­ Sportbeleid staat voor waarborgen paardenwelzijn, veiligheid en fairplay - KNHS

Sportbeleid staat voor waarborgen paardenwelzijn, veiligheid en fairplay

Geplaatst op 03 mei 2023

Voor een sportbond is het hebben van een goed sportbeleid essentieel. Binnen alle gremia van de KNHS is dit dan ook een zeer belangrijk onderwerp waarbij steeds gekeken wordt naar de mogelijkheden van verbetering. In de afgelopen periode is de KNHS benaderd met vragen over de totstandkoming van het sportbeleid en of er ruimte is om hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een UV-bril hierin op te nemen.

Naar aanleiding van het genoemde verzoek zijn twee KNHS leden uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan. Sportbeleid wordt ontwikkeld voor de sport en als KNHS leggen we graag uit welke rol/taak we hier als sportbond (met al onze gremia) in hebben.

Belangrijkste pijlers
De belangrijkste pijlers bij het ontwikkelen van sportbeleid, waar alle voorstellen dus altijd aan getoetst worden, zijn:
- Paardenwelzijn
- Veiligheid
- Fairplay

Bij het ontwikkelen van beleid, en dus ook bij beslissingen over het wel of niet toestaan van bepaalde hulpmiddelen zoals UV-bril, zijn deze pijlers leidend.

Fit to compete
Eén van de grondbeginselen en randvoorwaarden voor het beoefenen van wedstrijdsport met paarden is dat de paarden “fit to compete” zijn. Dit betekent niet alleen dat het paard in goede gezondheid en conditie moet zijn, maar ook dat het paard geschikt is voor datgene wat we van hem vragen. Bij de geschiktheid gaat het niet alleen om de natuurlijke aanleg voor bijvoorbeeld een discipline (bijvoorbeeld dressuur of springen), maar ook dat het paard hiertoe fysiek instaat is zonder hulpmiddelen. Een hulpmiddel mag nooit symptoombestrijding zijn van een uiting waar mogelijk een ander onderliggend lijden aan ten grondslag ligt.
Het is onze taak om paardenwelzijn altijd op nummer één te zetten. Een paard dat een dusdanige lichamelijke beperking heeft dat hij/zij niet zonder hulpmiddelen actief kan zijn op een wedstrijd, hoort niet deel te nemen aan de wedstrijdsport. Dat klinkt heel streng, maar wij vinden het als KNHS essentieel om geen enkele concessie te doen als het paardenwelzijn mogelijk in het geding is. Het niet verlenen van dispensatie op basis van een lichamelijke beperking bij het paard is daarbij de basisregel.

Daarnaast zijn zoals genoemd ook fairplay en veiligheid essentieel. Fairplay betreft eerlijke sport onder gelijke omstandigheden voor alle deelnemers. Pijler veiligheid is uiteraard ook van toepassing op mens en dier.

Afwegingen
Bij de afweging of een hulpmiddel zoals bijvoorbeeld een UV-bril toegestaan zou kunnen worden in de sport, kan op basis van alle drie de pijlers negatief geantwoord worden. Het paard is zonder hulpmiddel niet ‘fit to compete’.
Het montuur van een UV-bril is bovendien dusdanig groot dat het zicht van het paard belemmerd wordt. Daarnaast heeft de UV-bril een sterkte beperking op de lichtdoorlatendheid welke tevens een belemmering voor het zicht kan opleveren.
Fairplay en veiligheid zijn daarmee ook in het geding. Andere ruiters mogen immers ook niet gebruikmaken van hulpmiddelen die het zicht beperken. Dat tot slot een verminderd gezichtsveld de veiligheid niet ten goede komt spreekt eigenlijk voor zich.

Paardsignalen
Een ander aspect is het beoordelen van signalen die een paard afgeeft. Tijdens de KNHS-wedstrijden hebben onze officials de taak om onder andere toe te zien op het welzijn van het paard en hoe “happy” het paard is. Voor de beoordeling is het van belang om de paardsignalen en gezichtsuitdrukkingen te kunnen herkennen. Hiervoor zijn het kunnen zien van de ogen, het orenspel, de mond van essentieel belang. Wanneer een paard een dergelijke bril op heeft, wordt het lezen van paardsignalen en de algehele gezichtsuitdrukking extreem bemoeilijkt.

De KNHS volgt op veel fronten de regelgeving van de FEI, ook bij deze internationaal overkoepelende paardensportbond, is de bril in geen enkele discipline toegestaan.

 

 

Ander Nieuws

  • NK Dressuur: Marlies van Baalen wint eerste seniorentitel
    NK Dressuur: Marlies van Baalen wint eerste seniorentitel
  • NK Dressuur: Marten Luiten op herhaling bij de U25
    NK Dressuur: Marten Luiten op herhaling bij de U25
  • NK Dressuur: goud voor Robin Heiden bij de Young Riders
    NK Dressuur: goud voor Robin Heiden bij de Young Riders