­ Info voor I&R-controleurs - KNHS

Info voor I&R-controleurs

De KNHS Ledenraad heeft enkele reglementswijzigingen in het Algemeen Wedstrijdreglement goedgekeurd, die op 1 juli 2016 in gaan.

 1. De eerste wijziging in het Algemeen Wedstrijdreglement is dat er bij een I&R-controle tevens diskwalificatie volgt als de laatste enting langer dan 14 maanden geleden is gegeven. Tot nu toe was er alleen sprake van diskwalificatie als het paspoort niet kan worden getoond of als er geen enkele enting in het paspoort is opgenomen.
 2. De tweede wijziging in het Algemeen Wedstrijdreglement is dat bij bloed aan op het paard in alle gevallen minimaal uitsluiting volgt. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor onderdelen cross country en marathon bij de disciplines eventing en mennen. Als het om een minimale hoeveelheid bloed gaat mag een official beslissen dat een deelnemer de wedstrijd toch mag vervolgen. De exacte tekst van de wijziging staat in het document 'Wijzigingen Algemeen Wedstrijdreglement 2016'.

Het volledige wedstrijdreglement vindt u hier.

 

Protocol coronavirus I&R controle

Vanuit de overheid gelden er op dit moment maatregelen om het coronavirus onder controle te houden. Nu wedstrijden per 1 juli 2020 weer mogelijk zijn kunnen de I&R controles weer opgestart worden. De KNHS heeft een protocol gemaakt hoe op verantwoorde wijze een I&R controle kan plaatsvinden. Hieronder kunt u het protocol downloaden.

De KNHS stelt desinfectiemiddel, reinigingsdoekjes en handschoenen beschikbaar aan I&R controleurs. Deze dient u zelf voorafgaand aan de wedstrijd aan te vragen. Stuur een mail naar official@knhs.nl met de volgende gegevens: Naam, persoonsnummer, wedstrijddatum en wedstrijdplaats.

Wij begrijpen het wanneer het gezien de huidige maatregelen op dit moment niet lukt om een 100% controle uit te voeren. Wij zien uw rapportage graag tegemoet.

Downloads

Ander Nieuws

 • Deelnemers internationale wedstrijden 21 t/m 27 september 2020
  Deelnemers internationale wedstrijden 21 t/m 27 september 2020
 • Management deel 4 en slot - Topsportpaard
  Management deel 4 en slot - Topsportpaard
 • Verslag eventingforum 8 september 2020
  Verslag eventingforum 8 september 2020