­ Dressuur: halve punten noteren - KNHS

Dressuur: halve punten noteren

Vanaf 1 april 2016 mag u als jury voor alle onderdelen in alle proeven halve punten geven. Hier leest u hoe het protocol ingevuld moet worden.

Op de nieuwe protocollen per 1 april 2016 is een extra kolom gemaakt. De hele punten worden genoteerd in de eerste kolom, de halve punten in de tweede kolom. Dat maakt het overzichtelijk en duidelijk en het is makkelijker om de punten op te tellen. Om fraude en/of onduidelijkheid te voorkomen is in het disciplinereglement dressuur opgenomen hoe het protocol ingevuld moet worden.

Artikel 135 – Het protocol

 1. De cijfers en de bemerkingen op de verrichtingen van een deelnemende combinatie worden duidelijk op het protocol vermeld.
 2. Elk jurylid dient te worden geassisteerd door een secretaris.
 3. Het protocol heeft drie kolommen.
  • In de eerste kolom wordt het cijfer voor de komma genoteerd.
  • In de tweede kolom wordt het cijfer achter de komma genoteerd, dit kan bestaan uit een 0 of een 5.
  • In de derde kolom wordt een eventuele correctie, die - op straffe van ongeldigheid - dient te worden geautoriseerd door middel van de paraaf van het desbetreffende jurylid. In het geval van twijfel inzake het toegekende cijfer, wordt er in het voordeel van de deelnemer beslist.

Categorie: invullen protocol, halve punten, dressuur

Ander Nieuws

 • Verslag dressuurforum 15 november 2021
  Verslag dressuurforum 15 november 2021
 • Tips van de Top: Paardrijden in ontspanning
  Tips van de Top: Paardrijden in ontspanning
 • Tips van de Top: Stelling, buiging en aanleuning.
  Tips van de Top: Stelling, buiging en aanleuning.