­ Jurylid Aangespannen Sport - KNHS

Jurylid Aangespannen Sport

De opleiding Jurylid Aangespannen Sport leidt kandidaten op voor de beoordeling van regionale rubrieken in de Aangespannen Sport, disciplines Tuigpaarden en/of Hackneys en/of Tuigpaarden Fries Ras.

Toelatingseisen*

 • je bent lid van de KNHS
 • je bent minimaal 21 jaar
 • je hebt affiniteit met de aangespannen sport
 • je hebt bij voorkeur ervaring als deelnemer
 • een positieve beoordeling van het intakegesprek

Opleiding*
De opleiding omvat 3 theorieavonden voor de basis theorie Aangespannen sport, gevolgd door een theorietoets. Daarnaast worden 2 lesavonden per ras gegeven. Een uitgebreide praktijkstage maakt deel uit van deze opleiding.

Kosten*
De kosten voor de opleiding zijn €250,- + aanvullende kosten per discipline

Start opleiding
De opleiding wordt uitgeschreven zodra er behoefte is aan uitbreiding van deze categorie officials.

Inschrijven
Inschrijven is dit cursusseizoen niet mogelijk.

*Let op: omdat deze opleiding dit cursusseizoen niet wordt uitgeschreven zijn de bovengenoemde toelatingseisen, de opzet van de opleiding en de kosten onder voorbehoud. Voor het volgende cursusseizoen kunnen er wijzigingen worden doorgevoerd.

Toelatingsvoorwaarden en selectie
Een officialopleiding wordt uitgeschreven zodra er vanuit de sport behoefte is aan uitbreiding van deze officialgroep. Voor alle officialopleidingen geldt dat je lid moet zijn van de KNHS. Daarnaast gelden voor elke opleiding aanvullende toelatingscriteria waaraan bij inschrijving moet zijn voldaan.

Er is veel belangstelling voor de juryopleidingen. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee maar dat betekent ook dat wij niet iedereen kunnen toelaten. Voordat kandidaten worden toegelaten tot een officialopleiding doorlopen deze in veel gevallen een selectieprocedure. Hoe uitgebreid deze procedure is, is afhankelijk van de opleiding.  Het doel van dit selectietraject is om kandidaten te selecteren waarvan de kans groot is dat zij zich kunnen ontwikkelen tot een goede official en daarnaast door kunnen stromen naar het hoogste niveau.

Allereerst wordt getoetst op de gestelde toelatingseisen. Vervolgens kan er een assessment (interview) of technische test plaatsvinden.  De eigen wedstrijdklassering, het aantal gejureerde wedstrijden (voor doorstroom), CV en motivatie of een voordracht vanuit de KNHS regio kunnen in sommige gevallen doorslaggevend zijn. 

Selecteren betekent helaas ook dat we soms mensen moeten teleurstellen. Een afwijzing hoeft niet automatisch te beteken dat de kandidaat niet geschikt zou kunnen zijn voor de functie van official. 

Categorie: jurylid, aangespannen sport, opleiding

Ander Nieuws

 • Open Manegedagen 'Welkom op de manege van 18 t/m 27 september 2020'
  Open Manegedagen 'Welkom op de manege van 18 t/m 27 september 2020'
 • Vernieuwde examens opleiding Instructeur Basissport afgenomen
  Vernieuwde examens opleiding Instructeur Basissport afgenomen
 • Congres ‘Sportief Verbinden’ zet verduurzaming in de (paarden)sport op de kaart
  Congres ‘Sportief Verbinden’ zet verduurzaming in de (paarden)sport op de kaart