­ Column Gerard Arkema: 'Doen wat we met elkaar hebben afgesproken' - KNHS

Column Gerard Arkema: 'Doen wat we met elkaar hebben afgesproken'

Geplaatst op 05 juli 2022

Paardenwelzijn en eerlijke sport. Ze behoren tot onze kernwaarden en zijn essentieel om de paardensport toekomstbestendig te houden. Om deze waarden te borgen, hebben we afspraken met elkaar gemaakt en vervolgens regels opgesteld. Die regels zijn helder en moeten worden nageleefd. En hoewel niet altijd bewust, aangezien veel uit onwetendheid gebeurt, merken we wel dat met de regels te vaak de hand wordt gelicht.

Zomaar wat voorbeelden uit de praktijk: Ruiters die hors concours starten zonder startpas, hors concours starts die niet op de uitslag staan, niet drie maar twee juryleden bij het springen, dressuuruitslagen die niet door de jury ondertekend zijn, een melding van het voorterrein die niet wordt gerapporteerd, enzovoort. Op zichzelf zijn veel gevallen misschien uitzonderlijk, maar alles bij elkaar is het gewoon te veel.

Uitgebreidere handhaving

Vanuit de KNHS mogen we ook de hand in eigen boezem steken. Daarom gaan we meer capaciteit vrijmaken om zaken te controleren en dit ook op een andere manier doen, die meer effect sorteert. We gaan dus onze handhaving uitbreiden in het belang van het welzijn van de paarden en om eerlijke sport te kunnen blijven waarborgen. Samen met onze officials kijken we hoe we hier een slag in kunnen maken. Officials moeten zich vanuit ons gesterkt voelen om hun rol hierin te pakken en zaken te melden. Natuurlijk is er soms een drempel, maar het doen van een melding helpt de sport. Wij zeggen toe dat we elke melding oppakken, deze onderzoeken op feitelijkheden, terugkoppelen aan de melder en indien nodig actie ondernemen.  

De eerste stappen naar betere handhaving hebben we reeds gezet. Sinds enkele maanden bezoeken federatievertegenwoordigers wedstrijden zonder dit vooraf kenbaar te maken. Ze lopen als het ware undercover rond en kunnen vervolgens zaken bespreken met de wedstrijdorganisatie. We zijn al op een aantal locaties geweest en dat blijkt positief en constructief te werken. Alleen al omdat we kenbaar hebben gemaakt dat we dit doen, zien we positieve effecten, zoals bij de uitslagenverwerking op wedstrijden. Structureel verrichten we overigens al langer steekproeven op de uitslagen en omdat we welzijn hoog op de agenda hebben staan, wordt er al streng tegen bewezen wreedheid opgetreden.

Toezichthouder dressuur 

De toezichthouder dressuur op het voorterrein is relatief nieuw, maar speelt ook een belangrijke rol bij het bewaken van paardenwelzijn. Niet alle officials lopen er direct warm voor, maar dat zie je deels veranderen als we er in de bijscholingen bij stil staan. We vragen de official zeker niet om politieagent te spelen. Toezicht houden is vooral preventief bedoeld, en als er iets fout gaat, is dat vaak uit onwetendheid. Als toezichthouder help je juist mensen hun kennis en kunde te vergroten. Laatst zei iemand: ‘Je moet er je eigen feestje van maken en optreden als dat nodig is.’ 

Ik ben zelf jurylid en vind het persoonlijk leuk om de rol van toezichthouder te vervullen, vooral omdat je ruiters helpt en eraan bijdraagt dat losrijden op een paardvriendelijke wijze gebeurt. Dergelijk enthousiasme wordt gelukkig gedeeld bij de grote groep mensen, die zich heeft aangemeld voor de opleiding tot toezichthouder. Hierbij is veel aandacht voor communicatie, weerbaarheid en hoe je mensen kunt aanspreken op gedrag. We hebben honderd inschrijvingen en de mensen die voldoen aan de voorwaarden kunnen decentraal de opleiding gaan volgen.  

Zo zetten we actueel stappen voorwaarts met onze handhaving en trekken we deze lijn verder door. We moeten nu eenmaal zorgen dat we daadwerkelijk doen wat we met elkaar hebben afgesproken. Doen we dat niet, en dat hebben we zien gebeuren, verwateren onze afspraken die in het teken staan van een faire en paardvriendelijke sport. 

 

Gerard Arkema
Manager Wedstrijdsport

Gerard Arkema (1960) is al vele jaren breed actief binnen de paardensport, onder meer als ruiter, bestuurder, jurylid en instructeur. Op zijn thuisbasis in het Groningse Marum runnen vrouw en dochter Dressuurstal De Haarhof. Sinds 2021 is Gerard manager wedstrijdsport bij de KNHS. Voorheen was hij in diverse managementfuncties werkzaam bij de RDW.

Ander Nieuws

  • TV-uitzending Kassa: vermeende misstanden bij maneges
    TV-uitzending Kassa: vermeende misstanden bij maneges
  • Even voorstellen: team Partners in Paardrijden
    Even voorstellen: team Partners in Paardrijden
  • Leren van elkaar en elkaar inspireren, dat is KNHS Young Leaders Program
    Leren van elkaar en elkaar inspireren, dat is KNHS Young Leaders Program