­ Verslag enduranceforum 13 september 2021 - KNHS

Verslag enduranceforum 13 september 2021

Geplaatst op 19 oktober 2021 in Endurance en KNHS

Op 13 september kwam het enduranceforum online bijeen. Hieronder een korte weergave van de vergadering.

Samenstelling enduranceforum
Het enduranceforum heeft op dit moment nog een openstaande vacature. Heb je interesse in een functie binnen het enduranceforum? Neem dan contact op met de KNHS Endurancevereniging - www.knhs-endurancevereniging.nl. Nieuwe forumleden worden voorgedragen aan de leden op de algemene ledenvergadering van de KNHS Endurancevereniging.

Recreatiesport
Programma Manager Recreatiesport van de KNHS, Marleen Ras, heeft in de vergadering het enduranceforum bijgepraat over recreatiesport binnen de KNHS. Het enduranceforum zou graag de samenwerking met recreatie intensiveren en kijken waar recreatie en endurance elkaar kunnen versterken.

Corona
Het coronavirus heeft er voor gezorgd dat er langere tijd geen endurancewedstrijden georganiseerd konden worden. Nu wedstrijden wel weer mogelijk zijn zien we dat de endurancewedstrijden om allerlei uiteenlopende redenen toch niet allemaal door kunnen gaan, dit terwijl ruiters wel individueel door konden trainen. Binnen de paardensport zijn allerlei nieuwe initiatieven ontstaan zoals het online paardrijden, beoordelings- en meetmomenten en verenigings- en manage activiteiten. Het enduranceforum ziet dat er grote behoefte is aan de onderkant (klasse I) van de wedstrijdsport om toch verder te kunnen in de ontwikkeling als combinatie, de doorstroom stagneert en ruiters haken af, dit vindt het forum zorgelijk. Combinaties hebben kunnen trainen maar hebben hun prestaties niet kunnen laten beoordelen. Het enduranceforum heeft samen met de bondscoach endurance Jarmila Lakeman gesproken over een mogelijk tijdelijk aanbod.  Momenteel wordt de animo hiervoor gepolst, zodat er verder vorm kan worden gegeven aan de uitwerking van een individuele beoordeling.

Jaarwerkplan 2021
Begin dit jaar heeft het enduranceforum een aantal doelen met bijbehorende acties benoemd om dit jaar te realiseren. In de vergadering hebben forumleden een status update gegeven van deze acties.

Doel: meer bekendheid genereren voor de endurancesport, en het aantrekken van beginnende wedstrijdsporters
Begin dit jaar zijn er informatieavonden gehouden verspreid door het land om beginnende sporters op
te helpen in de endurance. Dit is heel goed ontvangen door de sporters. Jammer genoeg konden de sporters die tijdens deze avonden geënthousiasmeerd werden voor endurance niet gelijk deelnemen aan wedstrijden vanwege het coronavirus. Het enduranceforum ziet dat deze avonden wel degelijk helpen om nieuwe sporters te laten kennismaken. Eind 2021 wordt gekeken of begin 2022 opnieuw van deze avonden georganiseerd kunnen worden.

Doel: het vergroten van de kennis onder enduranceruiters met als doel het paardenwelzijn te vergroten en wedstrijdresultaten te verbeteren
Er wordt ingezet op kennisdeling middels de Academy van de KNHS Endurancevereniging. Er wordt gewerkt aan een plan voor de Academy om 2022. Dit plan wordt besproken in de volgende vergadering.  

Doel: toekomstbestendige inzet veiligstellen voor de veterinaire keuringen
We willen kunnen borgen dat er voldoende geschoolde mensen zijn om de veterinaire keuringen op wedstrijden te kunnen uitvoeren. Momenteel lijkt dit geen probleem te zijn. Echter weten we uit het verleden dat dit wel een probleem zou kunnen worden. Het lijkt goed om een alternatief plan te hebben om wanneer het aan de orde is dat toch in te kunnen zetten. In de komende periode zal veterinair advies ingewonnen worden.

Doel: verhogen van de kwaliteit van de in de sport gebruikte paarden
We willen meer aandacht voor de bouw en ontwikkeling van paarden die geschikt zijn voor de endurancesport.  Er wordt in de komende periode ingezet op kennisdeling over dit onderwerp, zodat sporters die mee willen doen aan endurance tijdens de zoektocht naar een geschikt paard deze kennis mee kunnen nemen zodat er een paard wordt aangeschaft wat past bij de ambities van de ruiter binnen de endurancesport.

De volgende vergadering van het enduranceforum is op maandag 8 november.

Over het enduranceforum
Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum. In het enduranceforum wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau. Heb je suggesties of ideeën om de endurancesport in Nederland nog mooier te maken? Neem dan contact op met het forum via forumendurance@knhs.nl of kijk op https://www.knhs.nl/enduranceforum/ voor de samenstelling en eerdere verslagen.

Ander Nieuws

  • Deelnemers internationale wedstrijden 11 tot en met 17 juli 2022
    Deelnemers internationale wedstrijden 11 tot en met 17 juli 2022
  • Deelnemers internationale wedstrijden 18 t/m 24 april 2022
    Deelnemers internationale wedstrijden 18 t/m 24 april 2022
  • Vergadering enduranceforum 21 februari 2022
    Vergadering enduranceforum 21 februari 2022