­ KNHS en FNRS volgen advies Sectorraad Paarden naar aanleiding van uitbraak Rhinopneumonie in Valencia - KNHS

KNHS en FNRS volgen advies Sectorraad Paarden naar aanleiding van uitbraak Rhinopneumonie in Valencia

Geplaatst op 05 maart 2021

ERMELO (KNHS) – Naar aanleiding van de uitbraak van de neurologische variant van het Rhinopneumonie virus op een concours in Valencia hebben de KNHS en FNRS veel vragen gekregen van verontruste paardeneigenaren, sportaanbieders en wedstrijdorganisaties. De SRP Werkgroep Diergezondheid, waar de KNHS en FNRS deel van uitmaken, heeft vanmiddag overleg gevoerd onder leiding van prof. dr. Marianne Sloet van de Universiteitskliniek voor Paarden in Utrecht. Er is op dit moment, naast de maatregelen die gelden voor (top)sportpaarden die terugkomen van buitenlandse wedstrijden waar ze mogelijk in contact zijn gekomen met paarden uit Valencia, geen reden om extra maatregelen te treffen in Nederland. Wel is het verstandig, zoals altijd in de wintermaanden, om extra alert te zijn op mogelijke symptomen van rhinopneumonie bij paarden zoals verkoudheidsklachten, koorts, dikke benen en soms hoesten. Bij twijfel, neem contact op met je dierenarts.

Elk jaar komen er in Nederland uitbraken van het rhinopneumonie virus voor. Als er een uitbraak plaatsvindt geldt er een standaard protocol dat opgesteld is door de Sectorraad Paarden. Prof. Sloet heeft naar aanleiding van de uitbraak in Valencia een advies geschreven. Hierin roept zij op tot het gebruik van ieders gezonde verstand en eerlijkheid. Lees hier het volledige advies.

Paardensportactiviteiten in Nederland
De KNHS heeft besloten om uit voorzorg alle kadertrainingen, waar het topsportpaarden betreft, de komende twee weken te annuleren. In de ons omringende landen worden ook wedstrijden stil gelegd. In Nederland zijn wedstrijden sinds 13 oktober al niet toegestaan vanwege het coronavirus. We zien op dit moment nog geen aanleiding om onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten t/m 26 jaar te annuleren. We houden de situatie nauwlettend in de gaten.

Advies paarden uit het buitenland
Voor paarden die vanuit het buitenland naar Nederland komen geldt het dringende advies om deze paarden bij thuiskomst geïsoleerd te stallen en tweemaal daags te temperaturen gedurende tenminste 14 dagen. Daarnaast adviseren we, zoals ook de FEI doet, om op dag 7 en dag 14 door de dierenarts een neusswabt af te laten nemen en te laten testen op EHV-1, het oorzakelijke virus van rhinopneumonie. Als de paarden gedurende twee weken geen koorts hebben gehad en twee negatieve testuitslagen hebben, kunnen ze uit de isolatie. Verder: wees waakzaam, en houd de paarden goed in de gaten. Bij twijfel neem contact op met je dierenarts.

Rhinopneumonie
Een rhinopneumonie-infectie (Equine Herpes Virus) kan bij het paard griepachtige verschijnselen, abortus of neurologische verschijnselen (ataxie of verlamming) veroorzaken. Als een paard verdacht wordt van rhinopneumonie mag het niet naar een ander bedrijf worden gebracht. En zeker niet naar een plaats waar drachtige of te dekken merries staan. Besmetting vindt plaats via de luchtwegen. Voorkomen van contact met besmette paarden is de belangrijkste preventieve maatregel. De luchtweginfectie is doorgaans niet heel ernstig. De neurologische vorm geeft wel ernstige problemen. Vaccinatie tegen het Equine Herpes Virus (EHV) is mogelijk, maar geeft geen 100% garantie. Dit kan het beste met de eigen dierenarts worden overlegd.

Verspreiding
De verspreiding van het rhinopneumonie-virus vindt voornamelijk plaats door direct contact tussen paarden of door samen stallen in één ruimte. In principe kan het virus ook door de mens via kleding en handen worden overgedragen als dit van het ene naar het andere paard gaat. Door goed douchen en schone kleding en schoenen kan deze vorm van overbrengen worden uitgesloten. Het passeren van paarden op straat of in het bos is dus geen mogelijke bron van besmetting als direct contact wordt voorkomen. Een paardensportaccommodatie die te maken heeft gehad met een uitbraak van rhinopneumonie dient tot vier weken na de laatste koortsaanval contacten met andere paarden te vermijden, tenzij alle paarden dagelijks tweemaal worden getemperatuurd en 2x een test wordt uitgevoerd.

Voor verdere betrouwbare informatie over rhinopneumonie kijk hier:

https://diergeneeskunde.nl/kennisbank/rhinopneumonie/

https://sectorraadpaarden.nl/themas/diergezondheid/rhinopneumonie/

https://www.knhs.nl/welzijn/verzorging-medisch/ziekte-medisch/rhinopneumonie/

https://www.knhs.nl/media/19569/2021-rhinopneumonie-sloet-kwpn-magazine-januari-2.pdf

 

Vragen
Neem voor vragen contact op met uw eigen dierenarts. Op de website van de SRP en de dragende organisaties (KNHS, FNRS, LTO Nederland, KWPN, Koepel Fokkerij, FNHB en SNDR) vindt u verdere informatie over dit virus, de verspreiding en het besmettingsgevaar. Houdt voor de meest recente informatie en ontwikkelingen de website van de KNHS en FNRS in de gaten.

 

 

Ander Nieuws

  • Dressuurfanaten gezocht voor de rol als toezichthouder
    Dressuurfanaten gezocht voor de rol als toezichthouder
  • KNHS bij commissiedebat Den Haag over transport van paarden tijdens warme dagen
    KNHS bij commissiedebat Den Haag over transport van paarden tijdens warme dagen
  • Nederlandse afvaardiging voor WK Voltige jeugd bekend
    Nederlandse afvaardiging voor WK Voltige jeugd bekend