­ Info voor ponymeters - KNHS

Info voor ponymeters

Als ponymeter lever je een bijdrage aan de indeling van pony’s in de verschillende categorieën. Voor 2020 gelden de volgende aanpassingen in artikel 30 – Meting pony’s ten behoeve van deelname aan KNHS-wedstrijden:

 

 • Indien een pony na 1 januari 2020 gemeten is door de FEI, conform de FEI-procedure, wordt deze meting door de KNHS overgenomen voor deelname aan KNHS-wedstrijden. Alle overige bepalingen in dit artikel blijven onverminderd van kracht. (Let op; de FEI kent geen E-pony’s dus die kunnen niet conform de FEI-procedure gemeten worden)
 • Tijdens een (her)meting kan nader onderzoek plaatsvinden of getracht is of getracht wordt de officiële vaststelling van de stokmaat van de pony te beïnvloeden middels toediening van middelen dan wel op andere wijze. Aan dit onderzoek zal te allen tijde medewerking dienen te worden verleend door de aanvrager of diens vertegenwoordiger.

Het volledige wedstrijdreglement vind je hier.

 

 

Ander Nieuws

 • KNHS-leden over de rol van paarden in coronatijd (deel 5)
  KNHS-leden over de rol van paarden in coronatijd (deel 5)
 • Dressuurtop TeamNL traint in Ermelo *Met Video*
  Dressuurtop TeamNL traint in Ermelo *Met Video*
 • Trainingsadvies op paardrijden.nl
  Trainingsadvies op paardrijden.nl