­ Verslag Springforum 16 januari 2023 - KNHS

Verslag Springforum 16 januari 2023

Geplaatst op 06 februari 2023 in Springen en KNHS

Op 16 januari kwam het springforum voor de eerste keer in 2023 bijeen. De belangrijkste onderwerpen tijdens dit overleg worden hieronder kort toegelicht

Samenstelling Springforum
Het springforum neemt afscheid van Ard van den Eertwegh als afgevaardigde van de regio Noord Brabant. Ard wordt opgevolgd door Arnold Boerekamps. De KNHS en het springforum bedanken Ard voor zijn bijdrage en inzet!

Reglementswijzigingen
Protocol rijstijlwedstrijden
Naast de eerder geadviseerde reglementswijzigingen in het wedstrijdreglement springen heeft het springforum geadviseerd om het protocol voor rijstijlwedstrijden te wijzigen en deze te voorzien van tips en tops. Op deze manier hoopt het springforum de ruiters meer toelichting te kunnen geven bij hun rijstijlcijfers en ze handvaten te geven voor de verdere opleiding. Daarnaast kan dit ook de juryleden handvaten bieden om tot een goed rijstijlcijfer te komen. Er wijzigt dus niks in de opbouw van het rijstijlcijfer an sich, er worden enkel tips en tops toegevoegd aan het protocol die een jurylid kan aankruisen indien van toepassing. De implementatiedatum van het nieuwe rijstijlprotocol is afhankelijk van de automatisering in de verschillende wedstrijdprogramma’s. Zodra dit gereed is volgt verdere publicatie hierover.

Het nieuwe KNHS-wedstrijdreglement springen, gaat in per 1 april 2023. De publicatie van de definitieve reglementswijzigingen zal in het voorjaar van 2023 plaatsvinden.

Algemeen wedstrijdreglement art. 5 lid 2.f.
Naast de definitieve voorstellen voor reglementswijziging in het wedstrijdreglement springen is er ook gesproken over de interpretatie van het Algemeen Wedstrijdreglement art. 5 lid 2.f.: Het in handicap laten verrijden van springrubrieken is uitsluitend toegestaan indien de rubrieken, die worden gecombineerd, over identieke parcoursen worden verreden en op dezelfde wijze worden beoordeeld

In samenspraak met de TCS adviseert het springforum om bovengenoemd artikel als volgt te interpreteren: Het in handicap laten verrijden van springrubrieken is uitsluitend toegestaan indien de rubrieken, die worden gecombineerd, over identieke parcoursen worden verreden (Dezelfde hindernissen en hetzelfde aantal sprongen) en op dezelfde wijze worden beoordeeld. (Verreden volgens hetzelfde artikel en het resultaat is vastgesteld volgens dezelfde tabel.)
Klik hier voor het stroomschema voor een verdere verduidelijking.

In de praktijk kan het dus voorkomen dat bijv. de ponyrubrieken 1.10 en 1.20 worden samengevoegd ondanks dat er een verschil zit in uitsluiting bij de tweede of derde weigering. Dit in tegenstelling tot hetgeen gecommuniceerd bij het wijzigen van het AW art. 5 per 1 oktober 2022. De TCS en het springforum zijn van mening dat het verschil in uitsluiting inherent is aan het niveau waarop wordt gereden en daarmee geen probleem hoeft te zijn bij het samenvoegen van deze rubrieken.

Verdeelsleutel Hippiade 2023
Het springforum heeft positief geadviseerd op de nieuwe verdeelsleutel voor de Hippiade 2023 waarbij het aantal startplekken per klasse/rubriek wordt vastgesteld naar ratio van het aantal deelnemende combinaties in het land. De startplekken worden vervolgens verdeeld over de regio’s aan de hand van het aantal actieve startpashouders in die klasse/rubriek. Dit betekent in de praktijk dat er bijvoorbeeld meer ruimte komt voor deelname in de klasse 1.10 en minder voor deelname de klasse 1.35. De mogelijkheden in het tijdschema en het kampioenschapswaardig houden van de (hogere) rubrieken blijven hierbij wel leidend.

Pilotwedstrijd jeugdrubrieken springen
Op zondag 26 februari organiseert de KNHS in samenwerking met Wivaldi een demo wedstrijd jeugdrubrieken springen. Tijdens deze wedstrijd staat de leeftijd van het kind centraal en niet de grootte van de pony/het paard. Door hier in het sportaanbod rekening mee te houden focussen we op ontwikkeling en sportplezier van het kind.

Sportaanbieders
Bent u als sportaanbieder geïnteresseerd in de pilot jeugdrubrieken en wilt u graag ervaren hoe een wedstrijd met jeugdrubrieken in het springen verloopt? Dan nodigen we u van harte uit om op deze dag te komen kijken. Tevens kunt u zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst waarbij we u informeren over de pilot en voorzien van praktische tips over hoe deze jeugdwedstrijden te organiseren. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot 7 februari 12.00 uur via deze link.

Deelnemers (tot 19 jaar)
Heb je altijd al willen kennismaken met de jeugdrubrieken springen, een springwedstrijd tegen leeftijdsgenoten in de entourage van de KNHS-indoorkampioenschappen? Dan is dit je kans! Schrijf je met jouw paard of pony in voor de Pilot wedstrijd jeugdrubrieken (tot 19 jaar) springen op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo op zondag 26 februari. Inschrijven kan tot en met zaterdag 18 februari.

Opleiding/ bijscholing officials
Voor de springjuryleden vindt in het eerste kwartaal van 2023 een fysieke rijstijlbijscholing plaats, waarin tevens de aanstaande reglementswijzigingen worden meegenomen. Volgende vergadering De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 6 maart 2023. Tijdens deze vergadering zullen o.a. de kampioenschapsbepalingen en het meerjarenbeleidsplan de belangrijkste onderwerpen zijn.

Over het springforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

Categorie: Springforum, verslag springforum

Ander Nieuws

  • Deelnemers internationale wedstrijden 9 t/m 15 januari 2023
    Deelnemers internationale wedstrijden 9 t/m 15 januari 2023
  • Verslag Springforum 7 november 2022
    Verslag Springforum 7 november 2022
  • Verslag Springforum 12 september 2022
    Verslag Springforum 12 september 2022