­ Verslag Springforum 7 november 2022 - KNHS

Verslag Springforum 7 november 2022

Geplaatst op 01 december 2022 in Springen en KNHS

Op 7 november kwam het springforum voor de vijfde keer in 2022 bijeen. De belangrijkste onderwerpen tijdens dit overleg worden hieronder kort toegelicht.

Reglementswijzigingen
In het springforum zijn de definitieve voorstellen voor reglementswijziging besproken. Hieronder in het kort de belangrijkste wijzigingsvoorstellen:

Rijstijlrubrieken en instroomklassen
Gezien de waarde die wordt gehecht aan het rijden op rijstijl en om meer duidelijkheid te creëren is het voorstel om de reglementen ten aanzien van het rijden op rijstijl zodanig aan te passen dat alle nieuw instromende combinaties in de springsport eerst op stijl rijden alvorens zij doorstromen naar een hoger niveau. (E.e.a. m.u.v. de combinaties waarbij ruiter en pony al een hogere kwalificatie hebben en conform de inschalingstabel in een hogere klasse mogen/moeten instromen.) Om dit te bewerkstelligen adviseert het springforum om de reglementen ten aanzien van het rijden op rijstijl te wijzigen naar het verplicht stellen van het rijden op rijstijl voor het eerste parcours voor:
• A- en B-pony’s t/m 0.60
• C-pony’s t/m 0.70
• D- en E-pony’s t/m 0.80
• Paarden t/m 1.05

Daarnaast adviseert het springforum om de instroom voor de combinaties met een pony categorie E te verlagen naar 0.80 i.p.v. 0.90 (m.u.v. de combinaties waarbij ruiter en pony al een hogere kwalificatie hebben en conform de inschalingstabel in een hogere klasse mogen/moeten instromen).

• Verblijfsklassen
Sinds 1 april jl. is er een extra klasse 0.70 voor de pony’s cat. A en een extra klasse 1.30 voor pony’s cat. D aan het wedstrijdreglement toegevoegd. Het springforum ziet deze extra klasse als een extra mogelijkheid voor de betreffende categorie, maar niet als verplichte klasse om naar toe te moeten promoveren. Naar aanleiding hiervan adviseert het springforum om aan het wedstrijdreglement springen het volgende toe te voegen:

• In de klasse 0.60 cat. A hoeft men niet te promoveren. Het blijft hierbij ook mogelijk in de naastgelegen lagere klasse te starten.

• In de klasse 1.20 cat. D hoeft men niet te promoveren. Het blijft hierbij ook mogelijk in de naastgelegen lagere klasse te starten.

 

Uitsluiting bij 20 strafpunten in het parcours (tijdstrafpunten worden niet in acht genomen)
Om het dierenwelzijn nog beter te kunnen bewaken en juryleden een extra handvat te geven om te kunnen optreden als een combinatie in de ring teveel hindernisfouten maakt is het voorstel van het springforum om een combinatie uit te sluiten bij 20 strafpunten opgelopen in het parcours. Tijdstrafpunten worden hierbij niet in acht genomen.

Jachtspringparcours en Snelheid- en wendbaarheidswedstrijd
Het springforum adviseert om het jachtspringparcours en snelheid- en wendbaarheidswedstrijden eerder toe te staan. Het voorstel is om deze parcoursen toe te staan voor alle klassen vanaf 0.90 bij de pony’s en 1.10 bij de paarden mits de hoogte van de hindernissen de hoogte van de klasse waarin de combinatie startgerechtigd is niet overschrijdt.
De publicatie van de definitieve reglementswijzigingen zal in het voorjaar van 2023 plaatsvinden.

 

Naast de bovengenoemde voorstellen voor reglementswijziging is er op verzoek van een aantal wedstrijdorganisaties gesproken over het versoepelen van de minimale afmeting van de wedstrijdring voor de lagere hoogtes in het springen. Het springforum heeft hieromtrent advies ingewonnen bij de NVVP (Nederlandse Vereniging voor Parcoursbouwers). Het advies van de NVVP op dit vraagstuk is om niet af te wijken van de minimale afmetingen die nu gelden. Als toelichting geeft de NVVP dat om ritme en balans te houden in de rit het wenselijk is dat de combinatie in een piste rijdt met de minimale afmetingen die nu gelden. Hierop is het grondtempo gebaseerd en het soort wedstrijden welke we uitschrijven. Het springforum neemt het advies van de NVVP over en ziet af van een wijziging in de minimale afmeting van de wedstrijdring.

Tevens is er naar aanleiding van feedback uit het veld gesproken over het toevoegen van een extra klasse 1.10 voor C- pony combinaties. Het springforum ziet hierin echter geen toegevoegde waarde voor de wedstrijdsport, omdat de groep heel beperkt is en het huidige niveau al voldoende uitdaging biedt.

Ook is er tijdens de springforumvergadering gesproken over de problematiek van wedstrijdorganisaties met betrekking tot het niet mogen samenvoegen van de rubrieken 1.10 en 1.20 bij de pony’s en de gevolgen die dit in de praktijk heeft voor uitschrijving van de 1.20 rubrieken. Het springforum gaat dit onderwerp nader bespreken en werkt mogelijkheden uit voor een eventuele aanpassing die het samenvoegen van deze klassen in de toekomst wel mogelijk maakt. Mocht hiervoor een aanpassing in het wedstrijdreglement noodzakelijk zijn dan zal getracht worden om dit nog mee te nemen in de wijzigingen voor 2023.

Verdeelsleutel Hippiade 2023
Het springforum heeft positief geadviseerd op het voorstel om een nieuwe verdeelsleutel voor de Hippiade 2023 uit te werken waarbij het aantal startplekken per klasse/rubriek vastgesteld wordt naar ratio van het aantal deelnemende combinaties in het land. De startplekken worden vervolgens verdeeld over de regio’s aan de hand van het aantal actieve startpashouders in die klasse/rubriek. Het voorstel wordt in de eerstvolgende springforumvergadering besproken. Volgende vergadering De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 16 januari 2023. Tijdens deze vergadering zullen o.a. de jaarplanning en het meerjarenbeleidsplan de belangrijkste onderwerpen zijn. Over het springforum Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum

Ander Nieuws

  • Verslag Springforum 16 januari 2023
    Verslag Springforum 16 januari 2023
  • Deelnemers internationale wedstrijden 9 t/m 15 januari 2023
    Deelnemers internationale wedstrijden 9 t/m 15 januari 2023
  • Verslag Springforum 12 september 2022
    Verslag Springforum 12 september 2022