­ KNHS Ledenraad kiest Van der Vorm en De Jong in bestuur - KNHS

KNHS Ledenraad kiest Van der Vorm en De Jong in bestuur

Geplaatst op 29 januari 2021

Donderdagavond 28 januari vond de 80ste KNHS Ledenraad plaats. Uiteraard ook deze maal weer online. Naast een update over de gevolgen van de coronacrisis was de wisseling van de wacht in het bestuur een belangrijk agendapunt. Emile Hendrix nam deze avond definitief afscheid van het bestuur en werd als dank voor al zijn inspanningen onderscheiden met de gouden speld. Annemiek van der Vorm en George de Jong werden verkozen als nieuwe bestuursleden.

Al in zijn openingswoord sprak voorzitter Cees Roozemond over de impact van de coronacrisis. “Ik had nooit verwacht dat we rond deze tijd nog steeds zo weinig perspectief hebben. Het is een zeer moeilijk periode, maar ik heb er vertrouwen in dat we hier door komen. Het is een uitdaging die we met zijn allen aan moeten gaan. Blijf gezond, is de belangrijkste boodschap deze dagen.”

Nieuwe leden
Aan het begin van de Ledenraad werden drie nieuwe leden in dit hoogste bestuursorgaan van de KNHS welkom geheten. Mascha Ponk neemt zitting namens Regio Friesland, zij is opvolger van Jos de Boer. Reinier Hoedemaker komt in de Ledenraad namens Regio Overijssel en is opvolger van Marja Eenkhoorn. Eventingamazone Merel Blom volgt Marlies van Baalen op namens de Bondsatletencommissie.
Na dit welkom werden de notulen van de vergadering van 12 november vlot goedgekeurd. Meer over deze vergadering lees je hier.

Financiën
Financieel directeur Theo van der Meulen gaf kort een update over de financiële ontwikkelingen. Het is evident dat in deze tijden ledenaantallen, startpassen en sponsoring onder druk staan. Van der Meulen gaf in zijn presentatie aan dat de KNHS lidmaatschappen via verenigingen stabiel gebleven zijn. Een daling van lidmaatschappen is wel te zien in de groep paardensporters die individueel bij de KNHS aangesloten zijn.
Het aantal startpassen laat wel een daling zien. Een direct gevolg van de coronacrisis.  In 2020 was er spraken van 50% minder wedstrijden en 49% minder starts. Penningmeester Hidde Frankena beantwoordde tijdens de vergadering ook vragen over de mogelijkheden om de geldigheid van startpassen met een paar maanden ‘gratis’ te verlengen nu leden er geen gebruik van kunnen maken. Frankena gaf daarbij aan dat het gratis verlengen van startpassen ongeveer een half miljoen euro per maand kost. Dat is geen optie als de basiscontributie met € 25,- relatief laag blijft.
De ontwikkelingen op het gebied van online paardrijden laten een positiever beeld zien. Er is al 30.000 keer gebruikt gemaakt van deze online mogelijkheid om proeven te laten beoordelen en op dit moment komen er rond de 800 video’s per week binnen.   

Wedstrijdreglement
Bestuurslid Aukje Kroondijk gaf een korte toelichting op de voorgestelde wijzigingen in het Algemeen Wedstrijdreglement betreffende categorie 1 wedstrijden. Het voorstel is om Zware Tour dressuurwedstrijden voortaan alleen nog op categorie 1 wedstrijden te laten verrijden. Dit format zal na een bepaalde periode geëvalueerd worden  en is onderdeel van de vernieuwingen in de wedstrijdsport.
Over deze vernieuwingen in de wedstrijdsport werd na de vergadering ook nog een toelichting gegeven. Meer daarover lees je hier.

Nieuwe bestuursleden
Belangrijk agendapunt was de benoeming van twee nieuwe bestuursleden. Na het eerdere vertrek van Marlies Reibestein  en het statutair verplichte vertrek van Emile Hendrix kon de Vertrouwenscommissie deze avond twee sterke, kundige personen voordragen voor het KNHS-bestuur. Vanaf heden zijn George de Jong (portefeuille Algemene zaken) en Annemiek van der Vorm (portefeuille Topsport) toegetreden tot het KNHS-bestuur.

George de Jong was eerder 13 jaar werkzaam bij de KNHS en was in die tijd verantwoordelijk voor de afdelingen Recreatie, Communicatie en Topsport. In zijn jongere jaren was De Jong zelf professioneel volleyballer en later Technisch directeur van de Wereld Volleybalbond voor hij in 1995 naar de KNHS kwam. In zijn periode bij de KNHS was De Jong belangrijk in de realisatie van de fusie van vele kleine hippische bonden tot één KNHS. George de Jong is enthousiast over zijn terugkeer. “Ik ben gevraagd om mee te denken over hoe we met de KNHS een meerwaarde kunnen zijn voor de hele breedte van de paardensport. Als mensen denken dat ik daar een bijdrage aan kan leveren dan doe ik dat heel graag. Ik heb een enorm mooie tijd gehad bij de KNHS en heb ook nog steeds heel goed contact met veel mensen en ga de uitdaging graag aan.”

Annemiek van der Vorm is voormalig zeer succesvol dressuuramazone en werd in 2001 KNHS Talent van het Jaar. Vele jaren was ze werkzaam op diverse topstallen als amazone, maar ook als manager. Na vele ruitersuccessen richtte Annemiek zich meer op de bestuurlijke en organisatorische kant van de sport. Ze was en is actief binnen vele organisaties. Zo is ze bij het CHIO Rotterdam de vrouw achter het sportsecretariaat van de dressuur, een functie die ze ook tijdens het EK van 2019 in Rotterdam vervulde. Voor de Olympische Spelen van Tokio is Annemiek van der Vorm lid van het organisatie comité en belast met de functie van manager bij de dressuur en paradressuur.
Annemiek van der Vorm vertelt enthousiast over haar aanstelling. “Ik ben benaderd door Emile Hendrix en was direct enthousiast. Ik ben in 2020 gestopt met een andere functie en wilde graag een nieuwe bestuursfunctie. Deze taak lijkt me helemaal mijn ding met mijn achtergrond in de sport en bestuurservaring. Er is veel te doen en ik zie absoluut kansen, ik kan niet wachten om te beginnen.”

Tijdens de vorige Ledenraad nam Emile Hendrix al afscheid als bestuurslid en werd hij al uitvoerig bedankt voor zijn jaren lange inzet. Omdat er toen nog geen vervanging van Hendrix was, is hij enkele maanden langer aangebleven om nu echt af te zwaaien. Online ontving hij de gouden KNHS speld als blijk van waardering en dank voor zijn jarenlange inzet voor de KNHS.

Ander Nieuws

  • Oranje vierspanrijders winnen landenwedstrijd in Valkenswaard
    Oranje vierspanrijders winnen landenwedstrijd in Valkenswaard
  • OS Tokio: Andrew Heffernan blikt teleurgesteld terug
    OS Tokio: Andrew Heffernan blikt teleurgesteld terug
  • Sam Dos Santos wereldkampioen junioren Voltige heren
    Sam Dos Santos wereldkampioen junioren Voltige heren