­ Effect stikstofplannen op de paardensector - KNHS

Effect stikstofplannen op de paardensector

Geplaatst op 25 juli 2022

De problematiek rondom de stikstof en de toekomst van de sector waar gewerkt wordt met dieren roepen veel emoties en vragen op. Net als andere sectoren wordt ook de paardensector geraakt door de stikstofproblematiek.

Webinar
Voor veel paardenhouders spelen op het moment vragen rondom (vervallen) PAS-meldingen, vergunningen, stikstofruimte, afstand tot Natura 2000-gebieden, Aerius-berekeningen, depositie, referentiedata, milieutoestemmingen, salderen en meer. De materie is complex. Om een en ander te verduidelijken is er op woensdagavond 20 juli jl. een Webinar ‘Effecten van de stikstofplannen op de paardenhouderij’ gehouden, georganiseerd door FNRS en LTO vakgroep paardenhouderij. De deelnemers aan het webinar gaven aan veel zorgen te hebben over de stikstofplannen en de mogelijke uitwerkingen voor de eigen situatie. In het webinar werd ingegaan op wat een paardenhouder op dit moment kan doen en hoe de sector zich hier verder op kan voorbereiden. Het webinar is opgenomen en leden van de genoemde organisaties kunnen het webinar via een link online bekijken.

Brief minister Natuur en Stikstof van 15 juli 2022: de stand van zaken terugdringing stikstofuitstoot en samenwerking medeoverheden 2022-2023

In de brief van 15 juli 2022 (Kamerbrief over stand van zaken terugdringing stikstofuitstoot en samenwerking medeoverheden 2022-2023 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl) informeert de minister Van der Wal-Zeggelink over de stand van zaken bij het voornemen van het kabinet om de uitstoot van stikstof te verminderen en de kwaliteit van de natuur te verbeteren. In de brief gaat de minister in op kansen en samenwerking in het stikstofdossier. Hierbij draait het om herstel en versterking van de natuur. De minister schetst de samenwerking met medeoverheden en de te nemen stappen en de kansen en mogelijkheden die zich voordoen om in 2022 en 2023 resultaten te boeken. Verder gaat de minister in op de situatie van de PAS-melders en geeft de minister aan wat zij doet om hen te helpen. Het kabinet wil 504 miljoen euro naar voren halen uit het Transitiefonds voor de aanvragen van provincies. Het kabinet stelt daarnaast 250 miljoen euro versneld beschikbaar om het legalisatieprogramma voor de PAS-melders te versnellen.

Informatie en vragen

Voor informatie en vragen over stikstof wordt verwezen naar het Webinar (zie berichtgeving FNRS https://www.fnrs.nl/nieuws/1854-veel-zorgen-over-stikstofplannen-in-de-paardensector) en ook naar de helpdesk van de Rijksoverheid (https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/helpdesk-pas-aerius/).

De KNHS houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Categorie: Stikstof

Ander Nieuws

  • WK Herning: Individueel brons voor Dinja van Liere
    WK Herning: Individueel brons voor Dinja van Liere
  • WK Herning: Thamar Zweistra stelt niet teleur
    WK Herning: Thamar Zweistra stelt niet teleur
  • WK Herning: Finaledag voor voltige *UPDATE*
    WK Herning: Finaledag voor voltige *UPDATE*