­ Dressuurprotocol met beoordelingscriteria - KNHS

Dressuurprotocol met beoordelingscriteria

Vanaf 1 augustus 2020 worden er nieuwe dressuurprotocollen voor de klassen BB tot en met ZZ-zwaar met beoordelingscriteria doorgevoerd.

Het doel van de KNHS en daarmee ook ons doel als juryleden is om te zorgen dat iedere paardensporter de sport op een leuke, verantwoorde en veilige manier kan beoefenen, waarbij het welzijn van het paard en ruiter gewaarborgd is. In je rol als jurylid ben je onderdeel van de KNHS. U draagt bij aan het verhaal dat wij als KNHS willen vertellen. Wij delen samen met de deelnemers de liefde voor de paardensport. De belangrijkste taak van u als jury is het beoordelen van de prestatie en daarmee het vaststellen van het resultaat van de deelnemende combinaties en daarmee het eindklassement van de rubriek. Ook het geven van positieve feedback op de verrichting zoals wij dat in onze dressuursport noemen is een belangrijke taak voor u als jurylid.

Dit onderdeel van uw taak willen we nog belangrijker maken omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit een stap is die de dressuursport leuker en toegankelijker kan maken.

De prestaties van de deelnemers in de proeven worden gewaardeerd door middel van het toekennen van cijfers, variërend van 0 t/m 10, waarbij 0 het slechtste cijfer is en 10 het beste cijfer. Het toekennen van halve punten is voor alle onderdelen in alle proeven toegestaan. Op het protocol is hiervoor ruimte gemaakt d.m.v. een extra kolom. De hele punten worden genoteerd in de eerste kolom, de halve punten in de tweede kolom. De nieuwe protocollen zijn daarnaast ook nog eens voorzien van beoordelingscriteria per onderdeel. Bij het invullen van het protocol is het de bedoeling dat u bij het betreffende onderdeel van de proef de beoordelingscriteria onderstreept waar u in de feedback iets over noemt. Bij een aanpassing in het gegeven cijfer, moet in de kolom correctie het gehele cijfer ingevuld worden, daarbij moet deze correctie worden voorzien van een juryparaaf

Als voorbeeld; In het halthouden staat het paard op rust, dan onderstreept u het beoordelingscriteria gewicht verdeeld over vier benen. Hier geeft u dan in de kolom tips, feedback op. Hier kunt u aangeven bijvoorbeeld staat op rust. Dit maakt het voor iedereen overzichtelijk en duidelijk en werkt gemakkelijker. Voorkom in uw feedback zo veel mogelijk het gebruik van afkortingen om verwarring te voorkomen. In de kolom beoordelingscriteria staan de algemene tips per onderdeel genoemd. Specifieke tips en/of beoordelingscriteria kunt u als jurylid in de kolom tips zelf toevoegen. Let u er als jury ook op dat u de protocollen ondertekent?

Het motiveren van de cijfers en het geven van positieve feedback op het protocol verschaft de ruiters duidelijkheid! Het gevoel van de ruiter kan namelijk geheel anders zijn dan de waarneming van de jury. Ook kan het een mogelijk juryverschil verklaren. Voor de ruiter is het fijn te weten welke aspecten door het jurylid zijn meegenomen in de afweging voor de toekenning van het cijfer. Vergeet daarom niet de cijfers te motiveren en het protocol te voorzien van kort en bondig verklarende feedback!

Het is de kunst om het beeld van het goed gaande paard, af te zetten tegen de verrichting van de te beoordelen combinatie. Je gaat bij het beoordelen altijd uit van het hoogst mogelijke cijfer en brengt die criteria die minder goed uitgevoerd worden hierop in mindering. Je probeert altijd in het oog te houden wat goed is in een oefening en zorgt er voor geen “foutenkijker” te zijn of te worden. Als je een overgang beoordeelt, zakt het cijfer als de aanleuning niet behouden blijft, of het paard takt verliest.

De feedback dient er op gericht te zijn de ruiter te helpen een volgende keer een hoger cijfer te halen. “ Voor een acht de neus er meer uit”.

Uit onderzoek blijkt dat ruiters die regelmatig positieve feedback ontvangen gemotiveerder zijn om meer energie te steken in de juiste training en opleiding van het paard. Daarnaast maakt het dat zij zichzelf willen blijven ontwikkelen. Zaken die heel belangrijk zijn in onze geliefde sport en ook zeker voor het welzijn van het paard!. Toch zijn wij juryleden doorgaans niet zo scheutig met complimentjes. En dat is jammer, want regelmatig een aai over de bol bij een goede prestatie werkt veel productiever dan opmerkingen wanneer iets fout gaat. Bovendien zorgt het voor meer sportplezier!

Belangrijk is dat de deelnemers de feedback om kunnen zetten in aandachtspunten en dat ze na uw feedback met een goed gevoel naar huis gaan en zin hebben om hier thuis mee aan de slag te gaan. Sportief, toegankelijk, enthousiast, met een meerwaarde, en met respect voor de ander en voor jezelf communiceren, zal hier optimaal aan bijdragen.

Over het invullen van het dressuurprotocol en tips voor het geven van positieve feedback hebben we binnenkort een digitale module voor u beschikbaar.

Ander Nieuws

  • Van Liere, Dijkstra en Rozestraten winnen finale KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie
    Van Liere, Dijkstra en Rozestraten winnen finale KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie
  • De Reu, Cevaal, De Jong en Janssen vallen op bij KNHS Para Dressuur Trophy Zuidwolde
    De Reu, Cevaal, De Jong en Janssen vallen op bij KNHS Para Dressuur Trophy Zuidwolde
  • Kees Vellenga overleden
    Kees Vellenga overleden