­ Info voor ponymeters - KNHS

Info voor ponymeters

Als ponymeter levert u een bijdrage aan de indeling van pony’s in de verschillende categorieën. Voor 2020 gelden de volgende aanpassingen in artikel 30 – Meting pony’s ten behoeve van deelname aan KNHS-wedstrijden:

 

 • Indien een pony na 1 januari 2020 gemeten is door de FEI, conform de FEI-procedure, wordt deze meting door de KNHS overgenomen voor deelname aan KNHS-wedstrijden. Alle overige bepalingen in dit artikel blijven onverminderd van kracht. (Let op; de FEI kent geen E-pony’s dus die kunnen niet conform de FEI-procedure gemeten worden)
 • Tijdens een (her)meting kan nader onderzoek plaatsvinden of getracht is of getracht wordt de officiële vaststelling van de stokmaat van de pony te beïnvloeden middels toediening van middelen dan wel op andere wijze. Aan dit onderzoek zal te allen tijde medewerking dienen te worden verleend door de aanvrager of diens vertegenwoordiger.

Het volledige wedstrijdreglement vindt u hier.

Stappenplan

Hieronder vindt u een visueel stappenplan. In het stappenplan staan handige links waar u meer informatie kunt vinden over specifieke onderwerpen rondom het meten van pony’s. Met het stappenplan hopen we u voldoende handvatten te geven om uw functie als ponymeter goed uit te kunnen voeren.  


Protocol coronavirus ponymetingen

Vanuit de overheid gelden er op dit moment maatregelen om het coronavirus onder controle te houden. Nu wedstrijden per 1 juli weer mogelijk zijn kunnen de ponymetingen ook weer opgestart worden. De KNHS heeft een protocol gemaakt hoe op verantwoorde wijze een ponymeting kan plaatsvinden. Hieronder kunt u het protocol downloaden. Wij zien de door u gedane metingen graag tegemoet.

Ponymeting tijdens coronaperiode

De bepaling in het Algemeen Wedstrijdreglement waarin is aangegeven dat pony’s tot en met de leeftijd van acht jaar jaarlijks moeten worden gemeten tussen 1 januari en 1 april door een KNHS-ponymeter, die de meetgegevens in het paardenpaspoort registreert, is komen te vervallen voor deelname aan beoordelings- en meetmomenten tijdens de Corona periode. Nu de wedstrijden per 1 juli weer toegestaan zijn is deze bepaling tijdelijk ook niet van toepassing op KNHS-wedstrijden. Immers hebben er in de afgelopen periode geen metingen plaats kunnen vinden waardoor het voor ruiters niet mogelijk is om hieraan te voldoen. Nu de ponymetingen ook weer plaats kunnen vinden kunnen ruiters hun pony’s weer laten meten om te kunnen voldoen aan de bepalingen uit het Algemeen Wedstrijdreglement. Per 1 september 2020 dient een pony voor deelname aan de eerst volgende wedstrijd gemeten te zijn (conform artikel 30 Algemeen Wedstrijdreglement). 

Bijscholing PONYMETERS

Vanwege de coronacrisis heeft de bijscholing voor ponymeters, die gepland stond voor april 2020, niet plaats kunnen vinden. Om de ponymeters toch van de juiste informatie te voorzien hebben zij per e-mail een presentatie ontvangen met daarbij een inlog voor de online opleidingsomgeving. Heeft u als ponymeter deze informatie niet ontvangen? Neem dan contact op met de afdeling Officialopleidingen via officialopleidingen@knhs.nl. 

 

 

Downloads:

Ander Nieuws

 • WK mennen Pau 2020: Oranje team tweede na marathon
  WK mennen Pau 2020: Oranje team tweede na marathon
 • WK mennen Pau 2020: Nederlands team op kop na dressuur
  WK mennen Pau 2020: Nederlands team op kop na dressuur
 • Endurance kampioenen in beeld *met video*
  Endurance kampioenen in beeld *met video*