­ Eerste bijeenkomst KNHS Ledenraad in 2022: wijzigingen algemeen wedstrijdreglement goedgekeurd - KNHS

Eerste bijeenkomst KNHS Ledenraad in 2022: wijzigingen algemeen wedstrijdreglement goedgekeurd

Geplaatst op 18 februari 2022

Op 17 februari werd de eerste bijeenkomst van de KNHS Ledenraad in 2022 gehouden. En het werd een bijzondere bijeenkomst, voor het eerst sinds lange tijd kwam de Ledenraad fysiek bijeen in Ermelo. Een goed weerzien voor velen. Aan het einde van de vergadering kon Jan Sonneveld gefeliciteerd worden met zijn benoeming tot KNHS-bestuurslid in de rol van penningmeester en werd er afscheid genomen van zijn voorganger Hidde Frankena.

Voorzitter Cees Roozemond opende de vergadering en verwelkomde als eerste Bram Chardon als nieuw ledenraadslid. Deze topmenner in hart en nieren gaat zijn discipline vertegenwoordigen in de Ledenraad. Fenna Elzinga nam tijdens deze 83e editie van de Ledenraadsbijeenkomst afscheid als vertegenwoordiger van de discipline reining. Roozemond sprak zijn waardering uit voor haar jarenlange zeer actieve inzet.

Na de opening van de vergadering werden de notulen van de vorige vergadering op 11 november 2021 vlot goedgekeurd.

Algemeen Wedstrijdreglement
KNHS Bestuurslid Aukje Kroondijk gaf een toelichting op de komende reglementswijzigingen die bijna allemaal op 1 april ingaan. De meeste reglementswijzigingen hebben betrekking op de implementatie van onderdelen uit het programma Vernieuwing van de Wedstrijdsport. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld dat het Springen een klasse indeling op hoogte krijgt en dat de instap flink verlaagt wordt. Op knhs.nl wordt regelmatig bericht over alle sport gerelateerde reglementswijzigingen. Een overzicht staat hier.

Ledenraadslid Tim Moesman vroeg om een aanpassing in het reglement met betrekking tot Bixiewedstrijden. Hierover werd unaniem afgesproken dat indien een Bixiewedstrijd aangemeld wordt bij de KNHS, deze wedstrijd ook wordt opgenomen in de KNHS-wedstrijdkalender.

Mede in navolging van FEI regelgeving, is er  een aanvulling op de “bloed-regel” opgenomen in het Algemeen Wedstrijdreglement.

Ook de invoering van de aangepaste basisvaccinatie voor paarden geboren in 2022 of later, zoals geadviseerd door onder andere de Sectorraad Paarden, is in het reglement opgenomen. 

De verdere digitalisering heeft daarnaast een aantal ‘praktische’ reglementswijziging tot gevolg. Alle voorgestelde reglementswijzigingen werden vlot geaccordeerd door de Ledenraad.  

Klik hier voor het Algemeen Wedstrijdreglement per 1 april 2022.

Bestuurssamenstelling
Op bestuurlijk vlak waren er meerdere belangrijke mededelingen van voorzitter Roozemond. Hidde Frankena neemt afscheid als penningmeester van de KNHS. Een rol die hij met verve de afgelopen negen jaar heeft vervuld. Roozemond sprak zijn grote waardering uit richting Frankena en bedankte hem voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren. Zijn statutaire termijn is hiermee tot een einde gekomen. Frankena blijft de KNHS voorlopig nog wel op het internationale vlak vertegenwoordigen.

De heer Jan Sonneveld volgt Frankena op als penningmeester in het KNHS-bestuur. Zijn komst werd met applaus ontvangen. Sonneveld is groot paardenliefhebber en rijdt al sinds zijn jeugd. Hij doet dit recreatief. Sonneveld is een man met een achtergrond in het bedrijfsleven waarin hij veelal fusies en overnames begeleid heeft waardoor hij kennis heeft van heel veel verschillende functies, taken en mensen. “Ik kijk er enorm naar uit om mij vanuit een bestuurlijke rol in te mogen zetten voor de KNHS en daarmee de paardensport in Nederland. Ik hoop dat ik een waardige opvolger zal zijn van mijn voorganger.”, aldus Sonneveld.

De eerste termijn van de heer mr. Max Bentum in de rol van Aanklager van de KNHS zit er op. Bentum heeft te kennen gegeven open te staan voor herbenoeming waarmee het KNHS-bestuur akkoord is gegaan en waar ook de Ledenraad positief mee heeft ingestemd.

Er heeft een bestuursevaluatie plaatsgevonden, waarbij altijd kritisch gekeken wordt naar de inzet van de individuele bestuursleden en het functioneren van het bestuur als geheel. De conclusie is dat het bestuur elkaar in coronatijd ook goed wist te vinden en dat de samenwerking binnen het bestuur goed verloopt.

In 2020 is het KNHS Bestuur begonnen met een tweejarige pilot waarbij twee jeugdleden met een adviesrol aan het KNHS-bestuur zijn toegevoegd. Carmen Norder, één van de twee jeugdleden, is per 1 januari 2022 afgetreden. Thomas Bosman zal aan het eind van deze zomer aftreden. Het bestuur vindt het belangrijk om de jeugd van het KNHS Young Leaders Programma een blijvende rol te geven binnen het bestuur. Daarom zal er één adviesrol beschikbaar blijven voor jeugd. In plaats van de tweede adviesrol zal er voor maximaal één termijn een volwaardig bestuurslidzetel beschikbaar komen voor de jeugd waardoor de jeugd een volwaardige stem krijgt in het KNHS-bestuur.

De bestuurszetel voor de portefeuille Recreatie is nog niet ingevuld. Voor zowel de jeugdzetel als recreatiezetel wordt dit jaar een vacature uitgezet.

Vacature algemeen directeur
In verband met het naderende pensioen van algemeen directeur Theo Fledderus per medio augustus, is de procedure voor de werving van een nieuw algemeen directeur inmiddels opgestart. De vacature zal later dit jaar online verschijnen op knhs.nl.

Vacature vertrouwenscommissie
Op dit moment is er een vacature bij de vertrouwenscommissie van de Ledenraad. De voorzitter vraagt de Ledenraad na te denken over een geschikte kandidaat en deze voor te dragen.

 

 

Categorie: Ledenraad

Ander Nieuws

  • KNHS Ledenraad stemt in met Jaarrekening 2021
    KNHS Ledenraad stemt in met Jaarrekening 2021
  • KNHS Ledenraad: begroting 2022 goedgekeurd
    KNHS Ledenraad: begroting 2022 goedgekeurd
  • KNHS Ledenraad: Cees Roozemond herkozen als voorzitter
    KNHS Ledenraad: Cees Roozemond herkozen als voorzitter