­ Kort verslag enduranceforum 25 januari 2021 - KNHS

Kort verslag enduranceforum 25 januari 2021

Geplaatst op 05 maart 2021 in Endurance en KNHS

Op 25 januari kwam het enduranceforum online bijeen. Hieronder een korte weergave van de vergadering.

Samenstelling enduranceforum
Denise Dickhoff is op de algemene ledenvergadering van de KNHS-endurancevereniging gekozen als nieuw forumlid. Het forum verwelkomt Denise en kijkt uit naar een prettige samenwerking. Het enduranceforum heeft op dit moment nog een openstaande vacature. Heb je interesse in een functie binnen het enduranceforum? Neem dan contact op met de KNHS Endurancevereniging - www.knhs-endurancevereniging.nl. Nieuwe forumleden worden voorgedragen aan de leden op de algemene ledenvergadering van de KNHS Endurancevereniging.

Informatiebijeenkomsten endurance
Het enduranceforum is enthousiast over de belangstelling voor de online informatiebijeenkomsten starten met endurance. Veel enthousiaste ruiters hebben zich ingeschreven voor de bijeenkomsten en de bijeenkomsten zijn erg goed ontvangen. Het is mooi om te zien dat er veel ruiters hebben deelgenomen die van plan zijn te starten met endurance, dat belooft een aantal nieuwe combinaties voor op de endurancewedstrijden.

Jaarwerkplan 2021
Het forum heeft het jaarwerkplan 2021 besproken in de vergadering. Het forum heeft een aantal concrete doelen benoemd die dit jaar worden uitgevoerd. Hieronder worden deze kort benoemd.

Doel: meer bekendheid genereren voor de endurancesport, en het aantrekken van beginnende wedstrijdsporters
Dit jaar worden er informatieavonden gehouden verspreid door het land om beginnende sporters op weg te helpen in de endurance. Hier is begin dit jaar al een vliegende start mee gemaakt.

Doel: het vergroten van de kennis onder enduranceruiters met als doel het paardenwelzijn te vergroten en wedstrijdresultaten te verbeteren
Er wordt ingezet op kennisdeling middels de Academy van de KNHS Endurancevereniging.

Doel: toekomstbestendige inzet veiligstellen voor de veterinaire keuringen
We willen kunnen borgen dat er voldoende geschoolde mensen zijn om de veterinaire keuringen op wedstrijden te kunnen uitvoeren.

Doel: verhogen van de kwaliteit van de in de sport gebruikte paardenWe willen meer aandacht voor de bouw en ontwikkeling van paarden die geschikt zijn voor de endurancesport. 

De forumleden gaan dit jaar aan de slag met de uitwerking van deze doelen. In de volgende vergaderingen komen deze doelen steeds weer aan bod en zullen we de invulling en status steeds weer terugkoppelen.  

Vergaderplanning 2021
In de vergadering heeft het forum de vergaderplanning 2021 vastgesteld. De vergaderingen van het forum zijn dit jaar op: maandag 17 mei, maandag 13 september en maandag 8 november.

Over het enduranceforum
Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum. In het enduranceforum wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau. Heb je suggesties of ideeën om de endurancesport in Nederland nog mooier te maken? Neem dan contact op met het forum via forumendurance@knhs.nl of kijk op https://www.knhs.nl/enduranceforum/ voor de samenstelling en eerdere verslagen.

Ander Nieuws

  • Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
    Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
  • Deelnemers internationale wedstrijden 11 tot en met 17 juli 2022
    Deelnemers internationale wedstrijden 11 tot en met 17 juli 2022
  • Deelnemers internationale wedstrijden 18 t/m 24 april 2022
    Deelnemers internationale wedstrijden 18 t/m 24 april 2022