­ Verslag voltigeforum 25 februari 2021 - KNHS

Verslag voltigeforum 25 februari 2021

Geplaatst op 04 april 2021 in Voltige

Op 25 februari kwam het voltigeforum online bijeen. De belangrijkste onderwerpen worden hieronder kort toegelicht.

Handboek voltige

Het handboek voltige is door een aantal mensen opnieuw bekeken. Het bleek dat het handboek nu niet volledig was en daarnaast ver afweek van de FEI. Waardoor bijvoorbeeld bij een oefening een voltigeur nationaal een lager cijfer zou krijgen dan internationaal. In het handboek zijn de aftrekpunten en de basisscores in lijn gebracht met de FEI. Daarnaast zijn bij de TT aanpassingen gedaan in het aantal gelopsprongen en het artistieke gedeelte. Forumleden en de TC-leden voltige kijken naar de voorgestelde aanpassingen. Na alle input wordt een definitieve versie gemaakt en wordt gekeken per wanneer deze wijzigingen in kunnen gaan. 

Tijdelijke dispensatieregeling

In de vergadering is een voorstel voor een tijdelijke dispensatieregeling besproken. Er wordt gekeken of er dispensaties mogelijk zijn voor sporters die weinig hebben kunnen trainen in coronatijd en graag lager willen starten op wedstrijden en juist versnelde promotie voor sporters die wel door hebben kunnen trainen in coronatijd. Het forum staat achter het voorstel. Meer informatie over deze tijdelijke dispensatieregeling lees je hier

Voltige via paardrijden.nl
Via paardrijden.nl wordt momenteel een pilot gedraaid met de discipline mennen. Het voltigeforum zou ook graag de mogelijkheden onderzoeken voor een pilot in de discipline voltige. Gedacht wordt aan een pilot voor de klasse L Solo. Een kleine afvaardiging van het voltigeforum gaat hier buiten de vergadering om met de werkorganisatie mee aan de slag en er wordt gekeken of een pilot opgezet kan worden.

Kampioenschapsreglement 2021
Het kampioenschapsreglement voor de hippiade voltige 2021 is besproken in de vergadering. Gelet op de reglementswijzigingen van dit jaar worden hier aanpassingen in voorgesteld. Zo wordt de klasse B Solo en Pas-de-Deux ook toegevoegd als rubriek. Daarnaast wil het forum het selectietraject aanpassen. Er wordt voorgesteld om de periode waarin de eisen moeten worden behaald vanaf 1 januari 2020 in te laten gaan zodat met terugwerkende kracht punten die vorig jaar zijn behaald ook mee kunnen tellen. Daarnaast wordt het aantal starts van de teams teruggebracht van 3 naar 2 starts. Wanneer meetmomenten mogelijk zijn wil het forum deze resultaten ook mee laten tellen voor selectie voor deelname aan het KNHS-kampioenschap net als verenigings- en manegeactiviteiten. Het goedgekeurde kampioenschapsreglement wordt gepubliceerd op www.hippiade.nl.

Vergaderplanning 2021

De vergaderingen van het voltigeforum zijn in 2021 op: dinsdag 25 mei, donderdag 2 september en maandag 15 november.

Over het voltigeforum
Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum. In het voltigeforum wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau. Heb je suggesties of ideeën om de voltigesport in Nederland nog mooier te maken? Neem dan contact op met het forum via forumvoltige@knhs.nl of kijk op https://www.knhs.nl/voltigeforum/ voor de samenstelling en eerdere verslagen.

Ander Nieuws

  • Belangrijke paardensportevenementen in 2021
    Belangrijke paardensportevenementen in 2021
  • FEI-wedstrijden vanaf 12 april met maatregelen weer mogelijk
    FEI-wedstrijden vanaf 12 april met maatregelen weer mogelijk
  • Geen CVI Ermelo in 2021
    Geen CVI Ermelo in 2021