­ CORONAMONITOR NR. 7: Hippische sportaanbieders tonen veerkracht in coronatijd - KNHS

CORONAMONITOR NR. 7: Hippische sportaanbieders tonen veerkracht in coronatijd

Geplaatst op 10 februari 2021

De FNRS-KNHS Coronamonitor is een online peiling waarmee de impact van het coronavirus voor FNRS-ondernemers en KNHS-verenigingen gedurende de coronacrisis in kaart wordt gebracht. Met de Coronamonitor monitoren we sinds begin 2020 regelmatig hoe het gaat met onze KNHS-FNRS hippische sportaanbieders. De aangescherpte maatregelen in december voor het gebruik van binnenaccommodaties gaf aanleiding om de Coronamonitor nu weer te verzenden.

De uitslagen van de Coronamonitor worden gepubliceerd middels twee factsheets, één voor de verenigingen (met eigen accommodatie) en één voor de hippische ondernemers. Download de factsheets onderaan dit bericht. Hierbij een toelichting.

Grootste deel heeft vertrouwen
83,7% van de verenigingen geeft aan vertrouwen te hebben om door de crisis te komen. Bij de ondernemers is dit percentage 67,5%. Ter vergelijking medio april 2020 was dit voor verenigingen 70,3% en ondernemers 47,7%. In juni was het vertrouwen het hoogst met respectievelijk 84% en 77,3% voor de verenigingen en ondernemers.

Klant- en ledenverlies, maar ook klanten- en ledenaanwas
Bij 27,4% van de verenigingen zijn ruiters gestopt met lessen of hebben hun lidmaatschap opgezegd, bij ondernemers ligt dit aantal met 48% nog een stuk hoger. Bij 29% van de verenigingen en bij 25,5% van de ondernemers die hebben geantwoord zijn er juist meer klanten/leden bijgekomen in de afgelopen periode.

De Algemene Ledenvergadering vaker online gehouden
In 2020 hebben 28,3% van de verenigingen met een eigen accommodatie een ALV online gehouden en dit is grotendeels (82,4%) goed bevallen, al zouden ze nog steeds graag meer leden willen zien in de ALV, ook online. 43,3% heeft de ALV toch nog fysiek kunnen houden. 28,3% heeft door de coronacrisis geen ALV gehouden, dit is wel verplicht.  De accountmanagers van de KNHS bieden hiervoor extra ondersteuning dit voorjaar.

Meer dan de helft heeft nog voldoende financiële buffers
Uit de monitor blijkt dat 8,1% van de verenigingen en 15,3% van de ondernemers aangeeft op dit moment niet aan de financiële verplichtingen kan voldoen. In juni van 2020 waren deze cijfers respectievelijk 10% voor verengingen en 26,6% voor ondernemers. Van de ondernemers geeft 45,7% aan inkomstenverlies in 2020 ten opzichte van 2019 te hebben gehad. Ook opvallend is dat 41,5% nog geen goed beeld heeft of er een inkomstenverlies is. Van de verenigingen heeft 42,4% omzetverlies gehad t.o.v. 2019, maar 50,8% heeft hier nog geen goed beeld van. Voor ondernemers komt dit omzetverlies voornamelijk uit de horeca (25,9%), groepslessen (23,6%), privélessen/training (13,3%) en wedstrijden (11,6%). Het meeste omzetverlies bij verenigingen zijn de misgelopen wedstrijdinkomsten (37,8%), daarna bij de evenementen (27,3%) en als derde bij de horeca (22,1%). 55,1% van de ondernemers en 65,5% van de verenigingen heeft nog voldoende financiële buffers om de coronaperiode te overbruggen. Van de ondernemers heeft 9% geen buffer meer, bij verenigingen is dit 5,2%.

62,8% van de ondernemers verwacht geen afscheid te moeten nemen van personeelsleden. Verenigingen hebben aangegeven geen afscheid te hoeven nemen van freelancers/personeel

Steunmaatregelen overheid zijn bekend en worden wisselend gebruikt
Van de ondernemers maakt 48,8% (nog) geen gebruik van (speciale) regelingen. Bij verenigingen is dit 37,8%. Degene die aanspraak hebben gemaakt op een regeling geven aan niet tegen praktische problemen aan te lopen bij de aanvraag (84,1% van de ondernemers en 87% van de verenigingen). De TASO is het meest gebruikte steunmaatregel bij verenigingen (33%). Voor ondernemers is dit de NOW-regeling met 24,4%. Op de tweede plek bij verenigingen staat de TVL-regeling met 20,4%. Bij de ondernemers staat de TVL-regeling met 19,4% ook op de tweede plek.

Afspraak maken met gemeentes niet bij iedereen gelukt
Van de bijna 50% van de verenigingen en ondernemers die geprobeerd hebben afspraken te maken met hun gemeente of veiligheidsregio, is dit bij 26,8% van de ondernemers en 18,9% van de verenigingen niet gelukt. Bij 20,7% van de ondernemers en 30,2% van de verenigingen is het wel gelukt om afspraken te maken met de gemeente of veiligheidsregio. Bij 63,4% van de ondernemers en 60,4% van de verenigingen is het FNRS-KNHS voorbeeldprotocol nuttig geweest. 46,1% van de ondernemers en 30,2% van de verenigingen heeft ook gebruik gemaakt van de FNRS-KNHS communicatieposters.

Verenigingen en ondernemers staan er niet alleen voor
Afgezien van het feit dat 22% van de ondernemers en 34% van de verenigingen aangeeft geen hulp nodig te hebben, krijgt een groot deel van de ondernemers hulp van hun klanten, leden of vrijwilligers (36,6%) en hun accountant/boekhouder (37,8%). Daarnaast geven zij aan hulp te krijgen van de FNRS (34,1%) en de landelijke overheid (11%). Verenigingen zijn vooral gebaat bij de hulp van leden en vrijwilligers (30,2%), daarnaast gebruiken ze het meest de hulp van gemeenten (26,4%), overheid (20,8%) en de KNHS (17%). Verenigingen verkrijgen hun informatie  over de coronamaatregelen voornamelijk via de KNHS (84,9%), ondernemers verkrijgen deze informatie voornamelijk via de FNRS (75,6%). De website van de landelijke overheid wordt daarnaast veel geraadpleegd (ondernemers 63,4%, verenigingen 58,5%) en landelijke media (ondernemers 45,1% en verenigingen 49,1%).

 

Downloads:

Coronamonitor verenigingen februari 2021

Coronamonitor ondernemers februari 2021

 

 

 

Ander Nieuws

  • NHC oefendressuur en oefenspringen in Ermelo op Eerste Paasdag
    NHC oefendressuur en oefenspringen in Ermelo op Eerste Paasdag
  • IJsbrand Chardon wint bij seizoenstart in Exloo
    IJsbrand Chardon wint bij seizoenstart in Exloo
  • Heiden, Van Nek, Evers en Kikkert-Van der Linde winnen KNHS-Anemone Horse Trucks Cup Bergschenhoek
    Heiden, Van Nek, Evers en Kikkert-Van der Linde winnen KNHS-Anemone Horse Trucks Cup Bergschenhoek