­ Verslag springforum 17 januari 2022 - KNHS

Verslag springforum 17 januari 2022

Geplaatst op 14 februari 2022 in Springen en KNHS

Op 17 januari kwam het springforum voor de eerste keer in 2022 bijeen. Door de coronamaatregelen gebeurde dit online. De belangrijkste onderwerpen tijdens dit overleg worden hieronder kort toegelicht.

Paardenwelzijn
In het springforum is er gesproken over hoe we paardenwelzijn in de toekomst nog meer kunnen waarborgen. Hier zal tijdens de volgende vergadering en in een bredere setting verder over worden doorgesproken.

Implementatie Reglementswijzigingen
Het springforum is bijgepraat over de implementatie en het verloop van de communicatie rondom de aanstaande reglementswijzigingen. Er is gestart met een algemeen bericht waarin de belangrijkste wijzigingen in het springen worden uitgelegd, zie hiervoor deze pagina. Daarnaast is er een pagina ingericht waar ‘veel gestelde vragen’ zijn voorzien van antwoorden. Bekijk hier de pagina. Eind januari zijn er online vragenuren georganiseerd voor de wedstrijdorganisaties en binnenkort volgt er een bijscholing voor de KNHS-officials. Daarna wordt er gekeken naar aanvullende voorlichtingsactiviteiten voor de overige leden, een en ander afhankelijk van de dan geldende coronamatregelen.

Hippiade 2022
Naar aanleiding van de aanstaande reglementswijzigingen in het springen is er in het springforum gesproken over de uitschrijving van de kampioenschapsrubrieken tijdens de Hippiade. Het springforum heeft hierin geadviseerd om de huidige hoogtes per categorie uit te schrijven en te kijken naar een mogelijkheid om het 1.40m toe te voegen aan de Hippiade als extra rubriek. Intern wordt de haalbaarheid van dit advies onderzocht en zodra de rubrieken definitief zijn vastgesteld wordt e.e.a. gecommuniceerd.

Pilot Jeugdrubrieken
Door de coronamaatregelen is de pilot jeugdrubrieken al meerdere malen stil komen te liggen. In 2022 hopen we weer een nieuwe start te kunnen maken en hiermee voldoende informatie te verzamelen om in 2023 een conclusie te kunnen trekken over het vervolg van de pilot.
Hiervoor zijn we nog opzoek naar wedstrijdorganisaties die mee willen doen aan de pilot. Organiseer je een springwedstrijd voor pony’s en of pony’s en paarden en het betreft geen selectiewedstrijd, kring- en/of regiokampioenschap dan is het mogelijk om deel te nemen aan de pilot jeugdrubrieken in het springen. Hiervoor kun je contact opnemen met de afdeling Wedstrijden door een mail te sturen naar wedstrijden@knhs.nl.

Voortgang pilot Flex wedstrijden
Naar aanleiding van meerdere opmerkingen die zijn teruggekomen uit de tussentijdse evaluatie van de pilot Flex wedstrijden is er in het springforum gesproken over de voortgang van de pilot. Hierbij is gekeken naar eventuele mogelijkheden van flex wedstrijden of een andere vorm van flexibel starten die beter geïntegreerd kan worden in het huidige wedstrijdsysteem. Hier zal in een volgende vergadering verder over worden doorgesproken.

Bijscholingen KNHS-officials
Binnenkort wordt er een bijscholing aangeboden aan de KNHS-officials met betrekking tot de aanstaande reglementswijzigingen in het springen. Daarnaast heeft het springforum geadviseerd om een bijscholing te organiseren over rijstijl.

Volgende vergadering
De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 7 maart 2022. Tijdens deze vergadering zullen o.a. paardenwelzijn en hc-starten de belangrijkste onderwerpen zijn.

Over het springforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

Ander Nieuws

  • Overtuigende winnaars in KNHS Topsport Jeugdcompetitie
    Overtuigende winnaars in KNHS Topsport Jeugdcompetitie
  • NHC oefendressuur, oefenspringen en buitenrit
    NHC oefendressuur, oefenspringen en buitenrit
  • Hippiade 2023: Kampioenschapsreglement springen en dressuur staat online
    Hippiade 2023: Kampioenschapsreglement springen en dressuur staat online