­ Proefgerichte clinics en niet KNHS-gerelateerde evenementen - KNHS

Proefgerichte clinics en niet KNHS-gerelateerde evenementen

Als jurylid ben je opgeleid voor het beoordelen van KNHS-wedstrijden. Veel juryleden worden daarnaast regelmatig gevraagd zich in te zetten voor andere dingen zoals het geven van proefgerichte clinics of het beoordelen van andersoortige proeven, rubrieken en competities dan de reguliere KNHS-proeven/rubrieken.

Het kan ook zijn dat je gevraagd wordt voor het verzorgen van lessen ter voorbereiding op wedstrijden. Allemaal ontzettend mooie initiatieven die onze sport ondersteunen en leuker maken! Wij begrijpen dat je hier graag een bijdrage levert.

Omdat er zo veel verschillende initiatieven zijn die buiten de reguliere wedstrijdsport vallen, kunnen wij ons voorstellen dat het soms lastig in te schatten is wat er precies van je verwacht wordt. Ook is niet altijd precies duidelijk of het gaat om een wedstrijd of wanneer is iets een training? Gaat het om een KNHS wedstrijd? Wat wil ik dan wel en wat wil ik dan niet doen als KNHS jurylid en wat mag ik wel en wat mag ik niet doen in mijn functie als jurylid. Om je hierbij te kunnen helpen hebben wij e.e.a. op een rijtje gezet.

Wedstrijden
Onder een wedstrijd verstaan we volgens het Algemeen Wedstrijdreglement het volgende:

Een wedstrijd is een verzameling van één of meerdere rubrieken waarover een klassement wordt opgemaakt en die worden verreden verdeeld over één of meerdere aaneengesloten wedstrijddagen op eenzelfde locatie.

Met andere woorden: wanneer er een klassement wordt opgemaakt binnen een groep deelnemers dan zien we dit als wedstrijd.

 Wij kennen verschillende soorten wedstrijden waarvoor je gevraagd kunt worden deze te beoordelen.

 • KNHS-wedstrijd: Dit is een wedstrijd die bij de KNHS is aangemeld en waarvoor door de KNHS een goedgekeurd vraagprogramma is afgegeven. Hier vallen ook de Bixie-, Impuls- en BB-wedstrijden onder. Ook kunnen hier F-proeven worden verreden.
 • Onderlinge wedstrijd: Onderlinge wedstrijden zijn wedstrijden waaraan leden van maximaal twee verenigingen deelnemen. Tijdens onderlinge wedstrijden mogen prijzen beschikbaar gesteld worden. Onderlinge wedstrijden (en de data ervan) hoeven niet te worden aangevraagd en goedgekeurd door de KNHS.
 • Manegewedstrijd en Proevendag: Iedere KNHS-sportaanbieder en FNRS-ruitersportcentrum kan een wedstrijd of proevendag organiseren waarbij de proeven Brons (F-proeven) en Zilver vanuit de KNHS-ruiteropleiding worden uitgeschreven. Tijdens de wedstrijden of proevendagen mogen prijzen beschikbaar worden gesteld. Deze wedstrijden en proevendagen hoeven niet te worden aangevraagd en goedgekeurd door de KNHS.

Wedstrijdorganisaties moeten altijd bij de KNHS zijn aangesloten als lidvereniging, of bij de FNRS als lid zijn aangesloten of een wedstrijdabonnement met de KNHS hebben. Wanneer dit niet het geval is, dan mag je hier als KNHS-jurylid geen medewerking aan verlenen.

In Mijn KNHS onder sportaanbieders vind je alle bij de KNHS aangesloten verenigingen, maneges, stallen, wedstrijdorganisaties en licentiehouders.

Oefenrubrieken
Oefenrubrieken zijn trainingsrubrieken waarbij het jurylid bijvoorbeeld de proef of het parcours beoordeelt, het protocol van de deelnemer invult maar waarbij geen klassement wordt opgemaakt. De verantwoordelijkheid van oefenrubrieken voor wat betreft uitvoering en regels ligt bij de organisator. Als KNHS-jurylid mag je oefenrubrieken beoordelen.

Niet aangemelde wedstrijd
Niet aangemelde wedstrijden zijn een wedstrijd of wedstrijdrubrieken welke niet bij de KNHS, of de FEI zijn aangemeld en waarvoor door de KNHS of de FEI geen goedgekeurd vraagprogramma is afgegeven. Als KNHS-jurylid mag je hier niet jureren. Om hier zeker van te zijn doe je er goed aan om dit vooraf te controleren. Dit kan je doen door te vragen naar het door de KNHS goedgekeurde vraagprogramma en door je ervan te verzekeren dat de organisatie is aangesloten bij de KNHS. Uiteraard kun je ook zelf in Mijn KNHS kijken of de betreffende wedstrijd een goedgekeurd vraagprogramma heeft.

Trainingen en proefgerichte clinics
Geef je als jurylid ook trainingen of les? Dan zijn er een aantal zaken waar je rekening mee houdt in het kader van belangenverstrengeling. Wanneer je als official gevraagd wordt te jureren weeg je af of er sprake is van conflicterende belangen. Is dat het geval, dan informeer je direct de wedstrijdorganisatie zodat er een andere indeling gemaakt kan worden of een andere official ingezet kan worden voor de rubriek. Is dat niet mogelijk, dan zal in overleg met de betreffende deelnemer afgesproken worden dat deze hors concours (HC) start.

Er is onder meer sprake van belangenverstrengeling als:

 • Een jurylid ook trainer is van een deelnemend paard en/of instructeur is van een deelnemer (of andersom).
 • Een jurylid meer dan 3x per jaar een paard traint en/of instructie geeft aan een deelnemer.
 • In een periode van 3 maanden voorafgaand aan een kampioenschap uitgeschreven door de KNHS, training of instructie is tussen het jurylid die het kampioenschap jureert en een deelnemer of deelnemend paard.

Proefgerichte clinics worden niet gezien als training of het geven van instructie wanneer je als jurylid na afloop van het rijden van de proef de deelnemer gerichte feedback en aanwijzingen voor het verbeteren van de gevraagde onderdelen uit de proef. Wanneer je na afloop van de proef les geeft aan de combinatie dan wordt dit wel gezien als training. 

Belangenverstrengeling
Onder belangenverstrengeling verstaan wij conflicterende belangen. Dit kan het geval zijn bij het geven van trainingen of instructie aan deelnemers. Dit is ook het geval wanneer je eigenaar of mede-eigenaar bent van een deelnemend paard in de rubriek die je beoordeelt, wanneer de deelnemer die je beoordeelt bloedverwant of aanverwant in de rechte lijn is, of wanneer het gaat om je echtgenoot of levenspartner, dan wel wanneer je een andere relatie heeft met een deelnemer waarbij objectiviteit niet gewaarborgd is.

Ook wanneer je als jurylid financieel afhankelijk bent van een deelnemer of financieel belang hebt bij de prestaties van een deelnemend paard of combinatie wordt dit ook gezien als conflicterende belangen.

Bestuursleden van de wedstrijdorganisatie, wedstrijdorganisatoren en eigenaren of exploitanten van accommodaties zijn niet gerechtigd een officialfunctie uit te oefenen indien dit de functie als dressuurjurylid, endurancejurylid, Federatievertegenwoordiger en/of I&R-controleur betreft tijdens wedstrijden door henzelf, door hun vereniging of wedstrijdorganisatie georganiseerd of georganiseerd op hun eigen accommodatie.

Heb je nog vragen over het uitvoeren als taak van official? Neem dan contact op met de afdeling Opleidingen van de KNHS. Dit kan per e-mail via opleidingen@knhs.nl of telefonisch via 0577-408260.

Ander Nieuws

 • Van Liere, Dijkstra en Rozestraten winnen finale KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie
  Van Liere, Dijkstra en Rozestraten winnen finale KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie
 • De Reu, Cevaal, De Jong en Janssen vallen op bij KNHS Para Dressuur Trophy Zuidwolde
  De Reu, Cevaal, De Jong en Janssen vallen op bij KNHS Para Dressuur Trophy Zuidwolde
 • Kees Vellenga overleden
  Kees Vellenga overleden