Wisseling proeven Paardrijden.nl

Vanaf 1 oktober 2023 gaan we over op de nieuwe proefnummers op Paardrijden.nl. Dit worden de proeven B-21, L1-25 en L2-29.

Dit betekent dat de huidige proefnummers, B-20, L1-24 en L2-28, vanaf 1 oktober 2023 komen te vervallen. Het is vanaf dan alleen nog mogelijk om de nieuwe proefnummers in te sturen.

Let op: de datum van insturen is leidend.

Alle informatie over Online Paardrijden kan je vinden in de uitleg en bepalingen op www.paardrijden.nl