­ Corona update: geen amateursport tussen 17.00 en 5.00 uur - KNHS

Corona update: geen amateursport tussen 17.00 en 5.00 uur

Geplaatst op 01 december 2021

Het demissionair kabinet heeft besloten om voor de komende drie weken een avondlockdown in te stellen. Dit om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Dat maakte demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge vanavond, 26 november, bekend tijdens de persconferentie. De meest ingrijpende maatregel voor de sport is dat de amateursport dicht gaat tussen 17.00 uur in de avond en 5.00 uur in de ochtend.

De aanvullende maatregelen gaan in op zondag 28 november om 05.00 uur en gelden in ieder geval tot zondag 19 december. De situatie wordt op dinsdag 14 december opnieuw beoordeeld door het kabinet. Indien er eerder wijzigingen vanuit de overheid komen zullen we dit direct communiceren.

Onderstaand een overzicht van de overheidsmaatregelen die gelden in de paardensport. Dit is op basis van wat nu bekend is. Het kan zijn dat hier de komende dagen nog wijzigingen of aanvullingen op komen. Houd daarom onze website goed in de gaten. Voor meer informatie kijk ook naar het sportprotocol van NOC*NSF of de sportpagina van de Rijksoverheid.


Vanaf zondag 28 november 05:00 uur:

 • Er geldt een sluitingstijd voor alle sportlocaties en evenementen (binnen en buiten) tussen 17.00 en 05.00 uur.

 • Amateursport (wedstrijden en lessen/trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan op binnen- en buitensportlocaties. Het verzorgen en individueel rijden van paarden moet altijd doorgaan omwille van het welzijn van de paarden. Indien nodig voor de veiligheid van de ruiter mag dit onder begeleiding. Publiek is hierbij niet toegestaan. Paardensportaccommodaties moeten daarom na 17:00 uur aangepast open blijven voor de dagelijkse verzorging en beweging van paarden.

  LET OP: vraag bij je gemeente of jouw locatie aangemerkt wordt als sportlocatie. De KNHS en FNRS hebben een brief gemaakt, ondertekend door beide directeuren, die je als sportaanbieder op een paardensportlocatie kunt gebruiken om lokaal toestemming te krijgen om paarden te verzorgen en te rijden na 17.00 uur. De brief is hier te downloaden.
 • Profsporters en sporters in topsportcompetities mogen wel trainen en wedstrijden spelen na 17.00 uur. Dit alles zonder publiek. Onder de categorie profsporters binnen de paardensport vallen alle sporters met een NOC*NSF-topsportstatus, kaderruiters, deelnemers aan FEI-wedstrijden en alle sporters die een arbeidscontract hebben en/of voor hun inkomen hier (deels) afhankelijk van zijn. Dit betekent dat wedstrijdorganisaties en verenigingen kunnen vragen naar een uittreksel van KvK, bewijs van loondienst of dat je moet kunnen aantonen dat je een paardensport opleiding doet.

 • Er mag geen publiek aanwezig zijn bij trainingen, lessen en wedstrijden in de amateursport en professionele sport.

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar is het verplicht om binnen en buiten 1,5 meter afstand te houden. Voor binnensportlocaties geldt daarnaast een geldig coronatoegangsbewijs. Bij verplaatsen te voet binnen een locatie waar een coronatoegangsbewijs geldt is het dragen van een mondkapje verplicht. Er hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden tijdens het sporten indien dat vanwege de aard van de sport niet mogelijk is.

 • Hippische dienstverleners (erfbetreders) die noodzakelijk zijn voor de gezondheid en welzijn van de paarden, zoals dierenartsen, hoefsmeden, fysiotherapeuten, voerleveranciers, gebitsverzorgers, paardenmasseurs, zadelpassers, etc., blijven hun beroep uitoefenen. Uiteraard nemen zij de nodige sociale en hygiënemaatregelen in acht zolang dit mogelijk is voor het correct uitoefenen van hun beroep.

 • Er geldt een verplichte sluitingstijd voor horeca en sportkantines van 17:00 uur in de avond tot 5:00 uur in de ochtend. Tijdens de openingstijden is een CTB en een vaste zitplaats verplicht. Dit geldt voor horeca binnen en buiten. Bij verplaatsen binnen een binnenlocatie waar een coronatoegangsbewijs geldt is het dragen van een mondkapje verplicht. Na 17:00 uur is afhalen wel mogelijk. Voor afhalen geldt een mondkapjesplicht.

 • Evenementen, niet zijnde sportwedstrijden, kunnen plaatsvinden tot 17.00 uur met een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats. Bij verplaatsen binnen een binnenlocatie waar een coronatoegangsbewijs geldt is het dragen van een mondkapje verplicht.

  

Maatregelen die blijven gelden (sinds 6 november):

 • Er mag geen publiek aanwezig zijn bij wedstrijden, (groeps)lessen en trainingen. Dit geldt voor zowel binnen- als buitensportaccommodaties. Onder publiek wordt niet bedoeld: personen in functie. Denk hierbij aan trainers, instructeurs, coaches, begeleiders, onderhoudsprofessionals en alle vrijwilligers.

 • Het coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht in binnenruimtes van sportlocaties. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Ook bij een bezoek aan het toilet of de horeca geldt een CTB-plicht.

  Op sportlocaties buiten is het coronatoegangsbewijs niet verplicht. Op het (buiten)terras bij de sportlocatie of het sportcomplex is het coronatoegangsbewijs wel verplicht net als bij de reguliere horeca.
 • Het coronatoegangsbewijs is verplicht bij wedstrijden die gehouden worden in een binnensportlocatie. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Voor mensen die in functie aanwezig moeten zijn vanuit de vereniging of wedstrijdorganisatie en voor vrijwilligers van deze vereniging of wedstrijdorganisatie geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen. Denk hierbij aan een trainer, instructeur, coach, onderhoudsprofessional en vrijwilligers die in functie zijn van de vereniging of wedstrijdorganisatie. LET OP: het CTB geldt wel voor trainers en begeleiders vanaf 18 jaar die mee komen met de deelnemers naar een wedstrijd. 

 

Financiële coronasteun
Het kabinet ziet dat de strengere maatregelen grote gevolgen hebben voor ondernemers en werkenden en breidt daarom het steunpakket fors uit. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Met deze uitbreiding is bijna € 2,2 miljard gemoeid.

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona

 

KADER

Wat is een sportlocatie? 
Onder sportlocatie wordt een accommodatie verstaan waar sport uitgeoefend wordt. Een gemeente kan bepalen of uw accommodatie een sportaccommodatie is. Voor accommodaties die niet zijn aangewezen als sportaccommodatie geldt geen plicht voor het coronatoegangsbewijs. Twijfelt u of uw accommodatie als sportaccommodatie wordt aangemerkt? Neem dan contact op met uw gemeente om dit te bespreken. Het coronatoegangsbewijs geldt niet voor personeel.

De verzorging van paarden en pony’s moet ten alle tijden omwille van hun welzijn door kunnen gaan. 

Wat is een coronatoegangsbewijs?
Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor personen die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben.

Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Ook is het mogelijk een coronatoegangsbewijs op papier te laten zien.

Coronacheck scanner
Voor de controle op het coronatoegangsbewijs is de app CoronaCheck Scanner beschikbaar, waarmee eenvoudig de controle kan worden uitgevoerd op de coronatoegangsbewijzen.

Het is belangrijk dat op elke locatie waarbij een coronatoegangsbewijs geldt deze wordt gescand en het ID-bewijs wordt gecontroleerd en dat iedereen die zo’n locatie bezoekt de persoonlijke QR-code én een geldig ID-bewijs laat zien.

 

KADER VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN

 1. Wat mag ik tussen 17.00 en 05.00 uur op een paardensportlocatie?
  Amateursport (wedstrijden en lessen/trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan op binnen- en buitensportlocaties. Het verzorgen en individueel rijden van paarden moet altijd doorgaan omwille van het welzijn van de paarden. Indien nodig voor de veiligheid van de ruiter mag dit onder begeleiding. Publiek is hierbij niet toegestaan. Paardensportaccommodaties moeten daarom na 17:00 uur aangepast open blijven voor de dagelijkse verzorging en beweging van paarden.

  LET OP: vraag bij je gemeente of jouw locatie aangemerkt wordt als sportlocatie. De KNHS en FNRS hebben een brief gemaakt, ondertekend door beide directeuren, die je als sportaanbieder op een paardensportlocatie kunt gebruiken om lokaal toestemming te krijgen om paarden te verzorgen en te rijden na 17.00 uur. De brief is hier te downloaden.
 1. Wat mag ik tussen 05.00 en 17.00 uur op een paardensportlocatie?  
  Op een paardensportlocatie zijn er tussen 05.00 en 17.00 uur geen belemmeringen. Trainingen, (groeps)lessen, wedstrijden, etc. mogen plaatsvinden met in achtneming van de basismaatregelen en voor binnensportlocaties geldt een coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 18 jaar.
 1. Wat wordt er verstaan onder georganiseerde sportbeoefening?
  Onder georganiseerde sport wordt sporten op een sportaccommodatie verstaan. Een sportaccommodatie is een plek waar sport wordt beoefend. Een gemeente kan dit bepalen. Bij twijfel neem contact op met jouw gemeente. Alleen voor binnensportaccommodaties is een coronatoegangsbewijs nodig vanaf 18 jaar. Ook voor het (buiten)terras bij de sportclub of het sportcomplex geldt de verplichte controle van het coronatoegangsbewijs, net als bij de reguliere horeca. 

 2. Hoe kom ik aan een coronatoegangsbewijs?
  Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor personen die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben. Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Ook is het mogelijk een coronatoegangsbewijs op papier te laten zien.

 3. Ik heb geen coronatoegangsbewijs, mag ik dan deelnemen aan wedstrijden?
  Zonder coronatoegangsbewijs kun je niet deelnemen aan wedstrijden die gehouden worden op een binnensportlocatie als je 18 jaar of ouder bent. Voor wedstrijden op een buitenlocatie geldt geen coronatoegangsbewijs plicht.

 4. Ik ben ruiter en heb geen coronatoegangsbewijs en wil mijn wedstrijdinschrijving annuleren, kan dat?
  Ja, dat kan. De wedstrijdorganisatie bepaalt of hier kosten voor in rekening worden gebracht.

 5. Hoe kan ik als wedstrijdorganisatie of sportaccommodatie een check doen op coronatoegangsbewijzen?
  Om het coronabewijs van bezoekers en leden te kunnen scannen, is de CoronaCheck Scanner-app nodig. De CoronaCheck Scanner-app kun je gratis downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android).

  De check op het coronatoegangsbewijs kan door het coronatoegangsbewijs te scannen en het ID-bewijs van de persoon te vergelijken met de gegevens van de scan. Deze gegevens bestaan altijd uit 3 van onderstaande 4 punten:
 • De eerste letter van de voornaam; en/of
 • De eerste letter van de achternaam; en/of
 • De geboortedag; en/of
 • De geboortemaand.

  Hoe je als wedstrijdorganisatie, sportaccommodatie of vereniging de controle organiseert staat vrij, je mag daar zelf invulling aan geven. Wellicht komt hiervoor ondersteuning vanuit de gemeenten, houdt dit dus in de gaten of vraag ernaar bij jouw gemeente.

 1. Wat moet ik doen als een deelnemer zonder coronatoegangsbewijs toch wil deelnemen aan een wedstrijd op een binnensportlocatie?
  Zonder coronatoegangsbewijs mag er vanaf 6 november niet worden deelgenomen aan wedstrijden op een binnensportlocatie door personen vanaf 18 jaar. We gaan er vanuit dat iedereen zich aan deze overheidsregels houdt, hoe vervelend ook en we hopen dat iedereen zich beseft dat wedstrijden georganiseerd worden door vrijwilligers die voor de deelnemende ruiters hun uiterste best doen om een mooie wedstrijd te organiseren. We willen sporters en bezoekers oproepen om zelf je verantwoordelijkheid te nemen en alle vrijwilligers die de controles uitvoeren het niet moeilijk te maken. Zij voeren uit wat de overheid ons oplegt. 

 2. Valt een paardenhouderij of pensionstal ook onder een sportlocatie?
  Onder sportlocatie wordt een locatie verstaan waar sport uitgeoefend wordt. Een gemeente kan bepalen of jouw locatie een sportlocatie is. Twijfel je of jouw locatie als sportlocatie wordt aangemerkt? Neem dan contact op met je gemeente om dit te bespreken. Het coronatoegangsbewijs geldt niet voor personeel.

 3. Mag er een maximaal aantal personen in de binnensportaccommodatie aanwezig zijn?
  Nee, er is geen maximum gesteld aan het aantal personen op een binnensportaccommodatie. Publiek is niet toegestaan.

 4. Moeten in functie aanwezige personen zoals instructeurs, officials en vrijwilligers een coronatoegangsbewijs hebben?
  Voor mensen die in functie aanwezig moeten zijn vanuit de vereniging of wedstrijdorganisatie en voor vrijwilligers van deze vereniging of wedstrijdorganisatie geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen. Denk hierbij aan een trainer, instructeur, coach, onderhoudsprofessional en vrijwilligers die in functie zijn van de vereniging of wedstrijdorganisatie. LET OP: het CTB geldt wel voor trainers en begeleiders vanaf 18 jaar die mee komen met de deelnemers naar een wedstrijd. 

 5. Wie vallen er onder een vrijwilliger?
  Dat hangt af van de situatie. Vrijwilligers zijn personen die in functie aanwezig moeten zijn op de binnenaccommodatie of tijdens de wedstrijd zoals parcoursbouwers, ringmeesters, schrijvers, officials, etc. Bij twijfel, neem contact op met je gemeente.

 6. Is het verplicht om 1,5 meter afstand te houden?
  Ja het is voor iedereen, zowel binnen als buiten, vanaf 18 jaar verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Ook op binnensportaccommodaties waar het coronatoegangsbewijs geldt. Er hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden tijdens het sporten indien dat vanwege de aard van de sport niet mogelijk is.

 7. Wie is verantwoordelijk voor de controle op het coronatoegangsbewijs?
  Er is geen standaard antwoord op deze vraag. Indien het niet duidelijk is, zorg dan dat je in overleg treedt met de beheerder/eigenaar van de binnensportaccommodatie en duidelijke afspraken maakt. Vaak wordt de controle door de accommodatiehouder (of in functie aanwezigen/personeel, zoals bijvoorbeeld een instructeur) of vereniging gedaan. Bij twijfel, neem contact op met je gemeente en maak duidelijke afspraken.
  Sportkoepel NOC*NSF heeft een protocol verantwoord sporten gepubliceerd. Hier staat ook een link naar overige veel gestelde vragen.

 8. Gaat de KNHS-FNRS zitcompetitie door?
  De finale van de KNHS-FNRS zitcompetitie gaat vooralsnog door.

 9. Gaan de KNHS-instructeursopleidingen door?
  De KNHS komt zsm met een update over de voortgang van de instructeursopleidingen na 17:00 uur voor de komende drie weken.

 

Gemeentelijke verschillen mogelijk
Gemeenten kunnen individuele afspraken met bedrijven en verenigingen maken. Hierdoor kunnen er verschillen tussen gemeenten ontstaan. Het is dus belangrijk om bij jouw gemeente te informeren wat er in jouw omgeving geldt. Ga in gesprek en bespreek wat mogelijk is op je vereniging, stal of manege binnen de huidige maatregelen. Neem altijd beslissingen die in lijn zijn met de overheidsmaatregelen. Kijk niet naar hoe buren of andere sportaccommodaties de regelgeving interpreteren, maar maak keuzes op basis van de wettelijke voorschriften. Bij twijfel kan met de gemeente worden afgestemd of de accommodatie wel of niet onder een sportaccommodatie valt.


Onder voorbehoud van wijzigingen
Bovenstaande informatie is gebaseerd op de informatie die op dit moment bij ons bekend is. Wij blijven informatie over de overheidsmaatregelen actualiseren indien nodig. 


Vertegenwoordigers Sectorraad Paarden
De Sectorraad Paarden vertegenwoordigt en behartigt de collectieve belangen van de hippische organisaties die actief zijn in de Sport, Fokkerij en de Ondernemers. Het bestuur van SRP bestaat uit voorzitter Guusje ter Horst en vertegenwoordigers van de dragende organisaties uit Sport, Fokkerij en de Ondernemers: KNHS, LTO Nederland, FNRS, KWPN, Koepel Fokkerij, FNHB en SNDR.

Bekijk de specifieke uitwerking van de coronamaatregelen ook de bij dragende organisaties:

Sport

KNHS

Ondernemers:

FNRS

LTO Nederland

FNHB

Fokkerij:

KWPN

KOEPEL FOKKERIJ

Draf- en rensport: 

SNDR

 

 

 

 

 

 

Categorie: corona

Ander Nieuws

 • Corona update: Nederland kan weer open
  Corona update: Nederland kan weer open
 • Corona update: Jongeren onder 18 jaar mogen tot 20.00 uur weer paardrijden
  Corona update: Jongeren onder 18 jaar mogen tot 20.00 uur weer paardrijden
 • Motie sport is essentieel aangenomen
  Motie sport is essentieel aangenomen