­ Verslag eventingforum 9 november 2021 - KNHS

Verslag eventingforum 9 november 2021

Geplaatst op 22 november 2021 in Eventing

Op dinsdag 9 november is het eventingforum voor de vierde maal in 2021 bijeen gekomen. Er zijn diverse onderwerpen besproken waaronder de Rijstijlbeoordeling, Reglementswijzigingen en de Kalendervergadering.

Rijstijlbeoordeling

Aan het eind van het eventingseizoen wordt het vernieuwde rijstijlformulier, dat in 2020 in geïntroduceerd, geëvalueerd. Alle rijstijljuryleden kunnen via een online enquête aangeven wat ze van het formulier in de praktijk vinden. De resultaten worden onder andere gebruikt voor bijscholingen in het voorjaar van 2022.

Bijeenkomst TA en PBC Eventing in Bathmen           

Tijdens SGW Bathmen heeft een groep TA’s en PBC’ers onder leiding van de parcoursbouwer en TA van Bathmen de cross country gelopen. Thema’s zoals veiligheid, hindermismaterialen en plaatsen van hindernissen in het terrein kwamen aan bod tijdens het lopen. Ook is het cross country parcours in relatie tot de KNHS Richtlijnen Parcoursbouw Cross Country doorgenomen. De aanwezigen waren erg enthousiast en vonden de bijeenkomst zeer nuttig. Het forum wil dit soort bijeenkomsten vaker organiseren voor deze officials in samenwerking met geïnteresseerde wedstrijdorganisaties.

Reglementswijzigingen 2022

In 2022 zullen een paar aanpassingen meegenomen worden. Het forum heeft onder andere gesproken over een verwijzing naar de KNHS Richtlijnen voor de Veterinaire Keuring, Toezichthouders, het cross country format voor categorie AB pony’s en de stijlbeoordeling. 

Kennisbijeenkomst en Kalendervergadering

Voor woensdag 15 december staan er een tweetal bijeenkomsten op de planning. In de middag staat er een speciale kennisbijeenkomst gepland en in de avond de Eventing Kalendervergadering. Eventing wedstrijdorganisaties ontvangen hiervoor een uitnodiging. Met het forum is het programma en de KNHS-Kampioenschappen 2022 afgestemd. De kalender wordt tijdens de vergadering definitief vastgesteld en wordt daarna gecommuniceerd naar de achterban.

Over het eventingforum
Wil je een bijdrage leveren aan de eventingsport? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het eventingforumlid van je regio. Kijk op
www.knhs.nl/eventingforum voor contactgegevens van het eventingforum

Categorie: eventingforum

Ander Nieuws

  • Jan Van Beek Memorial 2022 voor Beau Posthumus en Sophie Weening
    Jan Van Beek Memorial 2022 voor Beau Posthumus en Sophie Weening
  • Maxime Karman wint goud op NK Eventing Junioren
    Maxime Karman wint goud op NK Eventing Junioren
  • Afvaardiging WK jonge eventingpaarden bekend
    Afvaardiging WK jonge eventingpaarden bekend