­ Licentiereglement officials (HO-licentie) - KNHS

Licentiereglement officials (HO-licentie)

Het licentiereglement voor officials is opgesteld met als doel kennis en kwaliteit van de official te waarborgen. Hiermee wordt niet alleen de sport leuker, maar wordt ook het paardenwelzijn gegarandeerd. De licentie is voor officials verplicht. Dit heeft als doel om er voor te zorgen dat iedereen zijn deskundigheid op peil houdt.

Onderdeel van het licentiesysteem voor officials vormt de gedragscode voor officials. De gedragscode voor officials biedt duidelijkheid welk gedrag wel en niet wenselijk is om een prettige, veilige en sportieve sfeer te bereiken en te borgen.

Voor het volgen van bijscholingen en inzet tijdens een wedstrijd krijgt de official theorie- en / of praktijkpunten toegekend. Deze punten worden geregistreerd in Mijn KNHS.

Voldoet de official aan het einde van de licentieperiode aan de gestelde eis dan wordt de officialkwalificatie weer voor een licentieperiode verlengd.

Nieuwe licentieperiode en reglement

Per 1 januari 2023 gaat er een nieuwe licentieperiode en een nieuw licentiereglement in gegaan. Het Licentiereglement is bedoeld om te borgen dat onze officials voldoende routine behouden in het uitoefenen van hun functie én zich voldoende bijscholen om qua kennis en ontwikkelingen in de sport up-to-date te blijven.

Belangrijkste wijzigingen licentiereglement per 1-1-2023

Looptijd Licentiereglement
De geldigheid van het licentiereglement is verruimd van twee naar drie jaar. Door deze verruiming hebben officials langer de tijd om aan de gestelde voorwaarden qua praktische inzet te voldoen. Het Licentiereglement gaat in op 1 januari 2023 en is geldig tot 31 december 2025.

Puntentelling praktijkinzet vereenvoudigd
Iedere praktijkinzet telt als 1 licentiepunt. Dit maakt het makkelijker om het overzicht te behouden op de licentiepunten.

Toezichthouder
Paardenwelzijn is een belangrijke pijler binnen de KNHS en het te ontwikkelen sportbeleid. Daarom vragen we sinds 1 april 2021 onze dressuurjuryleden om naast het jureren ook een paar keer per jaar toezicht te houden op het voorterrein. Dit met het oog op de preventieve werking van een toezichthouder op het voorterrein, borging gelijke omstandigheden en goede sfeer op een wedstrijd. Bij het springen is dit al jaren gebruikelijk. In dit Licentiereglement wordt nu de inzet als toezichthouder geformaliseerd.

Ponymeter
Voor ponymeters is de minimale praktijkinzet opgenomen om negen pony’s te meten tijdens de licentieperiode van drie jaar.

Uitgebreide informatie kunt u lezen in het geldende licentiereglement en de bijbehorende bijlage met het  kwalificatie / licentieoverzicht.

Licentiereglement

Klik hier voor het licentiereglement 2020-2022

Klik hier voor het licentiereglement 2023-2025

Bijlage Kwalificatie- en licentieoverzicht 2020-2022

In de bijlage Kwalificatie- en licentieoverzicht van het licentiereglement kunt u een overzicht vinden met officiallicenties, kwalificaties, aantal te behalen theorie- en praktijkpunten en de bijbehorende bevoegdheden.

Klik hier voor de bijlage Kwalificatie- en licentieoverzicht 2020-2022

Klik hier voor de bijlage Kwalificatie- en licentieoverzicht 2023-2025

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen kijk dan ook eens in de kennisbank of neem contact op met KNHS afdeling Officialopleidingen via officialopleidingen@knhs.nl.

Bijscholingen

Bijscholingen voor officials zijn te vinden in de opleidingen- en evenementenkalender in Mijn KNHS. De lijst met bijscholingen wordt regelmatig aangevuld. Bij de details van de bijscholing kunt u zien voor welke groep officials deze bijscholing is opengesteld.

Klik hier voor meer informatie over bijscholingen voor officials

Gedragscode
Als ondersteuning voor het werk van official heeft de KNHS een gedragscode ontwikkeld. De gedragscode reflecteert onze waarden en geeft richting aan de houding en het gedrag van officials voor een veilig sportklimaat. Lees meer over de gedragscode. 

Registratieformulieren inzet officials

Voor een aantal officialfuncties is automatische registratie van inzet niet mogelijk (zie de bijlage van het licentiereglement). Indien er geen sprake is van automatische registratie dient de official zijn inzet per jaar door te geven middels het registratieformulier inzet officials (niet mogelijk via telefoon of tablet). Dit formulier kunt u ook gebruiken wanneer u een wedstrijd mist in uw overzicht in Mijn KNHS.   

Klik hier voor het registratieformulier inzet officials

Vragen over het Licentiereglement

Heeft u naar aanleiding van het licentiereglement vragen check dan ook eens de kennisbank. Kunt u uw vraag hier niet vinden neem dan contact op met de afdeling Officials via officialopleidingen@knhs.nl.

 

 

Ander Nieuws

  • NK Dressuur: Marlies van Baalen wint eerste seniorentitel
    NK Dressuur: Marlies van Baalen wint eerste seniorentitel
  • NK Dressuur: Marten Luiten op herhaling bij de U25
    NK Dressuur: Marten Luiten op herhaling bij de U25
  • NK Dressuur: goud voor Robin Heiden bij de Young Riders
    NK Dressuur: goud voor Robin Heiden bij de Young Riders