­ Kort verslag springforum 1 maart 2021 - KNHS

Kort verslag springforum 1 maart 2021

Geplaatst op 15 maart 2021 in Springen

Op 1 maart kwam het springforum voor de tweede keer in 2021 bijeen. Door de coronamaatregelen gebeurde dit online. De belangrijkste onderwerpen tijdens dit overleg worden hieronder kort toegelicht.

Tijdelijke dispensatie regeling
In het springforum is een voorstel voor een tijdelijke dispensatieregeling besproken. Er wordt gekeken of er dispensaties mogelijk zijn voor combinaties die weinig hebben kunnen trainen in coronatijd en graag lager willen starten op wedstrijden en juist versnelde promotie voor combinaties die wel door hebben kunnen trainen in coronatijd. Het springforum staat achter het voorstel. Hetzelfde voorstel is voorgelegd aan de andere sportfora en de werkorganisatie gaat met de adviezen van de fora aan de slag.
Benodigd aantal springjuryleden voor onderlinge manege en verenigingsactiviteiten
Aangezien het aantal jeugdleden op sommige maneges en verenigingen beperkt is en daardoor het kostenplaatje voor de maneges en verenigingen het lastig maakt om onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten te organiseren is in het springforum voorgesteld om het aantal verplichte springjuryleden voor onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten met max. 50 starts tijdelijk terug te brengen van 3 naar 2 springjuryleden waarvan 1 toezicht houdt op het voorterrein.
Het springforum heeft hiermee ingestemd en staat dit toe tot het moment dat meetmomenten en/of wedstrijden weer zijn toegestaan. De bepalingen worden hier op aangepast.

Voortgang pilot Flex wedstrijden
Er is een concept uitwerking gemaakt voor de pilot Flex wedstrijden. Deze is besproken en wordt gedragen door het springforum. Flex wedstrijden zijn wedstrijden die verreden worden onder de vlag van de KNHS waarin we de ruiter meer vrijheid willen geven in regelgeving. Zo mag de ruiter voor deze wedstrijden zelf kiezen in welke klasse wordt gestart. De start op een Flex wedstrijd telt niet mee voor het promotiesysteem, er kunnen dus geen winstpunten worden behaald. Het is wel een wedstrijd met een klassement en er worden prijzen uitgereikt. De ruiter heeft hiermee de mogelijkheid om zijn paard uit te brengen op een gewenst niveau en mee te rijden voor de prijzen. Om veiligheid en dierenwelzijn te kunnen waarborgen wordt wel gecontroleerd op bijvoorbeeld de minimum leeftijd van het paard en het maximum aantal starts per dag van een paard. Er wordt niet gecontroleerd op de startgerechtigheid van ruiters en paarden in de klasse waarin wordt gestart.
In de maand maart worden met een aantal wedstrijdorganisaties gesprekken gepland om naar het concept en de voorwaarden te kijken en de interesse hiervoor te peilen. De uitkomst van deze gesprekken worden gedeeld met het springforum. Bij voldoende interesse wordt in mei (mits reguliere wedstrijden weer mogelijk zijn) gestart met de pilot.

Kampioenschapsreglement Hippiade 2021
Het springforum is akkoord met de kampioenschapsbepalingen voor de Hippiade 2021 en neemt het advies van het dressuurforum over om in het kader van paardenwelzijn een maximaal aantal starts per paard op te nemen.

Werkgroep Wijzigingsvoorstellen 2022
Vanuit het springforum is een werkgroep samengesteld die het komende jaar aan de slag gaat met de voorstellen voor reglementswijzigingen.

Opleidingen
Het springforum heeft gesproken over de mogelijkheden voor bijscholing van officials in corona tijd en heeft hiervoor een werkgroep samengesteld die tezamen met de KNHS afdeling opleidingen aan de slag gaat om deze bijscholing vorm te geven.

Volgende vergadering
De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 28 juni 2021. Tijdens deze vergadering zullen o.a. het project vernieuwing wedstrijdsport en de voorstellen voor reglementswijzigingen de belangrijkste onderwerpen zijn.

Over het springforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

Ander Nieuws

  • Harrie Smolders vierde in wereldbekerwedstrijd La Coruna
    Harrie Smolders vierde in wereldbekerwedstrijd La Coruna
  • Verslag Springforum 7 november 2022
    Verslag Springforum 7 november 2022
  • Gouden WK-team Paradressuur, zilveren WK-springteam, Sanne Voets en van Joyce van Rooijen-Heuitink maken kans op Sportprijzen NOS | NOC*NSF
    Gouden WK-team Paradressuur, zilveren WK-springteam, Sanne Voets en van Joyce van Rooijen-Heuitink maken kans op Sportprijzen NOS | NOC*NSF