­ Nieuwe dressuurproeven vanaf 1 april 2022 - KNHS

Nieuwe dressuurproeven vanaf 1 april 2022

Geplaatst op 07 februari 2022

Vanaf 1 april 2022 gaan de nieuwe dressuurproeven in. De uitgangspunten en de rode draad waarlangs de proeven in 2016 zijn ontwikkeld, blijven in grote lijnen hetzelfde. Toen zijn alle proeven herschreven, nu heeft er alleen een update plaatsgevonden en is er slechts een deel van de proeven aangepast. Het kan dus zijn dat een deel van de proeven je bekend voorkomt. De nieuwe proeven gelden niet voor de KNHS-Indoorkampioenschappen 2022, daar worden de dressuurproeven gereden uit het KNHS-Dressuurproevenboekje uitgave 2016.

KNHS-Indoorkampioenschappen 2022
Als je je weet te selecteren voor de KNHS-Indoorkampioenschappen, mag je je inschrijven via Mijn KNHS. Als je het kampioenschap rijdt op 1 of 2 april, let dan bij het inschrijven alleen op de klasse en niet op het proefnummer dat er bij staat. Tijdens de KNHS-Indoorkampioenschappen worden nog de dressuurproeven gereden uit het KNHS-Dressuurproevenboekje uitgave 2016. De proeven voor de KNHS-kampioenschappen op 1 en 2 april zijn:

Klasse B         proef  6           
Klasse L1        proef 10
Klasse L2        proef 14
Klasse M1       proef 18
Klasse M2       proef 22

Het dressuurproevenboekje en -app
De nieuwe proeven zijn vanaf 23 februari te vinden in Mijn KNHS. Hiermee kun je je als ruiter of menner alvast voorbereiden op de nieuwe proeven. Het KNHS-Dressuurproevenboekje uitgave 2022 is binnenkort te bestellen in de voorverkoop. Zodra hier meer over bekend is, informeren we hierover via onze website.

Natuurlijk zijn er ook weer video’s van de nieuwe proeven opgenomen voor de KNHS dressuurproevenapp. Deze app wordt vernieuwd en verbeterd op basis van de gebruikersfeedback. Zodra hier meer over bekend is, informeren we je hierover.

Hoe komen de nieuwe proeven tot stand?
Het streven is de proeven elke vijf jaar verder te optimaliseren. Op basis van onderzoek onder ruiters, en juryleden en de wensen vanuit het veld, is de werkgroep dressuurproeven aan de slag gegaan. Deze werkgroep bestaat uit leden van het dressuurforum, afgevaardigden van de KNHS-werkorganisatie en enkele internationale juryleden. De werkgroep heeft gekeken naar iedere proef en deze vergeleken met de wensen vanuit het veld. Er is een selectie gemaakt van dressuurproeven die aandacht behoefden en deze zijn herschreven om de opbouw van het niveau te verbeteren.

Doorlopende leerlijn
Het neerzetten van een ‘doorlopende leerlijn’ was een belangrijk uitgangspunt. Met de doorlopende leerlijn bedoelen we alle niveaus die we kennen in de dressuur vanaf F1 t/m ZZ-Zwaar (aanvullend Lichte Tour en Zware Tour). Om de gehele leerlijn logischer en inzichtelijk te maken, hebben we de nummering van de proeven gewijzigd. Dit betekent dat proef 1 nu F1a is, de eerste B-proef is nu proef 18.

Wat is er veranderd?

De puntentelling
In de puntentelling zijn een aantal wijzigingen aangebracht. In navolging van de FEI is het aantal punten onder aan het protocol (eindcijfers) teruggebracht. Dit is gedaan om een betere verdeling te krijgen in technische en algemene cijfers. Zo zijn de gangen samengevoegd tot één cijfer, omdat deze immers ook al bij ieder onderdeel in de beoordeling zijn opgenomen. Daarnaast is ‘het effect van de hulpen’ toegevoegd aan ‘houding en zit’. Wel is vastgehouden aan het bestaande totaal aantal punten. Daarom wordt er gewerkt met coëfficiënten. In de proeven vanaf de klasse L1 zijn er onderdelen die twee keer tellen. Hiermee zijn meteen ook de accenten per klasse aangebracht.

Wat is er veranderd in de F-proeven?
De F13 t/m F15 zijn herschreven. Enkele andere proeven hebben een andere plek in de leerlijn gekregen. Belangrijke accenten zijn dat het in de hogere F-proeven een “plus” is als het lukt om je paard nageeflijk te rijden, maar dat het hebben van een correcte constante elastische verbinding met de paardenmond het uitgangspunt is. Verder worden overgangen progressief gevraagd en niet meer op de letter.

Wat is er veranderd in de proeven BB t/m M2?
In de klasse BB en B zijn enkele proeven herschreven om de rijlijnen te verbeteren. In de klasse L2 zijn twee nieuwe proeven ontwikkeld waarin het wijken vanaf de (binnen)hoefslag naar de A-C lijn wordt gevraagd. Vanwege de afmeting van de baan wordt in de klasse M2 geen uitgestrekte galop meer gevraagd.

Wat is er veranderd in de proeven Z1 t/m ZZ-Zwaar?
In de klasse Z1, Z2, ZZ-licht en het ZZ-Zwaar zijn enkele proeven herschreven om de rijlijnen te verbeteren. Het puntentotaal in de klassen Z1 en Z2 is nu ook 350 punten, net als in het ZZ-Licht en het ZZ-Zwaar. In het ZZ-Zwaar wordt in twee proeven in de galopseries de vliegende wissels om een vast aantal galopsprongen gevraagd.

Wat is er veranderd in de menproeven?
Het rijden met één hand is uit alle proeven geschrapt. Verder zijn bij diverse proeven enkele onderdelen samengevoegd of uit elkaar gehaald. Voor de klasse ZZ-enkelspan is er een proef herschreven speciaal voor het indoorseizoen (rijbaan 20 x 60 meter). Over de veranderingen in de proeven van de samengestelde wedstrijden mennen (SWM)  volgt later deze week meer informatie zodra we uitsluitsel hebben gekregen van de FEI.  

Houd onze website, nieuwsbrieven en social media in de gaten voor meer updates over de wijzigingen in de dressuurproeven, het nieuwe KNHS-Dressuurproevenboekje en de KNHS-Dressuurproevenapp.

Foto: Digishots

Categorie: KNHS-dressuurproeven, KNHS-Dressuurproevenboekje, KNHS-Dressuurproevenapp, nieuwe dressuurproeven

Ander Nieuws

  • Nieuwe proeven op Paardrijden.nl vanaf 1 april 2022
    Nieuwe proeven op Paardrijden.nl vanaf 1 april 2022
  • KNHS Dressuur- en menproevenboekje editie 2022 nu verkrijgbaar
    KNHS Dressuur- en menproevenboekje editie 2022 nu verkrijgbaar
  • Nieuwe dressuurproeven online
    Nieuwe dressuurproeven online