­ Corona-update: Stap drie openingsplan vanaf 5 juni, verdere versoepelingen voor de sport - KNHS

Corona-update: Stap drie openingsplan vanaf 5 juni, verdere versoepelingen voor de sport

Geplaatst op 28 mei 2021

Tijdens de persconferentie van demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge werd vrijdagavond 28 mei bekend gemaakt dat stap drie van het openingsplan vanaf 5 juni gezet kan worden. Dit is eerder dan verwacht. In stap drie zitten opnieuw versoepelingen voor de sport. Voor de paardensector zijn de belangrijkste versoepelingen dat er zowel binnen als buiten paardgereden mag worden zonder beperkingen. Daarnaast zijn wedstrijden toegestaan voor jeugd t/m 17 jaar. Op dinsdag 22 juni vindt er een nieuwe persconferentie plaats over mogelijke verdere versoepelingen vanaf 30 juni.

Onderstaand een overzicht van alle geldende maatregelen vanaf 5 juni:

 1. Paardenhouderijen
  Voor paardenhouderijen (fokkerijstallen, pensionstallen, handelsstallen, trainingsstallen, entrainementen, maneges ed.) geldt dat zowel de verzorging van de paarden, inclusief het beweging geven en het rijden van paarden binnen en buiten mag plaatsvinden. Let wel, klanten dienen zich nog steeds enkel op een paardenhouderij te begeven ten behoeve van de verzorging, het rijden, lessen en trainen van hun paard(en) en onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter in acht te nemen.

 2. Paardrijden en lessen
  Het rijden van paarden, individueel en in groepsverband is zowel binnen als buiten toegestaan. Dit geldt voor alle hippische accommodaties. Volwassenen  mogen weer sporten in groepen van maximaal 50 personen zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten. Jongeren en kinderen hoefden eerder al geen 1,5 meter afstand meer te houden tijdens het sporten.

  Reserveren, registratie en een gezondheidscheck zijn voor een binnenaccommodatie verplicht. Binnen moet men een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.
 1. Wedstrijden voor jeugd t/m 17 jaar toegestaan
  Wedstrijden voor jeugd t/m 17 jaar zijn toegestaan. Klik hier voor het protocol wedstrijden t/m 17 jaar.  Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt er nog een verbod op wedstrijden. Voor topsporters met een status vanuit NOC*NSF gelden uitzonderingen. Deze uitzondering geldt niet voor de draf- en rensport.

 2. Fokkerij-activiteiten toegestaan
  Voor fokkerij-organisaties zoals stamboeken geldt dat activiteiten in het belang van stamboeken en die statutair zijn vastgelegd als activiteiten van stamboeken - zoals de beoordeling van paarden middels keuringen en aanlegtesten - doorgang kunnen vinden. Deze activiteiten vallen niet onder sport maar onder fokkerij. Ook het chippen en schetsen van paarden valt onder deze toegestane activiteiten. De mogelijkheid voor de samenkomst van meer dan vier personen, zoals inspecteurs, beoordelaars etc. bij stamboekactiviteiten wordt uitgelegd in de ‘Tijdelijke regeling maatregelen covid-19’(zie artikel 3.1 lid 2f en artikel 3.2 lid 2e). 
   
 3. Hippische dienstverleners
  Hippische dienstverleners (erfbetreders) die noodzakelijk zijn voor de gezondheid en welzijn van de paarden, zoals dierenartsen, hoefsmeden, fysiotherapeuten, voerleveranciers, gebitsverzorgers, paardenmasseurs, zadelpassers, etc., blijven hun beroep uitoefenen. Uiteraard nemen zij de nodige sociale en hygiënemaatregelen in acht zolang dit mogelijk is voor het correct uitoefenen van hun beroep.


SPECIFIEK OVERZICHT EN Q&A VAN ALLE MAATREGELEN DIE GELDEN VOOR DE PAARDENSPORT VANAF 5 JUNI:

Op basis van de aangekondigde versoepeling tijdens de persconferentie van 28 mei gelden vanaf 5 juni de volgende specifieke maatregelen voor de paardensport. 

(klik hier voor de geldende overheidsmaatregelen in de sport)

 

PAARDRIJDEN, LESSEN, BUITENRITTEN EN TRAINING

1.  MAG JE PAARDRIJDEN EN JE PAARD VERZORGEN?

Het rijden van paarden, individueel en in groepsverband is zowel binnen als buiten toegestaan. Dit geldt voor alle hippische accommodaties. Volwassenen  mogen weer sporten in groepen van maximaal 50 personen zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor de betreffende discipline zoals mennen en voltige. Jongeren en kinderen hoefden eerder al geen 1,5 meter afstand meer te houden tijdens het sporten. 

Reserveren, registratie en een gezondheidscheck zijn voor een binnenaccommodatie verplicht. Binnen moet men een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.

De volgende regels zijn zowel binnen als buiten van toepassing:

 1. Publiek is niet toegestaan.
 2. Houdt je aan de sociale en hygiëne maatregelen.

2. ZIJN PRIVELESSEN TOEGESTAAN?

Privélessen zijn binnen en buiten toegestaan.

3. ZIJN GROEPSLESSEN TOEGESTAAN?

Groepslessen zijn binnen en buiten toegestaan met een maximale groepsgrootte van 50 personen exclusief instructeur.

4. ZIJN BUITENRITTEN TOEGESTAAN?

Buitenritten zijn toegestaan (maximale groepsgrootte is 50).
 

5. MOETEN KINDEREN OOK 1,5 METER AFSTAND HOUDEN?

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen t/m 26 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Volwassenen vanaf 27 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tijdens het sporten als dat voor de betreffende discipline nodig is.

6. ZIJN ER SPECIALE REGELS VOOR AANGEPAST PAARDRIJDEN?

Voor mensen met een beperking is het toegestaan om hulp te krijgen bij de uitoefening van hun sport, bijvoorbeeld iemand die helpt met opstijgen of begeleiding naast het paard.

7. MAG JE WEL AAN DE KANT STAAN VOOR DE VEILIGHEID ALS IEMAND AAN HET RIJDEN IS?  

Indien dit noodzakelijk is voor de veiligheid, het verloop van de sportbeoefening en het waarborgen van de onderlinge afstand is dit toegestaan. Denk hierbij wel aan de maximale groepsgrootte van 4 personen en de 1,5 meter afstand.


8. GELDEN DEZELFDE REGELS VOOR ALLE DISCIPLINES?

Ja dezelfde regels gelden voor alle disciplines.


PAARDENSPORTACTIVITEITEN (ZOALS WEDSTRIJDEN)

1. ZIJN WEDSTRIJDEN TOEGESTAAN?

Wedstrijden zijn vanaf 5 juni toegestaan voor jeugd t/m 17 jaar. Voor volwassen vanaf 18 jaar geldt helaas nog steeds een verbod op wedstrijden.

Klik hier voor het protocol wedstrijden t/m 17 jaar.


2. MOGEN ER ONDERLINGE MANEGE- EN VERENIGINGSACTIVITEITEN GEORGANISEERD WORDEN?

Onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten kunnen tot 30 juni georganiseerd worden. Klik hier voor een overzicht van alle paardensportactiviteiten vanaf 5 juni 2021. 

3. MOGEN PAARDENSPORTACTIVITEITEN MET BEOORDELINGS- EN MEETMOMENTEN GEORGANISEERD WORDEN?

Ja er mogen paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten georganiseerd worden. Klik hier voor een overzicht van alle paardensportactiviteiten vanaf 5 juni 2021. 

4. MOGEN ER ONDERLINGE WEDSTRIJDEN GEORGANISEERD WORDEN?

Er mogen alleen onderlinge wedstrijden georganiseerd worden onder de volgende voorwaarden:

 • Er mogen alleen leden van de eigen vereniging, stal of manege aan deelnemen. Er worden dus geen ruiters en paarden van buiten de betreffende vereniging of manege toegelaten.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Winst- of promotiepunten worden niet toegekend.


5. BLIJFT HET MOGELIJK OM ONLINE DRESSUURPROEVEN TE LATEN BEOORDELEN?

Ja, het is mogelijk om dressuurproeven t/m de klasse ZZ-licht en menproeven in de klassen B en L te laten beoordelen voor winstpunten tot 30 mei. Daarna wordt het voor de discipline dressuur alleen nog mogelijk om proeven t/m L2 online te laten beoordelen. Daarnaast moeten er minimaal 5 winstpunten op een fysiek meetmoment of wedstrijd behaald worden om voor promotie naar een hogere klasse in aanmerking te komen.

6. GAAN DE KNHS COLLEGE TOURS DOOR?

Ja de KNHS College Tours gaan online door via livestreaming. Houdt hiervoor www.knhs.nl in de gaten.


7. IK HEB EEN STARTPAS, MAAR KAN DEZE NU NIET OF MINDER GEBRUIKEN, KAN IK MIJN GELD TERUG VRAGEN?

Nee, er kan geen geld terug gevraagd worden. Jeugd t/m 17 jaar mag wedstrijden rijden. Voor volwassenen is het wel mogelijk om online dressuur- en menproeven te laten beoordelen via Paardrijden.nl.

Daarnaast kunnen er paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten georganiseerd worden die in aanmerking komen voor winstpuntenregistratie. Klik hier voor een overzicht van alle paardensportactiviteiten vanaf 5 juni 2021. 


8. IK HEB ALS WEDSTRIJDORGANISATOR MIJN WEDSTRIJD MOETEN ANNULEREN, HOEF IK GEEN WEDSTRIJDAFDRACHT TE BETALEN?

Ja, als een wedstrijd geannuleerd wordt vanwege het verbod op wedstrijden, hoeft de wedstrijdorganisatie geen wedstrijdafdracht te betalen. Deze regel geldt zo lang het wedstrijdverbod vanuit de overheid geldt.


9. WELKE REGELS GELDEN ER VOOR TOPSPORTERS?

Voor topsporters met een status vanuit NOC*NSF gelden uitzonderingen. Zij zijn hierover separaat geïnformeerd door de KNHS.


10. MAG IK WEL DEELNEMEN AAN INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN IN HET BUITENLAND?

Topsporters mogen nog wel in het buitenland starten onder speciale voorwaarden. Je kunt hierover meer informatie opvragen bij de afdeling topsport. Houd hierbij goed de reisadviezen van de Rijksoverheid in de gaten.


11. GAAT DE HIPPIADE DOOR?

Vooralsnog gaan we er vanuit dat de Hippiade door gaat.

 

VOOR INSTRUCTEURS

1. MOET IK ALS INSTRUCTEURS EEN MONDKAPJE DRAGEN?

Als instructeur hoef je geen mondkapje te dragen tijdens het lesgeven. Wij adviseren om na het lesgeven een mondkapje op te doen als je je in een binnenruimte begeeft. Begeef je je in een publieke binnenruimte, dan is een mondkapje verplicht.

2. KOMEN ER NOG AANGEPASTE REGELS VOOR HET BEHALEN VAN LICENTIEPUNTEN?

Voor de instructeurs komen er vooralsnog geen aangepaste regels want er is een ruim aanbod van digitale bijscholingen om aan de licentie te kunnen voldoen.

Voor officials is de licentieperiode met een jaar verlengt zodat de official kan voldoen aan de gestelde eisen.

 

VOOR ONDERNEMERS EN ACCOMMODATIEHOUDERS

1. KAN IK EEN HIPPISCHE DIENSTVERLENER ZOALS EEN DIERENARTS INSCHAKELEN?

Hippische dienstverleners die noodzakelijk zijn voor de gezondheid en welzijn van de paarden, zoals dierenartsen, fysiotherapeuten, voerleveranciers, paardentandartsen etc., blijven hun beroep uitoefenen. Uiteraard nemen zij de nodige sociale en hygiënemaatregelen in acht zolang dit mogelijk is voor het correct uitoefenen van hun beroep.


2. MAG IK (PENSION)KLANTEN TOELATEN OP HET TERREIN?

(Pension)klanten mogen zelfstandig rijden op de accommodatie indien alle regels in acht worden genomen. Zij dienen onderling 1,5 meter afstand te houden en niet langer dan noodzakelijk op de accommodatie te blijven.


3. MAG IK EEN BEGELEIDER TOELATEN OP HET TERREIN?

Indien het noodzakelijk is voor de veiligheid kan een ondernemer/instructeur, bij wijze van uitzondering, besluiten om een begeleider om assistentie te vragen. Publiek is niet toegestaan.


4. MAG MIJN HORECA/KANTINE OPEN?

Horeca en sportkantines bij sportaccommodaties mogen zowel binnen als buiten gasten ontvangen. Gezondheidscheck, reserveren en vaste zitplaats aan een tafel verplicht, zitten mag niet aan de bar. Reserveren kan ter plekke. Er mogen 4 mensen aan 1 tafel zitten.

Binnen mogen maximaal 50 gasten zitten. De horeca mag van 6.00 tot 22.00 uur open. Tussen deze tijdstippen mag alcohol worden verkocht. Binnen mogen maximaal twee shifts tussen 18.00 en 22.00 uur gedraaid worden. Het wordt aangeraden personeel minimaal twee keer per week een zelftest te laten doen.

Buiten op terrassen bij sportaccommodaties mogen maximaal 50 gasten ontvangen worden. De terrassen mogen open van 6.00 tot 22.00 uur. Tussen deze tijdstippen mag alcohol worden verkocht.

Entertainment, zoals liveoptredens of videoschermen voor sportwedstrijden, is niet toegestaan.


5. IS TAKE AWAY TOEGESTAAN?

Takeway is voor bedrijven met een horeca vergunning onder voorwaarden toegestaan. Kijk voor actuele regelgeving op de website van Koninklijke Horeca Nederland. Gemeenten kunnen lokaal beleid hebben, controleer daarom ook de lokale actuele regels.


6. WANNEER MOET IK EEN MONDKAPJE DRAGEN?

Voor iedereen van 13 jaar geldt een mondkapjesplicht in openbare binnenruimtes. Tijdens het paardrijden hoeft door de ruiters en instructeur het mondkapje niet gedragen te worden. Instructeurs hoeven tijdens het lesgeven geen mondkapje te dragen. 

Sportaccommodaties zijn door de overheid aangemerkt als ‘publieke binnenruimte’, waar een mondkapje voor én na de sport verplicht is. Zie hiervoor de website van Rijksoverheid en de website van NOC*NSF.

Het is mogelijk dat bepaalde paardensportaccommodaties niet als publieke binnenruimte aangemerkt worden, maar als privaat of besloten. Voor besloten gebouwen geldt geen mondkapjesplicht. Dit zijn gebouwen die niet vrij voor publiek toegankelijk zijn, zoals een verenigingsaccommodatie waar alleen leden toegang tot hebben. Beheerders kunnen dan zelf bepalen of ze een mondkapje adviseren of verplichten. Neem hiervoor contact op met de lokale autoriteiten. De feitelijke omstandigheden zijn bepalend voor de vraag of een plaats voor publiek toegankelijk is of dat er sprake is van een besloten karakter. Bepalend is hoe de betreffende plaats in werkelijkheid overwegend wordt geëxploiteerd. Bij twijfel is het verstandig om als accommodatiehouder na te gaan of op jouw accommodatie een mondkapjesplicht geldt. Er kunnen hierdoor verschillen per type bedrijf en gemeente ontstaan.


7. WELKE HULPMIDDELEN ZIJN ER BESCHIKBAAR VOOR ONZE ACCOMMODATIE?

De KNHS en FNRS hebben voor verenigingen en FNRS-ondernemers verschillende communicatiematerialen ontwikkeld. Deze zijn hier te downloaden. Heb je liever een gedrukt exemplaar, neem dan contact op met de ondernemersdesk van de FNRS.

 

Lokale verschillen 
Paardenaccommodaties, waaronder ook draf- en renbanen en verenigingen kunnen afspraken maken met hun gemeente of veiligheidsregio. Hierdoor kunnen er verschillen tussen gemeenten ontstaan. Het is dus belangrijk om bij je gemeente te informeren wat er in jouw omgeving geldt. Ga in gesprek en bespreek wat mogelijk is op je vereniging, stal of manege binnen de huidige maatregelen. Neem altijd beslissingen die in lijn zijn met de overheidsmaatregelen.  


Onder voorbehoud van wijzigingen
Bovenstaande informatie is gebaseerd op de informatie die op dit moment bij ons bekend is. Wij blijven informatie over de overheidsmaatregelen actualiseren indien nodig. 

Vertegenwoordigers Sectorraad Paarden
De Sectorraad Paarden vertegenwoordigt en behartigt de collectieve belangen van de hippische organisaties die actief zijn in de Sport, Fokkerij en de Ondernemers. Het bestuur van SRP bestaat uit voorzitter Guusje ter Horst en vertegenwoordigers van de dragende organisaties uit Sport, Fokkerij en de Ondernemers: KNHS, LTO Nederland, FNRS, KWPN, Koepel Fokkerij, FNHB en SNDR.

Bekijk de specifieke uitwerking van de coronamaatregelen ook de bij dragende organisaties:

Sport

KNHS

Ondernemers:

FNRS

LTO Nederland

FNHB

Fokkerij:

KWPN

KOEPEL FOKKERIJ

Draf- en rensport: 

SNDR

 

 

 

Categorie: corona

Ander Nieuws

 • Corona update: Nederland kan weer open
  Corona update: Nederland kan weer open
 • Corona update: Jongeren onder 18 jaar mogen tot 20.00 uur weer paardrijden
  Corona update: Jongeren onder 18 jaar mogen tot 20.00 uur weer paardrijden
 • Motie sport is essentieel aangenomen
  Motie sport is essentieel aangenomen