­ De wolf en de paardensector - KNHS

De wolf en de paardensector

Geplaatst op 22 december 2022

De overkoepelende Sectorraad Paarden (SRP), waar de KNHS deel van uitmaakt, is namens de paardensector in gesprek met betrokken partijen over de gevolgen van gevestigde wolven in ons land. Deze week kwam de SRP met een update, waarbij een en ander nader werd toegelicht.

Eerder heeft de SRP al aangegeven dat de minister met een plan van aanpak moet komen om het beheer op de wolf mogelijk te maken. Maar intussen worden dieren gegrepen en leven er veel zorgen bij pony-, ezel- en paardenhouders. Daarom benadrukt de SRP dat er landelijk meer ingezet moet worden op financiële middelen, voorlichting en nader onderzoek om paardachtigen beter te kunnen beschermen. Hier zet de gehele paardensector onder de vlag van de SRP zich voor in.   

Waar zitten de wolven? 
Er zijn nu in Nederland vier plekken waar de wolf zich officieel gevestigd heeft en er een provinciale wolvencommissie is ingesteld. Dit betreft de provincies Friesland, Drenthe, Noord-Brabant en Gelderland. Wil je zien waar de wolf zich heeft gevestigd en waar activiteit is waargenomen? Bekijk dan de Wolvenmonitor van BIJ21  

Preventieve maatregelen
Hoewel preventie de voorkeur heeft, twijfelt de SRP sterk of deze maatregelen ook beoordeeld zijn op effectiviteit, onbedoelde bijeffecten en betaalbaarheid. Op dit moment laat het beleid van de overheid geen keuze anders dan het treffen van voorgestelde preventieve maatregelen om het de wolf in ieder geval zo moeilijk mogelijk te maken. In de ‘Faunaschade PreventieKit’ voor de wolf van BIJ12 staat een overzicht van preventieve maatregelen die dierhouders in een wolvengebied kunnen nemen om schade door wolven te voorkomen of te beperken. 

Subsidieregeling 
Schapen- en geitenhouders in erkend wolvengebied in Gelderland, Friesland, Drenthe en Noord-Brabant krijgen een tegemoetkoming in de kosten voor het nemen van preventieve maatregelen. SRP heeft onlangs gesprekken gevoerd binnen de gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe om deze regeling ook open te stellen voor houders van paardachtigen die preventieve maatregelen willen treffen. Er is goede hoop dat deze regeling in 2023 ook beschikbaar komt voor zowel professionele als hobbymatige paardenhouders in de provincie Drenthe. 

Aanval door de wolf 
Heb je toch schade aan je paarden door een aanval van de wolf dan wordt deze grotendeels vergoed door BIJ12. Via DNA-onderzoek, of op een andere onomstotelijke wijze, kan worden aangetoond of de schade al dan niet veroorzaakt is door een wolf. Wil je de informatie over de schade die de wolf in Nederland aanricht volgen? Op de website van BIJ12 worden alle incidentengemeld. 

Wettelijk kader en schadevergoedingen 
Beheer van de wolf is niet mogelijk omdat de wolf een beschermde status in Europa heeft. Het is verboden om wolven te doden, vangen en opzettelijk te verstoren. De SRP benadrukt dat als de maatschappij ervoor kiest om wolven een plek in Nederland te geven, diezelfde maatschappij ook de partijen moet ondersteunen die schade ondervinden van de wolf. Dat betekent dat preventie tegen én schade door wolven, waaronder indirecte schade, volledig en snel moet worden vergoed.  

Het volledige bericht van de Sectorraad Paarden vind je hier.   

Ander Nieuws

  • TV-uitzending Kassa: vermeende misstanden bij maneges
    TV-uitzending Kassa: vermeende misstanden bij maneges
  • Even voorstellen: team Partners in Paardrijden
    Even voorstellen: team Partners in Paardrijden
  • Leren van elkaar en elkaar inspireren, dat is KNHS Young Leaders Program
    Leren van elkaar en elkaar inspireren, dat is KNHS Young Leaders Program