­ KNHS doet onderzoek naar tevredenheid leden - KNHS

KNHS doet onderzoek naar tevredenheid leden

Geplaatst op 10 december 2021

ERMELO (KNHS) - Begin juni 2021 heeft de KNHS onderzoek gedaan naar tevredenheid van haar leden over de KNHS. Hiervoor is aan alle KNHS-leden per mail gevraagd om een online vragenlijst in te vullen. Aan het onderzoek deden 6.402 respondenten mee. De leden geven de KNHS een algemeen rapportcijfer van een 6,9. De jongere leden en manegeleden geven een hogere waardering (7,3) dan verenigingsleden (6,5).

Dit is de tweede keer dat de KNHS de tevredenheid van haar leden meet. In 2019 vond het eerste onderzoek plaats. De KNHS wil dit onderzoek elke twee jaar herhalen. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de tevredenheid van de leden en op basis van de resultaten de dienstverlening vanuit de KNHS te verbeteren waar nodig.

Algemeen rapportcijfer 6,9
Gemiddeld gaven de KNHS-leden de KNHS een 6,9. Dit is nagenoeg gelijk aan de nulmeting in 2019 (7,0). De jongere KNHS-leden gaven de KNHS een hogere waardering (7,4 en 7,3) dan de oudere leeftijdsgroepen. Manegeleden (7,3) gaven een hogere waardering dan individuele leden (7,0) en verenigingsleden (6,5). Leden die geen official zijn (6,9) gaven een hogere waardering aan de KNHS dan officials (6,4). Leden zonder startpas (7,1) gaven de KNHS een hogere waardering dan startpashouders (6,5).

Aan de KNHS-leden is gevraagd hun rapportcijfer toe te lichten. In de motivaties van de KNHS-leden werden wedstrijd- en prijsgerelateerde zaken het meest genoemd. In 575 motivaties van de KNHS-leden werd corona benoemd.

Dienstverlening van de KNHS.
Op de meeste vragen over de dienstverlening van de KNHS zijn de tevredenheidscijfers gestegen. Op klantvriendelijkheid, online informatieverstrekking en hoogte van de KNHS contributie zijn deze cijfers het meest gestegen. De waardering op de stelling ‘de KNHS staat dicht bij haar leden’ is gelijk gebleven t.o.v. de nulmeting van 2019.

De impact van Covid-19 is vooral terug te vinden in de onvrede over het uitblijven van compensatie  van startpassen. Bij de stelling ‘bij de KNHS weet ik waar ik voor betaal’ geeft een groot deel van de KNHS-leden aan dat zij ontevreden zijn dat ze geen compensatie hebben gehad in het afgelopen jaar vanwege corona.

Gebruik en waardering kanalen
Zeven op de tien KNHS-leden bezochten ‘www.KNHS.nl’ en ‘www.mijnKNHS.nl’ minstens één keer in de afgelopen twaalf maanden. De ‘KNHS-Instagram’ werd het meest frequent bezocht in de afgelopen twaalf maanden: 53 procent van de leden die Instagram bezochten, bezocht de ‘KNHS-Instagram’ ten minste wekelijks. Het ‘telefonisch contact’ met de KNHS werden in verhouding minst frequent gebruikt. De waarderingscijfers voor de communicatiekanalen ligt tussen de 7 en 8.

Redenen en voorwaarden om paard te rijden
Voor acht op de tien KNHS-leden is plezier de belangrijkste reden om paard te rijden. 38 procent van de leden van KNHS zou vaker paardrijden bij meer vrije tijd en 32 procent bij lagere kosten. Voorwaarden voor het verhogen van de deelname aan paardensport die de KNHS kan beïnvloeden zijn lagere kosten, een doel om naartoe te trainen, meer uitdaging, betere voorzieningen dan wel mogelijkheden in de buurt, begeleiding van een instructeur of trainer en een veiliger gevoel tijdens het paardrijden.

Competities, kampioenschappen en wedstrijden
Ondanks corona en de beperkingen heeft 35% van de respondenten in de afgelopen twaalf maanden deelgenomen aan KNHS-competities, kampioenschappen, wedstrijden, meetmomenten en/of het behalen van winstpunten via paardrijden.nl. Het merendeel van die KNHS-leden vond het inschrijfproces van wedstrijden eenvoudig (72%) en de wedstrijdreglementen duidelijk (64%). De online proeven die zijn geïntroduceerd tijdens corona worden gewaardeerd door de KNHS-leden, maar de KNHS-leden geven toch aan het liefst wedstrijden te rijden. De KNHS-leden doen vooral mee vanwege een doel om naar toe te trainen. De KNHS-leden die niet deelnemen aan wedstrijden en kampioenschappen geven aan dat zij liever recreatief rijden of dat ze geen geschikt paard of vervoer hebben om mee te doen. Voor de leden in de leeftijdsgroepen 19 tot en met 29 jaar en 30 tot en met 44 jaar zijn de kosten vaker een reden om niet deel te nemen aan wedstrijden vergeleken met de andere leeftijdsgroepen (zowel de wedstrijdkosten als de kosten voor een startpas).

 

 

 

Ander Nieuws

  • Kaartverkoop 74ste CHIO Rotterdam van start
    Kaartverkoop 74ste CHIO Rotterdam van start
  • Oefenspringen in de kerstvakantie
    Oefenspringen in de kerstvakantie
  • Deelnemers internationale wedstrijden 5 t/m 11 december 2022
    Deelnemers internationale wedstrijden 5 t/m 11 december 2022