­ KNHS Ledenraad: Cees Roozemond herkozen als voorzitter - KNHS

KNHS Ledenraad: Cees Roozemond herkozen als voorzitter

Geplaatst op 11 juni 2021

Ermelo (KNHS) – Donderdag 10 juni was het weer tijd voor een bijeenkomst van de KNHS Ledenraad. Voor het eerst sinds de coronacrisis kwam de Ledenraad fysiek bijeen en wel in een bijzondere setting in de Amaliahal op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. De bijeenkomst van de Ledenraad was daarnaast ook voor iedereen online via een livestream te volgen.

Zoals gebruikelijk was het de voorzitter, de heer Cees Roozemond, die de vergadering opende. Na de formele mededelingen rondom de samenstelling van de Ledenraad en de inventarisatie van de rondvraag werden de concept notulen van de afgelopen Ledenraad van 28 januari vlot goedgekeurd.  Ook het Jaarverslag 2020 kon later in de vergadering op unanieme goedkeuring van de vergadering rekenen.


Voortgangsrapportages
Directeur Theo Fledderus was in zijn voortgangsrapportage positief gestemd over de mogelijkheden die er weer zijn voor de sport met onder meer de meetmomenten. Hij sprak ook de hoop en verwachting uit dat vanaf 30 juni de wedstrijdsport weer opgestart kan worden.

Manager wedstrijdsport Gerard Arkema signaleerde in zijn voortgangsrapportage de praktische problemen die worden ondervonden bij de invoering van de toezichthouders voorterrein bij dressuurwedstrijden. Dit onderwerp is ook opnieuw besproken in het dressuurforum en pasklare oplossingen zijn er nog niet, maar het zal absoluut de aandacht krijgen in de evaluatie aan het einde van het jaar. De functie van toezichthouder is in het leven geroepen om dierenwelzijn en eerlijke sport nog beter te bewaken.

Arkema gaf ook een korte toelichting op de pilot van de flex-wedstrijden bij het springen. Kern van de Flexwedstrijden is dat een ruiter zelf bepaalt in welke klasse wordt gestart en dat er wel een klassement wordt opgemaakt maar dat de wedstrijden niet voor winstpunten tellen. 

Lees hier meer over de Pilot Flexwedstrijden.

 

Jaarrekening
Financieel directeur Theo van der Meulen gaf een toelichting op de financiën van de KNHS. Daarbij  gaf hij aan dat de KNHS recht had op een bedrag van 1,5 miljoen euro aan NOW steun als gevolg van de coronacrisis, maar ook dat de KNHS in 2020 een verlies heeft geleden van 1,1 miljoen euro. Er is dan ook binnen de KNHS hard ingegrepen in het beheersen van de kosten en Van der Meulen gaf aan dat de echte gevolgen pas later goed in te schatten zijn als de coronacrisis achter de rug is. De aannames die zijn gemaakt bij het vaststellen van de begroting van 2021 komen ook geheel niet overeen met de realiteit, maar de ontwikkelingen zijn dusdanig positief dat we hoopvol kunnen zijn over het herstel dit jaar. Ook vanuit de financiële commissie werd nogmaals benadrukt dat het een wel heel bijzondere periode is maar dat de vooruitzichten positief zijn. Na de nodige toelichting werd de jaarrekening van 2020 unaniem geaccordeerd.

 

Welzijn
KNHS Bestuurslid Aukje Kroondijk gaf een korte toelichting op de nieuwe modelstatuten en benadrukte hierbij de prominente plaats die het borgen van paardenwelzijn hierin heeft.
De modelstatuten voor zowel regio’s als verenigingen werden beide vastgesteld.

 

(Her)benoemingen
Aan het einde van de vergadering stonden nog diverse (her)benoemingen op de agenda. Zowel voor voorzitter Cees Roozemond als bestuurslid Aukje Kroondijk zat hun eerste periode van drie jaar als KNHS Bestuurslid er op. Beide hadden aangegeven beschikbaar te zijn voor een volgende periode en werden unaniem herkozen.

Daarnaast werd de heer De Niet verkozen in de financiële commissie en neemt de heer Haagen plaats in het tuchtcollege.

Na de rondvraag, waarin wederom aandacht was voor de functie van toezichthouders op het voorterrein en voor de inschrijfgelden tijdens meetmomenten kon de herkozen voorzitter Cees Roozemond de vlot verlopen vergadering sluiten.

 

 

 

Categorie: Ledenraad

Ander Nieuws

  • KNHS Ledenraad stemt in met Jaarrekening 2021
    KNHS Ledenraad stemt in met Jaarrekening 2021
  • KNHS Ledenraad: begroting 2022 goedgekeurd
    KNHS Ledenraad: begroting 2022 goedgekeurd
  • Nieuwe KNHS-statuten sterk gemoderniseerd
    Nieuwe KNHS-statuten sterk gemoderniseerd