­ Positief feedback geven - KNHS

Positief feedback geven

Paarden hebben iets magisch. Ze oefenen een enorme aantrekkingskracht uit op de mens. Al decennia lang. Als KNHS geloven wij dat de goede verbinding tussen ruiter en paard leidt tot wederzijds geluk. Dat is nodig om samen te kunnen presteren. Hoe groot of hoe klein de prestatie ook is.

In 2018 zijn we gestart met ‘Van Hand Veranderen’. Hoe kunnen we als KNHS een goede verbinding tussen ruiter en paard faciliteren, bevorderen en promoten? Hoe kunnen wij paardrijden voor iedereen toegankelijk en leuker maken? We zijn volop bezig geweest om de richting te bepalen waarin we de organisatie van de KNHS willen moderniseren.

De sport zelf en de wijze waarop de sport in de toekomst kan worden beoefend, vraagt om aanpassingen in beleid. We willen de paardensport laagdrempeliger en leuker maken.

We hebben onderzoek gedaan onder onze leden, bestuur en medewerkers. De vraag die wij ons gesteld hebben is op welke wijze de KNHS inhoud moet geven aan haar bestaansrecht als sportbond om in dit digitale tijdperk en in de toekomst succesvol en relevant te zijn en te blijven. Onze leden willen een sterke KNHS, die staat voor de paardensport, zorgt dat de sport leuk en toegankelijk blijft en waar je terecht kunt voor kennis. Om dit te kunnen realiseren hebben wij onze officials hard nodig. Want samen maken wij de paardensport!

Wijzigingen in beleid wedstrijdsport
De wedstrijdsport is het kloppend hart van de KNHS. Samen met onze sportaanbieders en officials hebben we de afgelopen jaren gezorgd voor een unieke fijnmazige sportinfrastructuur die je nergens anders in de wereld vindt. In Nederland kun je met je paard elk weekend om de hoek deelnemen aan wedstrijden. Daar mogen we met elkaar trots op zijn!

Tegelijkertijd hebben we het, heel tegenstrijdig, ook ingewikkeld gemaakt. Pagina’s vol reglementen die voor de gemiddelde wedstrijdsporter niet te begrijpen zijn. Daar gaan we in 2019 aan werken!

Ook gaan wij werken aan het leuker maken van de dressuursport door inzicht in de beoordeling te geven. Uit onderzoek bij onze leden komt heel duidelijk naar voren dat het op dit moment voor veel deelnemers absoluut niet duidelijk is waarop een beoordeling van een dressuurproef is gebaseerd. Wekelijks ontvangen wij hier meerdere klachten over:

 • geen enkel commentaar op het protocol
 • extreem lage beoordelingen zonder commentaar
 • (kind) onvriendelijk / negatief commentaar
 • niet correct ingevulde protocollen
 • wijzigingen in het protocol zonder paraaf van de jury (fraude gevoelig)
 • afwezigheid van de jury na afloop van de rubriek

Zoals u wellicht weet worden internationaal (FEI) ook stappen gezet om de dressuursport aantrekkelijker en begrijpelijker te maken voor de toekomst. Ook hier gaan wij de komende jaren gezamenlijk hard mee aan de slag. In 2019 zetten wij hier een eerste stap in door in te zetten op het geven van positieve feedback op de gereden proef.

Waarom
Ruiters kiezen er voor om hun vorderingen in hun opleiding, tijdens het rijden van een proef, ter beoordeling voor te leggen aan een jury. Zij hebben een bepaald verwachtingspatroon en zij hopen en verwachten dit terug te vinden in de waardering die de jury geeft aan de verschillende onderdelen. In de realiteit van de gereden proef  voldoet de eindbeoordeling niet altijd aan het verwachtingspatroon van de ruiter. Het staat vast dat ruiters, ongeacht het niveau waarop zij rijden, veel tijd en vaak ook veel geld investeren in hun sport en in het algemeen maximaal gemotiveerd zijn om het zo goed mogelijk te doen.

Speerpunt 2019
Deskundig beoordeeld worden door juryleden die daar verstand van hebben is waarom bijvoorbeeld een dressuurruiter op wedstrijd gaat. Dat moet dan wel tot uiting komen in de protocollen die je als ruiter mee naar huis krijgt.

We gaan in de bijscholingen en opleidingen samen met onze officials werken aan een positief opbouwende feedback op protocollen waarvan je als ruiter kunt leren en gestimuleerd wordt.

Het geven van positief opbouwende feedback wordt het speerpunt in 2019. Het vormt de rode draad waarlangs alle andere thema’s gelegd kunnen worden.

Positief feedback versus commentaar geven
Het doel van de KNHS en daarmee ook jouw doel als jurylid is om te zorgen dat iedere paardensporter de sport op een leuke, verantwoorde en veilige manier kan beoefenen, waarbij het welzijn van het paard en ruiter gewaarborgd is. In jouw rol als jurylid ben je onderdeel van de KNHS. Je draagt bij aan het verhaal dat wij als KNHS willen vertellen. Wij delen samen met de deelnemers de liefde voor de paardensport.
De belangrijkste taak als jury is het beoordelen van de prestatie en daarmee het vaststellen van het resultaat van de deelnemende combinaties en daarmee het eindklassement van de rubriek. Ook het geven van commentaar op de verrichting zoals wij dat in onze dressuursport noemen is een belangrijke taak als jurylid.

Dit onderdeel van jouw taak willen we nog belangrijker maken omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit de eerste stap is die de sport leuker en toegankelijker kan maken!

Het geven van commentaar op de proef zoals wij dat noemen bij dressuur heeft echter een negatieve lading. Je denkt bij het geven van commentaar of opmerkingen meteen dat het om iets vervelends gaat, maar feedback geven is juist ook welgemeende en gerichte complimenten uitdelen. Mensen leren namelijk veel meer van positieve feedback op onderdelen die ze goed hebben gedaan, dan van kritiek op fouten. Positieve feedback werkt dus heel motiverend!

Om die reden hebben we het vanaf nu dan ook over het geven van feedback en tips. Dit zullen wij dan ook doorvoeren op de dressuurprotocollen.

Uit onderzoek blijkt dat ruiters die regelmatig positieve feedback ontvangen gemotiveerder zijn om meer energie te steken in de juiste training en opleiding van het paard. Daarnaast maakt het dat zij zichzelf willen blijven ontwikkelen. Zaken die heel belangrijk zijn in onze geliefde sport en ook zeker voor het welzijn van het paard!

Waarom vinden wij waardering zo belangrijk?
Mensen zijn sociale wezens. We hebben allemaal de behoefte om erbij te horen en door anderen gezien, begrepen en erkend te worden. Ook vinden we het belangrijk om te weten dat wat we doen zinvol is. Een compliment voorziet in deze behoeften. Met een compliment uit je je waardering voor de getoonde prestatie en inspanning.

Sommige ruiters hebben die waardering meer nodig dan anderen. Ruiters die weinig zelfvertrouwen hebben of faalangstig zijn bijvoorbeeld kunnen meer behoefte aan bevestiging hebben dat zij op de goede weg zijn in de training. Maar onzeker of niet; elke ruiter vindt een bevestiging prettig, dus ook de ruiters van wie het normaal is dat zij continu op hoog niveau presteren en kwalitatief hoogstaande proeven neerzetten. Vaak zien wij juist deze ruiters over het hoofd bij het geven van feedback. Want het is zó normaal geworden dat zij goed presteren.

Wat is het belang en effect van positieve feedback?
Positieve feedback geven heeft veel positieve effecten. Uit onderzoek blijkt dat dat gedrag dat wordt beloond herhaald wordt. Als je veel aandacht geeft aan de onderdelen die goed gaan in de proef, dan zul je merken dat je steeds meer dingen ziet die goed gaan. En kun je hier steeds meer positief feedback op geven. Op die manier motiveer je ruiters tot steeds betere prestaties. Erkenning en positieve waardering zorgen niet alleen voor meer sportplezier, maar ook voor meer collegialiteit en minder rivaliteit. En dit komt het imago van onze sport ten goede!

Hoe geef je positieve feedback
Tijdens de wedstrijden ben jij het visitekaartje van de paardensport. Je vertegenwoordigt op dat moment de KNHS. Het geven van positieve feedback draagt bij aan het verhaal dat je namens de KNHS vertelt. Dit kan je doen door positief en enthousiast te communiceren. Zo kom je enthousiast over: 

 • Vlot communiceert;
 • Op kleine afstand communiceert;
 • Korte zinnen gebruikt;
 • Eenvoudige taal gebruikt;
 • Levendig bent;
 • Oogcontact maakt;
 • Een goede mimiek hebt;
 • Gevoel overbrengt;
 • Emotie overbrengt;
 • Energiek bent;
 • Creatief bent;
 • Trots uitstraalt.

Als jurylid krijg je tijdens wedstrijden vaak te maken met vragen van deelnemers, instructeurs of van de wedstrijdorganisatie. Deelnemers zitten soms vol emoties als ze een vraag stellen. Hoe kunt u hier effectief op reageren?

 • Luister goed;
 • Wees tactvol;
 • Herhaal kernpunten;
 • Houd het kort en simpel;
 • Gebruik voorbeelden;
 • Laat een goede indruk achter.

 

Het belangrijkste is: herhaal de vraag en / of het probleem om te controleren of je het goed begrepen heeft en ga op zoek naar een oplossing. In de verdediging schieten of te lang doorpraten over het probleem werkt vaak niet. Wacht ook niet met het probleem oplossen, maar doe dit direct op de wedstrijd of proevendag in plaats van op een later tijdstip. Wanneer er op een onprofessionele manier feedback wordt gegeven op één van de combinaties, kan dit via persoonlijke communicatie en via internet (social media) worden gedeeld met heel veel andere paardensporters. Dit brengt het risico van imagoschade mee aan de paardensporter, jou als jury en de KNHS.
Belangrijk is dat de deelnemers je feedback om kunnen zetten in aandachtspunten. Waardoor de deelnemer met een goed gevoel naar huis gaat en zin heeft om hier thuis mee aan de slag te gaan. Sportief, toegankelijk, enthousiast, met een meerwaarde, en met respect voor de ander en voor jezelf communiceren, zal hier optimaal aan bijdragen.

Het geven van complimenten werkt stimulerend maar hoe geef je een compliment en waar bestaat dat dan uit?

 • Goed dat je niet boos bent geworden op je paard!
 • Men vond het een prima proef!

Veel mensen zullen deze opmerkingen beschouwen als complimenten, maar goed bekeken zijn ze dit niet echt. Een goed compliment is:

 • concreet en maakt duidelijk wat de deelnemer precies zo goed heeft gedaan.
 • positief geformuleerd. Je focust je op wat de ander heeft gedaan, niet op wat hij heeft nagelaten. Geef aan waarom jij als jury dit zo waardeert, bijvoorbeeld wat het goede voor gevolg(en) heeft in bijvoorbeeld de verdere opleiding van het paard.
 • onderbouwd met voorbeelden en specifieke details om je compliment te ondersteunen.
 • (bij voorkeur) in de ik-vorm. Daarmee laat je blijken dat het jouw compliment is; jouw persoonlijke waardering (in plaats van een vage 'wij' of 'men').
 • Bij het uiten van waardering gaat het niet alleen om wát je zegt, maar ook om hoe je het zegt. Een goed compliment is oprecht en gemeend

Een goede tip voor het geven van positieve feedback is dat je realiseert dat het belangrijk is dat je tijdens de beoordeling vooral focust op wat je nu ziet. Wat je al weet van de ruiter (bijvoorbeeld resultaten van eerdere proeven) moet je niet meenemen. Het is belangrijk dat je eerst kijkt naar het grote geheel en pas daarna naar de details en de uitvoering van de oefeningen. Tenslotte is het van belang om gericht te kijken naar wat er goed gaat (gericht op matching). Zorg ervoor dat je jezelf niet in eerste instantie richt op de fouten (mismatching) en geen ‘foutenkijker’ wordt.

Wat wordt er van u verwacht
Als jurylid wordt er van je verwacht dat je de gereden proef goed, maar kort en bondig van een positieve feedback voorziet. Dit hoort altijd te gebeuren vanuit een positieve instelling ten opzichte van de ruiter. Je moet je realiseren dat het gevoel van de ruiter anders kan zijn dan jouw waarneming als jurylid en dat de ruiter gebaat is bij positief opbouwende feedback waar zij thuis mee verder kunnen werken. De feedback moet zo geformuleerd zijn dat zij met een goed gevoel naar huis gaan ondanks dat zij bijvoorbeeld geen winstpunt hebben gehaald.

Ook het geven van mondelinge feedback aan de ruiters vinden wij erg belangrijk! Dit draagt ook in grote mate bij aan het leuker en begrijpelijker maken van de dressuursport. In een mondelinge feedback kan je als jurylid nog meer uitleggen!

We realiseren ons dat het geven van positieve feedback best lastig kan zijn. De één zal dit makkelijker afgaan dan de ander. Hierin moeten we elkaar ondersteunen en helpen waar nodig. Dit betekent dat wij elkaar ook feedback moeten geven. Ook hiervoor geldt dat dit positief en opbouwend moet zijn. Met elkaar maken wij de paardensport!

 

Ander Nieuws

 • Van Liere, Dijkstra en Rozestraten winnen finale KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie
  Van Liere, Dijkstra en Rozestraten winnen finale KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie
 • De Reu, Cevaal, De Jong en Janssen vallen op bij KNHS Para Dressuur Trophy Zuidwolde
  De Reu, Cevaal, De Jong en Janssen vallen op bij KNHS Para Dressuur Trophy Zuidwolde
 • Kees Vellenga overleden
  Kees Vellenga overleden