­ Verslag dressuurforum 29 maart 2021 - KNHS

Verslag dressuurforum 29 maart 2021

Geplaatst op 09 april 2021 in Dressuur & Para

Het dressuurforum kwam op 29 maart bijeen voor een thema bijeenkomst om te praten over vernieuwingen in de wedstrijdsport. Andere onderwerpen ter bespreking waren o.a. de mogelijkheden voor een tijdelijke dispensatieregeling in verband met Corona, Online paardrijden en het verplicht inzetten van de toezichthouder tijdens dressuurwedstrijden.

Mogelijkheden tijdelijke dispensatieregelingen

In de vergadering is een voorstel voor een tijdelijke dispensatieregeling besproken. Er wordt gekeken of er dispensaties mogelijk zijn voor mensen die weinig hebben kunnen trainen in coronatijd en graag lager willen starten op wedstrijden en juist versnelde promotie voor ruiters die wel door hebben kunnen trainen in coronatijd. Het forum staat achter het voorstel voor terugplaatsing en heeft de kaders bepaald waarbinnen opwaardering mogelijk voor de dressuur klasse ZZ-Zwaar naar LT. De voorstellen voor tijdelijke dispensatieregelingen zijn besproken in alle sportfora en voorgelegd aan het
KNHS bestuur. De werkorganisatie gaat met de adviezen van de fora aan de slag.

Online paardrijden en het afbakenen van de ring

Het dressuurforum heeft gesproken over de wijze waarop een rijbaan afgezet moet worden voor deelname aan het online paardrijden. Besloten is de bepalingen zoals beschreven in het wedstrijdreglement dressuur aan te houden met als uitzondering van de verplichte opening bij A. Niet iedere rijbaan heeft bij A een opening zitten. Voor de klassen Z1 t/m ZZ-Licht betekent dit dat een ononderbroken afzetting van de ring verplicht is. Wanneer indoor gereden wordt en in accommodaties waarvan de afmetingen van de rijbaan gelijk zijn aan de voorgeschreven afmetingen van de wedstrijdring, geldt het beschot van de rijbaan als de afbakening van de ring. Wanneer een 20 x 60m baan geen (volledige) afbakening heeft dan geldt dat de afbakening van de ring altijd moet bestaan uit een laag hek (bij voorkeur wit van kleur) van ca. 0,3 m hoog. De ruimte tussen de planken van dit hek moet zo klein zijn, dat een paardenhoef er niet door kan. Voor de klassen B t/m M2 is een afzetting toegestaan, maar niet verplicht. Het afzetten van een ring (voor alle klassen) door middel van een touw, koord, lint e.d. is vanwege veiligheidsredenen niet toegestaan.

Het verplicht inzetten van de toezichthouder

Er is gesproken over de inzet van een toezichthouder tijdens de onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten, de meetmomenten en de wedstrijden. Hierover heeft het dressuurforum het volgende besloten;
1. Tijdens de onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten is de inzet van een toezichthouder niet verplicht.
2. Wanneer meetmomenten en/of wedstrijden weer zijn toegestaan, vervallen de onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten en geldt de verplichting voor het inzetten van een toezichthouder wel vanaf 1 april.

Vernieuwing Wedstrijdsport

In 2021 maken we een begin met een uitgebreide vernieuwing van de wedstrijdsport. Hiervoor is een programma opgesteld dat er voor moet zorgen dat de wedstrijdsport de komende jaren dusdanig vernieuwd wordt dat dit past bij de manier waarop ruiters tegenwoordig het liefst de wedstrijdsport beoefenen. Wedstrijdsporters vragen om meer gemak, flexibiliteit, betaalbare sport, transparantie en een objectieve en gelijke beoordeling in alle regio’s, dat zijn dus de doelen van het programma. De belangrijkste onderdelen uit het programma waarover het dressuurforum zich het komende jaar gaat buigen zijn; het herinrichten van de wedstrijdcategorieën voor dressuur, een duidelijke en logische doorlopende opbouw in de klassen van de sport en het deskundig beoordelen van en het
inzicht geven in de beoordeling.

Volgende vergadering

De volgende reguliere vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 17 mei a.s.

Over het dressuurforum

Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum.

Ander Nieuws

  • KNHS-Anemone Horse Trucks Cup weer van start
    KNHS-Anemone Horse Trucks Cup weer van start
  • Programma NK Dressuur 2023 bekend
    Programma NK Dressuur 2023 bekend
  • Thamar Zweistra derde in WB-wedstrijd Madrid
    Thamar Zweistra derde in WB-wedstrijd Madrid