­ Vernieuwing wedstrijdsport nader toegelicht - KNHS

Vernieuwing wedstrijdsport nader toegelicht

Geplaatst op 29 januari 2021

De wedstrijdsport leuker en simpeler maken. Dat was een van de speerpunten van het enkele jaren geleden opgestarte veranderproject ‘Van hand veranderen’. In 2021 maken we een begin met een uitgebreide vernieuwing van de wedstrijdsport. Hiervoor is een programma opgesteld dat er voor moet zorgen dat de wedstrijdsport de komende jaren dusdanig vernieuwd wordt dat dit past bij de manier waarop ruiters tegenwoordig het liefst de wedstrijdsport beoefenen.

Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met een klankbordgroep, met daarin vertegenwoordigers uit verschillende hoeken van de paardensport. Op 28 januari is het programma ook besproken in de 80ste vergadering van de KNHS Ledenraad.

Wedstrijdsporters vragen om meer gemak, flexibiliteit, betaalbare sport, transparantie en een objectieve en gelijke beoordeling in alle regio’s, dat zijn dus de doelen van het programma. Voor de uitwerking, goedkeuring en implementatie van de plannen is vier jaar uitgetrokken, waarbij de belangrijkste wijzigingen in 2022 worden geïmplementeerd.

Pijlers
Het programma is gebaseerd op vier pijlers:

 1. Wedstrijden leuker, eenvoudiger, flexibeler en toegankelijker maken.
 2. Betaalbare sport voor wedstrijdsporters en -organisaties.
 3. Het versterken van de relatie en samenwerking met wedstrijdorganisaties.
 4. Het doorvoeren van technologische innovaties en verdere digitalisering.

Deze pijlers zijn uitgewerkt in kleinere onderdelen die samen de komende jaren moeten zorgen voor de vernieuwing van de wedstrijdsport. De belangrijkste punten die hierin zijn opgenomen zijn het herinrichten van de wedstrijdcategorieën, een duidelijke en logische doorlopende opbouw in de klassen van de sport, het afschaffen van verliespunten, een eerlijke en transparante kostenverdeling en betaalbare wedstrijdsport, versterken van de samenwerking met wedstrijdorganisatoren en het doorvoeren van technologische innovaties. Als eerste stap worden in de disciplines dressuur en springen vanaf 1 april 2021 de verliespunten afgeschaft.

Elk onderdeel van het programma wordt verder uitgewerkt en afgestemd met de betreffende betrokken partijen en stakeholders zoals fora, wedstrijdorganisaties, bestuur en ledenraad. Per onderdeel zal er dan ook gefaseerd besluitvorming plaatsvinden de komende tijd. Gedurende dit proces kunnen er nog aanpassingen gedaan worden. De ambitie is om dit jaar te starten met de voorbereiding voor het omvormen van de wedstrijdcategorieën, het vereenvoudigen van de betalingen van de ruiters die het meest bij de KNHS afnemen en de realisatie van een nieuw licentiemodel voor wedstrijdorganisaties. Ook ligt het voorstel op tafel om in 2021 nog te starten met een pilot voor flexwedstrijden in de springsport.

Gerard Arkema, kersverse manager wedstrijdsport van de KNHS is erg te spreken over het programma: “Ik denk dat we met het programma een hele mooie stap zetten om de wedstrijdsport in Nederland te vernieuwen en daarmee beter laten aansluiten op de wensen van onze achterban, zowel ruiters als organisatoren. Ik kijk er enorm naar uit om samen met onder andere onze fora, de ledenraad, de werkorganisatie en de klankborgroep te werken aan de verdere uitwerking, de besluitvorming en een gefaseerde implementatie.”

Kijk hier voor meer informatie over het verandertraject 'Van hand veranderen'

Foto Digishots

 

 

Ander Nieuws

 • Drie keer WK-goud voor Nederlandse ponymenners *Update*
  Drie keer WK-goud voor Nederlandse ponymenners *Update*
 • Nederlandse menners oppermachtig bij CHIO Aken *Update*
  Nederlandse menners oppermachtig bij CHIO Aken *Update*
 • Dressuurruiters TeamNL tweede in Landenwedstrijd Aken
  Dressuurruiters TeamNL tweede in Landenwedstrijd Aken