­ Tijdelijke dispensatieregelingen voor wedstrijdruiters in verband met corona - KNHS

Tijdelijke dispensatieregelingen voor wedstrijdruiters in verband met corona

Geplaatst op 06 april 2021

De wedstrijdsport ligt vanwege de overheidsmaatregelen in verband met corona, helaas alweer een hele tijd stil. Op dit moment kunnen er wel verenigings- en manegeactiviteiten voor winstpunten voor de leeftijdsgroep t/m 26 jaar worden georganiseerd en kunnen dressuurruiters en menners online proeven laten beoordelen op paardrijden.nl. Waar de ene combinatie volop heeft kunnen doortrainen en ondanks het gebrek aan wedstrijden, wel toe is aan een hogere klasse, heeft de ander wellicht juist minder goed kunnen trainen en zou liever in een lagere klasse starten. Daarom hebben we in overleg met de KNHS-sportfora gekeken naar mogelijkheden voor startpashouders om versneld te kunnen promoveren naar een hogere klasse of terugplaatsing naar een lagere klasse. Hier is een tijdelijke dispensatieregeling per discipline uit naar voren gekomen die in gaat vanaf 6 april.

Dispensatieregeling
Samen met de sportfora van de verschillende disciplines is bij het opstellen van de dispensatieregeling rekening gehouden met welke mogelijkheden er tijdens het overheidsverbod op wedstrijden zijn (geweest) voor de betreffende disciplines. Zo hebben dressuurcombinaties t/m de klasse ZZ-licht de mogelijkheid om via Paardrijden.nl een proef in te sturen en bij voldoende resultaat winstpunten te behalen en op die manier door te stromen in de sport terwijl bijvoorbeeld springruiters deze mogelijkheid niet hebben. Hierdoor kan de dispensatieregeling per discipline verschillen.

De corona dispensatieregeling is er voor startpashouders die in 2020 een startpas hadden en een actieve startpas op het moment van aanvragen van de dispensatie. De regeling om versneld te kunnen promoveren naar een hogere klasse of teruggeplaatst te worden naar een lagere klasse geldt vanaf 6 april voor de verenigings- en manegeactiviteiten en straks als het weer is toegestaan, voor meetmomenten en eventueel wedstrijden. Het aanvragen kan tot 60 dagen nadat meetmomenten voor iedereen weer zijn toegestaan.

Versneld promoveren
Veel combinaties hebben tijdens het overheidsverbod op wedstrijden thuis doorgetraind waardoor het niveau van de betreffende combinaties wellicht omhoog is gegaan en niet meer passend is bij de klasse waarin zij zijn geëindigd voor het verbod op wedstrijden. 

Daarom kunnen er voor de volgende disciplines dispensaties voor versneld promoveren aangevraagd worden:

Dressuur

Bestaande combinaties die met minimaal 1 winstpunt geregistreerd staan in de klasse ZZ-Zwaar, met een actieve startpas in 2020 en actief op het moment van aanvragen kunnen gebruik maken van de tijdelijke corona dispensatieregeling versneld promoveren naar de klasse LT. Wanneer 2 x 65% of 1 x 70% is gehaald in de klasse ZZ-Zwaar is het mogelijk om opwaardering (promotie) aan te vragen naar de klasse LT. Er wordt geen stand meegegeven, alleen de mogelijkheid om deel te nemen in de klasse LT.

Springen

Bestaande combinaties met een actieve startpas in 2020 en actief op het moment van aanvragen kunnen gebruik maken van de tijdelijke corona dispensatieregeling versneld promoveren. Deze versnelde promotie kan worden aangevraagd naar maximaal 1 klasse hoger dan de klasse(n) waarin de combinatie met minimaal 1 winstpunt geregistreerd staat.

Voltige

Solovoltigeurs, Pas-de-Deux en Teams die reeds gestart zijn en een actieve startlicentie in 2020 hadden en actieve licentie hebben op het moment van aanvragen kunnen gebruik maken van de tijdelijke corona regeling versneld promoveren. Deze versnelde promotie kan worden aangevraagd naar maximaal 1 klasse hoger dan de klasse(n) waarin de voltigeurs/het Pas-de-Deux/ het team met minimaal 1 winstpunt geregistreerd staat. Er wordt geen stand meegegeven en de eenmaal gemaakte keuze is bindend.

Bepalingen versneld promoveren:

 • De mogelijkheid voor het aanvragen van de tijdelijke corona dispensatieregeling naar maximaal 1 klasse hoger wordt geboden vanaf 6 april tot 60 dagen nadat meetmomenten voor iedereen weer zijn toegestaan.
 • Aanvragen hiervoor moeten ingediend worden via het aanvraagformulier op de website voordat gestart wordt in de hogere klasse. Na schriftelijke bevestiging van toewijzing van de dispensatie mag gestart worden in de hogere klasse.
 • De dispensatie moet per combinatie aangevraagd worden. Er kan per combinatie, per discipline, maximaal éénmaal dispensatie worden aangevraagd onder de tijdelijke corona dispensatieregeling.
 • De eenmaal gemaakte keuze voor opwaardering is bindend.
 • De combinatie is dan startgerechtigd in de hogere klasse, maar krijgt pas een stand in de hogere klasse wanneer een winstpunt is behaald.

Voor nieuw te vormen combinaties gelden de reguliere dispensatiekaders.

Eventing
Voor eventing is een tijdelijke inschalingstabel opgemaakt. Nieuw te vormen combinaties kunnen op verzoek ingeschaald worden.

Terugplaatsing
Door het missen van wedstrijdritme kan ook gelden dat  combinaties wellicht niet meer op het niveau zijn waarop zij zijn geëindigd voor het overheidsverbod op wedstrijden. Daarom willen we deze combinaties de mogelijkheid bieden om een niveau lager te starten.

De mogelijkheden voor terugplaatsing zijn als volgt:

Alle disciplines (m.u.v. Endurance*)

Bestaande combinaties met een actieve startpas/startlicentie in 2020 en actief op het moment van aanvragen kunnen gebruik maken van de tijdelijke corona regeling voor terugplaatsing naar 1 klasse lager dan de klasse(n) waarin men op het betreffende moment geregistreerd staat (**).

De betreffende combinatie krijgt een stand van 10 winstpunten mee in de klasse waarnaar wordt teruggeplaatst.

 • (*) voor endurance is het conform wedstrijdreglement Endurance 620 lid 2 mogelijk om lager te starten.
 • (**)Ruiters die meerdere keren Z of hoger zijn geweest kunnen niet teruggeplaatst worden naar een klasse waarin zij op basis van hun persoonlijke stand conform de inschalingstabellen niet meer mogen uitkomen, tenzij er sprake is van verjaring.
 • Indien een deelnemer in het betreffende jaar of het jaar ervoor met 2 verschillende paarden in de discipline eventing op 3-ster niveau of hoger is uitgekomen dan mag deze niet meer in de klasse BB- en B-springen uitkomen m.u.v. hors-concours. Ook al is de Z klassering verjaard.

Bepalingen terugplaatsing:

 • De mogelijkheid voor het aanvragen van de tijdelijke corona dispensatieregeling naar maximaal 1 klasse lager wordt geboden vanaf 6 april tot 60 dagen nadat meetmomenten voor iedereen weer zijn toegestaan.
 • Aanvragen hiervoor moeten ingediend worden via het aanvraagformulier op de website voordat gestart wordt in de lagere klasse. Na schriftelijke bevestiging van toewijzing van de dispensatie mag gestart worden in de lagere klasse.
 • De dispensatie moet per combinatie aangevraagd worden. Er kan per combinatie, per discipline, maximaal éénmaal dispensatie worden aangevraagd onder de tijdelijke dispensatieregeling corona
 • Deelname aan kampioenschappen is toegestaan mits voldaan wordt aan het kampioenschapsreglement. Voor dressuur geldt dat het deelnemen aan kampioenschappen niet is toegestaan in de teruggeplaatste klasse.
 • Ook is het mogelijk om een combinatie op verzoek in punten terug te plaatsen in de huidige klasse.

 Bekijk hier de veel gestelde vragen. 

Ander Nieuws

 • Reglementswijzigingen dressuur en springen per 1 april 2023
  Reglementswijzigingen dressuur en springen per 1 april 2023
 • KNHS Springabonnement positief ontvangen
  KNHS Springabonnement positief ontvangen
 • Prachtige finale van de BR® Springcompetitie 2023!
  Prachtige finale van de BR® Springcompetitie 2023!