­ Verslag dressuurforum 14 september 2021 - KNHS

Verslag dressuurforum 14 september 2021

Geplaatst op 22 september 2021 in Dressuur & Para

Het dressuurforum kwam op 14 september bijeen voor een reguliere vergadering. Bij de ingekomen stukken is de brief namens een aantal Subtopjuryleden behandeld welke tevens ter vergadering nader is toegelicht. Naast het bespreken van een aantal ingekomen stukken en verzoeken waren de belangrijkste onderwerpen ter bespreking; de evaluatie van de Hippiade, de kampioenschapsbepalingen KNHS-Indoorkampioenschap 2022, Toezichthouders, Dressuurproevenboekje en de pilot meetmomenten.

Evaluatie Hippiade 2021
Het dressuurforum is blij dat de Hippiade in deze vorm heeft kunnen plaatsvinden en heeft waardering voor de organisatie en de aankleding van het terrein. Wel is in de Hippiadeweek duidelijk geworden dat het grasdressuurterrein bij de nodige regenval slecht wordt en dat dit zeker voor een kampioenschap verre van optimaal is. Daarom adviseert het dressuurforum om de bestaande formule van de Hippiade nog goed tegen het licht te houden. Hierbij moet de mogelijkheid onderzocht worden om dressuur en springen op verschillende dagen te laten verrijden. Hierdoor kan de grote zandbaan gebruikt worden om dressuurringen uit te leggen. Dit zal wel betekenen dat de Hippiade in dat geval over twee weken verreden moet worden. Temeer omdat volgend jaar de Afdelingsdressuur en de verenigingskampioenschappen ook weer een plek op de Hippiade moeten krijgen.

Kampioenschapsreglement KNHS-Indoorkampioenschappen 2022
Het kampioenschapsreglement is besproken en vastgesteld en zal binnenkort gepubliceerd worden.

Pilot meetmomenten
Het dressuurforum heeft aangegeven dat de periode van 1 juli tot 1 oktober te kort is gebleken om een goed beeld te krijgen. Daarom is afgesproken om de pilot te verlengen tot 1 april.

Toezichthouder dressuur
Er zijn vragen en suggesties binnengekomen over de inzet van de toezichthouder dressuur tijdens meetmomenten en dressuurwedstrijden. Ook worden er verzoeken ingediend om vrijwilligers hiervoor op te leiden. Er wordt gemonitord hoe het gaat met de inzet. Het forum realiseert zich ook dat een dergelijke verandering tijd nodig heeft om ingebed te worden, dit was destijds bij het Springen ook zo. Er zal binnenkort een enquête uitgaan onder de wedstrijdorganisaties en de juryleden om nog meer informatie te verzamelen ten behoeve van de evaluatie. Aan het einde van het jaar zal een evaluatie plaatsvinden.

KNHS-Dressuurproevenboekje/KNHS-proevenapp
Er is een werkgroep aan de slag om naar aanleiding van de gehouden evaluatie onder de ruiters en juryleden enkele dressuurproeven te verbeteren/herschrijven. Ditzelfde zal ook gaan gebeuren met de enkele F-proeven naar aanleiding van de uitkomst van de gehouden enquête. Hier gaat het vooral om de hogere F-proeven die beter moeten aansluiten op de reguliere proeven BB en B dressuur zodat de doorlopende leerlijn vloeiender wordt.

Reglementswijzigingen en harnachementsgids
Er is een werkgroep bezig met het voorbereiden van de reglementswijzigingen. Ook de uitkomsten van de gehouden enquête over de Harnachementgids zijn besproken.

Volgende vergadering
De volgende reguliere vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 15 november a.s.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum.

Categorie: dressuurforum

Ander Nieuws

  • Deelnemers internationale wedstrijden 25 t/m 31 oktober 2021
    Deelnemers internationale wedstrijden 25 t/m 31 oktober 2021
  • Programma Indoorkampioenschappen 2022
    Programma Indoorkampioenschappen 2022
  • Nederlandse successen bij CDI Exloo
    Nederlandse successen bij CDI Exloo