­ Vergadering enduranceforum 21 februari 2022 - KNHS

Vergadering enduranceforum 21 februari 2022

Geplaatst op 14 maart 2022 in Endurance en KNHS

Op 21 februari kwam het enduranceforum online bijeen. Hieronder een korte weergave van de vergadering.

Samenstelling enduranceforum
Het enduranceforum heeft op dit moment nog meerdere openstaande vacatures. Heb je interesse in een functie binnen het enduranceforum? Neem dan contact op met de KNHS Endurancevereniging - www.knhs-endurancevereniging.nl. Nieuwe forumleden worden voorgedragen aan de leden op de algemene ledenvergadering van de KNHS Endurancevereniging.

Informatieavonden endurance
Na het succes van vorig jaar wordt er begin dit jaar ook weer een reeks van informatieavonden endurance gegeven. Er zijn enthousiaste vrijwilligers die deze avonden verzorgen. Er is een grote opkomst voor deze avonden. Het enduranceforum vindt het heel mooi dat hier zoveel belangstelling voor is en hoopt alle geïnteresseerden terug te zien op de wedstrijden. 

Pilot assistent tellers klasse finish klasse 0/I
Op endurancewedstrijden helpen veterinair studenten bij het tellen van de hartslag. In de afgelopen jaren is het soms lastig gebleken om hier voldoende bezetting te krijgen. Daarom wordt er dit jaar op initiatief van het enduranceforum gestart in de vorm van een pilot met assistent tellers bij de finish van de klasse 0/I. Er wordt een poule opgericht met assistent tellers die opgeleid worden om met een stethoscoop de hartslag van een paard te kunnen tellen. Ze worden ingezet om de wedstrijddierenartsen te ondersteunen door het tellen van de hartslag van de paarden op de finish van de klasse 0/I. De assistent tellers volgen allemaal een opleidingsdag die ondertussen heeft plaats gevonden. In de volgende vergadering wordt geëvalueerd hoe de pilot tot dan toe verloopt.

Samenwerking enduranceforum – verenigingsbestuur
Het enduranceforum en het bestuur van de KNHS-endurancevereniging willen meer gaan samenwerken. Beide gremia zetten zich in voor de endurancesport in Nederland en gezamenlijk zijn er meer handen om acties gedaan te krijgen. De twee voorzitters van beide gremia gaan dit verder uitwerken en het doel is om hier dit jaar invulling aan te geven.

Traject reglementswijzigingen 2023
In de vergadering is kort de vergaderplanning voor dit jaar besproken en gekeken in welke vergadering voorstellen voor reglementswijzigingen ter stemming gebracht kunnen worden.

Het forum signaleert dat er ruiters uit hogere klassen zijn die in de lagere klassen voor de prijzen mee rijden. Veelal worden de lagere klassen gebruikt als trainingsritten of opbouw na een tijdelijke wedstrijdstop. Echter het stimuleert de  klasse I  en 2 ruiters niet wanneer hoger geklasseerde ruiters bovenaan in het klassement eindigen en de betreffende rubriek winnen. Het forum gaat nadenken over hoe dit ondervangen kan worden om het ook voor deze ruiters uitdagend en leuk te houden.

KNHS-kampioenschap endurance
In de vergadering zijn de voorwaarden voor deelname aan het KNHS-kampioenschap endurance besproken. Het goedgekeurde kampioenschapsreglement voor deelname aan het KNHS-kampioenschap endurance vind je hier: Kampioenschapsreglementen endurance - KNHS

Over het enduranceforum
Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum. In het enduranceforum wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau. Heb je suggesties of ideeën om de endurancesport in Nederland nog mooier te maken? Neem dan contact op met het forum via forumendurance@knhs.nl of kijk op https://www.knhs.nl/enduranceforum/ voor de samenstelling en eerdere verslagen.


De volgende vergadering van het enduranceforum is op dinsdag 24 mei 2022.

Ander Nieuws

  • Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
    Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
  • Deelnemers internationale wedstrijden 11 tot en met 17 juli 2022
    Deelnemers internationale wedstrijden 11 tot en met 17 juli 2022
  • Deelnemers internationale wedstrijden 18 t/m 24 april 2022
    Deelnemers internationale wedstrijden 18 t/m 24 april 2022