­ Column Thomas Bosman op Sport Knowhow XL: Vergroening in de bestuurskamer - KNHS

Column Thomas Bosman op Sport Knowhow XL: Vergroening in de bestuurskamer

Geplaatst op 21 september 2021

Hoe belangrijk is een sportbond nu eigenlijk? Heeft een sportbond in de toekomst nog bestaansrecht? Ik denk dat het antwoord op die vragen afhangen van de functies en taken die we aan een bond toekennen. De moderne sportbond zal dienstverlenend te werk moeten gaan, maatwerk bieden aan haar leden en de sport op een eerlijke manier reguleren. Dat maakt een bond toekomstbestendig. Makkelijk gezegd, in de uitvoering moeilijker. Behalve dat de governance in een dergelijke organisatie complex is (zie mijn column De Dienstverlenende sportbond) is het ook niet altijd eenvoudig om verjonging in de verschillende toezichthoudende en bestuurlijke gremia te realiseren. De KNHS heeft voor dat laatste een in Nederland uniek programma opgezet.

In mijn column Een frisse wind heb ik het al kort beschreven, maar ik ga er nu graag wat dieper op in. Naar een Zweeds voorbeeld heeft de KNHS het zogenaamde Young Leaders Program in Nederland opgezet. Een programma dat niet over het technische onderdelen van de sport gaat, maar over het bestuurlijke- en managementaspect. De doelstellingen zijn het ontwikkelen van plichtsbesef, discipline, leiderschap, communicatieve vaardigheden en oplossingsgericht denken bij jongeren. Binnen dit programma is voor 18- tot 25-jarigen een speciaal opleidingstraject ingericht wat zich hoofdzakelijk richt op de vaardigheden van besturen en organiseren. Het programma is kostbaar maar wordt kosteloos aangeboden aan een selectie KNHS-leden van 18 tot 25 jaar.

'Het voordeel dat de KNHS bij dit programma heeft is de ontwikkeling van de nieuwe, jongere generatie sportbestuurders'

Toekomstbestendigheid
Het heeft tijd en inspanning gekost om dit programma fundament te geven binnen de KNHS-organisatie. Zo’n kostbaar programma dat eigenlijk niet direct raakvlak heeft met de sport an sich, als sportbond aanbieden? Het is geen topsportprogramma en het zijn geen sporttrainingen. Desondanks heeft het door de vasthoudendheid van verschillende stakeholders een prominente plek binnen de KNHS gekregen. De financiering wordt tegenwoordig aangeboden door de ANBI-stichting ‘Paard Verbindt’ en de eerste groep cursisten is bezig met de afronding van hun opleidingstraject.

De volgende groep cursisten start in dit najaar. Het voordeel dat de KNHS bij dit programma heeft is de ontwikkeling van de nieuwe, jongere generatie sportbestuurders. Een absolute langetermijninvestering. Het rendement is niet direct te zien, maar dit getuigt mijn inziens wel van toekomstvisie en het bewustzijn van de toekomstbestendigheid van de sport binnen de KNHS. 

Masterclasses
Hoe heeft dit programma dan vorm gekregen? Concreet is het traject opgedeeld in vier verschillende masterclasses waarin verschillende externe sprekers aan het woord komen.

Zo leidde voormalig minister-president Jan Peter Balkenende een interactieve sessie met de cursisten over bestuurlijk leiderschap. Hij gaf hierbij vele voorbeelden uit de praktijk en presenteerde verschillende do’s en don’ts. Marketeer en imago-specialist Klaas Dijkstra vertelde de cursisten over issue marketing en Partij voor de Dieren-politica Carla van Viegen ging op constructieve wijze met de deelnemers in discussie over de paardenhouderij en paardensport in Nederland.

Internationaal besturen
De masterclass van januari 2020 vond plaats tijdens het prestigieuze Jumping Amsterdam. Hier werd een sessie geleid door Marijke Fleuren, de voorzitter van de Europese Hockeyfederatie. In haar workshop ging ze specifiek in op het besturen in een internationaal sport-speelveld. Invictus Games-CEO Conny Wentink nam de deelnemers mee in een inspirerende bijeenkomst over communicatie en bijkomende emotie. 

Behalve de interactieve sessies met de diverse sprekers werken de deelnemers gedurende de masterclasses ook steeds aan een casus, voorgelegd door de KNHS. Deze casus kan gaan over het verbeteren van de communicatie van de bond, maar ook over sportinhoudelijke thema’s. Dit element maakt dus dat de deelnemers de kennis die zij bij de verschillende sprekers opdoen, ook direct in de praktijk kunnen brengen bij het uitwerken van de casusoplossing. Daarnaast is er behalve het langetermijnrendement van de masterclasses ook direct een resultaat: een gedegen advies omtrent de probleemstelling in de casus waar de KNHS haar beleidsvoering op kan aanpassen. De cursisten hebben dus direct invloed op het beleid van de bond. Een win-win situatie: de deelnemers uit het hele land voelen zich direct betrokken en gehoord én de bond krijgt direct bruikbare input uit het veld. 

'Inmiddels hebben sommige cursisten al plaatsgenomen in regionale en landelijke KNHS-besturen'

Alle lagen vertegenwoordigd
Het daadwerkelijke langetermijnresultaat van het programma gaan we in de toekomst ontdekken. Ik ben in ieder geval heel positief gestemd. De groep cursisten is heel divers; alle provincies en alle lagen van de sport (amateursport-topsport) zijn vertegenwoordigd. Deelname aan het programma geschiedt aan de hand van een selectie op basis van motivatie en CV. De deelnemers zijn heel geïnteresseerd, betrokken en leergierig. Inmiddels hebben sommige cursisten al plaatsgenomen in regionale KNHS-besturen, een deelnemer zit in de landelijke ledenraad én twee deelnemers (waaronder ik) zijn bij het landelijke federatiebestuur aangesloten. 

Hier blijft het niet bij. Er zijn serieuze expansieplannen om het Young Leaders Program breder en internationaler op te zetten. Inmiddels loopt er een aanbesteding bij het Erasmus+ programma van de Europese Unie én er zijn gesprekken met de Europese Paardensportbond (EEF) om het project naar meer landen over te brengen. De jeugd heeft de toekomst en daar zetten wij als KNHS dan ook vol op in!

NB. Wilt u als sportbestuurder meer weten over het Young Leaders Program en het opzetten hiervan? Neemt u gerust contact met mij op via de redactie. 

 

Thomas Bosman (1999) is jeugdbestuurslid bij de KNHS en is vierdejaarsstudent Econometrie en Operationale Research aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast werkt hij voor een grote Amerikaanse barbecuefabrikant en heeft hij een eigen bedrijfje dat websites bouwt voor voornamelijk starters en ZZP’ers. Ook geeft hij doordeweeks bijlessen wiskunde en economie aan middelbare scholieren. Verder is hij ook bestuurslid bij paardensportvereniging PV Midland te Utrecht. Thomas Bosman is ook actief in de springsport, met zijn eigen paard en met een paard in eigendom van een fokker. Hij doet regelmatig mee met springwedstrijden in het weekend. Als zijn agenda het toelaat, bezoekt hij hengstenkeuringen, internationale wedstrijden en kampioenschappen.

Foto: Young Leaders met Jan Peter Balkenende op het CHIO Rotterdam

Bron: www.sportknowhowxl.nl

Ander Nieuws

  • Tweevoudig Olympisch kampioen Salinero overleden
    Tweevoudig Olympisch kampioen Salinero overleden
  • KNHS-Anemone Horse Trucks Cup weer van start
    KNHS-Anemone Horse Trucks Cup weer van start
  • Programma NK Dressuur 2023 bekend
    Programma NK Dressuur 2023 bekend