­ Voorbereiding op de wedstrijd - KNHS

Voorbereiding op de wedstrijd

Ervaringsbehoud en scholing

Het behalen van een beoordelingsbevoegdheid wil nog niet zeggen dat je een garantie hebt op het goed beoordelen van verrichtingen van deelnemers. Je moet natuurlijk ook ervaring op doen! Om een minimum aan ervaring te krijgen en te behouden, is er een minimaal aantal keer opgenomen dat u per licentieperiode dient te jureren. Nergens staat dat er niet vaker gejureerd mag worden. Toch is het aan te raden om zo vaak mogelijk te jureren. 

Wat mag u als official verwachten van een wedstrijdorganisatie?
Bij de KNHS komen regelmatig vragen binnen van wedstrijdorganisaties over hun verplichtingen ten aanzien van het uitnodigen en faciliteren van officials. In de wedstrijdreglementering staat hierover onder andere het volgende vermeld:

"Een wedstrijdorganisatie is verplicht zorg te dragen voor een passende accommodatie voor alle officials. Daarnaast moet een wedstrijdgevende organisatie voor de wedstrijd voldoende bevoegde KNHS-officials aanstellen en de officials bij het annuleren van een wedstrijd tenminste drie dagen voor het begin van de desbetreffende wedstrijd hiervan in kennis stellen. Meer over de verplichtingen van wedstrijdorganisaties is omschreven in het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS."

Je mag dus als official een passende accommodatie verwachten. Daarnaast zal de organisatie je ontvangen aan het begin van de wedstrijddag en begeleiden gedurende de wedstrijddag.

Natuurlijk heeft het uitnodigen van officials voorafgaand aan de wedstrijd, de ontvangst aan het begin van de wedstrijddag en begeleiding van officials tijdens de wedstrijddag heel wat meer voeten in aarde dan alleen het bieden van een passende accommodatie.

Uitnodiging
Na het behalen van je official licentie kan je ingezet worden als jurylid. In Mijn KNHS vinden wedstrijdorganisaties uw contactgegevens. Het is dus van belang dat jouw gegevens kloppen, geef eventuele wijzigingen tijdig door. Ontvang je een uitnodiging waar je gebruik van wilt maken dan is het goed om een aantal afspraken te maken met de wedstrijdorganisatie.

Bespreek met de wedstrijdorganisatie welke rubriek of klassen je gaat beoordelen. Je moet daarbij zelf aangeven of je bevoegd bent om deze klassen te beoordelen, uiteraard moet je in het bezit zijn van een geldige licentie voor de rubriek die je gaat beoordelen. In Mijn KNHS vindt je jouw actieve licenties.

Stem af op welke manier je de officiële bevestiging ontvangt en wanneer je het benodigde programma en een startlijst kunt verwachten. Daarnaast is het goed om af te stemmen, in geval de discipline dit met zich meebrengt, of je een eigen schrijfster meeneemt. Maak afspraken over het tijdstip dat je aanwezig bent en waar je kunt melden dat je er bent. Geef aan of jezelf in het bezit bent van een bel en indien van toepassing een stopwatch en deze meeneemt op de wedstrijddag. Maak ook afspraken over de vergoedingen. Lees de richtlijnen voor de vrijwilligersvergoeding. 

Voorafgaand aan de wedstrijd
Op het afgesproken moment ontvangt je van de wedstrijdorganisatie het programma en een startlijst. Heb je deze niet ontvangen? Neem dan zelf contact op met de wedstrijdorganisatie. De belangrijkste taak van jou als jury is het beoordelen van de prestatie en het vaststellen van het resultaat van de deelnemende combinaties en daarmee het eindklassement van de rubriek en/of de wedstrijd. Van jou wordt natuurlijk verwacht dat je in staat bent om in volledige onafhankelijkheid de combinaties te beoordelen. In de gedragscode voor officials vind je wanneer er sprake is van belangenverstrengeling. Daarnaast vind je  een toelichting over het beoordelen van leerlingen of familie. Als official moet je zelf kenbaar maken bij de wedstrijdorganisatie wanneer er sprake is van belangenverstrengeling.
Kijk dus voorafgaand aan de wedstrijd de startlijst goed door en neem indien van toepassing contact op met de wedstrijdorganisatie. 

Tijdens de wedstrijd
Op de wedstrijddag ben je op het afgesproken tijdstip op de afgesproken locatie. Veelal maakt een wedstrijdorganisatie één persoon verantwoordelijk voor de ontvangst van de officials. Deze persoon fungeert als gastvrouw / gastheer en is het aanspreekpunt voor de officials. De gastvrouw/gastheer zorgt voor wat drinken en jouw informeren waar je op het wedstrijdterrein verwacht wordt voor het uitoefenen van jouw functie.
Je ontvangt de jurymappen met daarin de benodigdheden voor de te beoordelen rubrieken. De mappen bevatten o.a. een volledige startlijst van de desbetreffende rubriek, de protocollen op volgorde van de startlijst en eventueel een meeleesexemplaar van de te beoordelen proeven/klassen. Controleer of de map compleet is. Heb jezelf geen schrijfster meegenomen? Vraag dan de gastvrouw/gastheer om je voor te stellen aan de schrijfster.

Bestaat de jury uit meerdere personen? Dan wijst de wedstrijdorganisatie een voorzitter van de jury aan, tenzij dit in het disciplinereglement anders is omschreven. Maak kennis met collega officials, de ringmeester, omroeper en eventuele vrijwilligers die helpen bij uw ring. Stem, indien van toepassing, de taakverdeling af met collega officials. Wie is de Federatievertegenwoordiger? De Federatievertegenwoordiger kan apart aangesteld zijn of deze taken worden waargenomen door het/ een jurylid. De KNHS wijst voor wedstrijden categorie 1 en een beperkt aantal wedstrijden categorie 2 en 3 (waaronder de Subtopwedstrijden en Regio- en KNHS-kampioenschappen) een federatievertegenwoordiger aan. De federatievertegenwoordiger vertegenwoordigt de KNHS op wedstrijden. Hij ziet er op toe en is verantwoordelijk voor een eerlijk verloop van de wedstrijd. Indien op de wedstrijd geen afzonderlijk daartoe door de KNHS aangewezen federatievertegenwoordiger aanwezig is, vervult één van de juryleden (de voorzitter van de jury) de taak van Federatievertegenwoordiger. Hier vindt u documenten die voor een Federatievertegenwoordiger relevant zijn.
In geval van springen wordt afgesproken hoe er tussen juryleden gerouleerd wordt. Spreek af hoe u op de hoogte gehouden wordt van eventuele wijzigingen in het programma/de startlijst .

Als jurylid houd je toezicht op de naleving van de reglementaire bepalingen en bent verantwoordelijk voor de beoordeling van de deelnemer en het behandelen van problemen voor, tijdens en na de rubrieken waarvoor je bent aangewezen.

De uitslag
Als jurylid ben je verantwoordelijk voor de juiste invulling van de protocollen en/of beoordelingslijsten van de beoordeelde combinaties en dient deze te voorzien van naam, persoonsnummer en handtekening. Je stelt het resultaat van de wedstrijd vast, aan de hand waarvan het klassement wordt opgemaakt door de rekenkamer. Het is belangrijk dat je controleert of de rekenkamer de beoordeling goed heeft opgenomen in het klassement.

Wij adviseren je om gedurende het beoordelen van een rubriek voor jezelf een lijst bij te houden met per deelnemer de behaalde resultaten. Uiteraard kan hier een wijziging op plaats vinden na controle van bijvoorbeeld de protocollen in de rekenkamer, maar zo kan je eenvoudig het klassement controleren. Na afloop van de rubriek worden in de rekenkamer de uitslagen verwerkt en het klassement opgemaakt. Je vergelijkt de startlijst en het klassement met elkaar. Staan alle deelnemers die bij je in de ring gestart zijn in de uitslag en klopt de ranking? Elke deelnemer die gestart is moet op de uitslagenlijst vermeld worden. Om de sport zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen hebben we met elkaar spelregels opgesteld. Om de onderlinge competitie eerlijk te houden zijn er regels rondom de startgerechtigdheid van ruiters en paarden. Help je ons mee om de sport eerlijk te houden? Dit doe je door aan ons door te geven welke ruiters en paarden gestart zijn en het door hen behaalde resultaat.

Neem dus alle gestarte combinaties op in de uitslagenlijsten en indien een deelnemer bij inschrijving Hors Concours(HC) heeft aangegeven neem je deze combinatie als HC op in de lijsten (conform het disciplinereglement). Op een HC start zijn de reglementaire bepalingen van toepassing. Deze starts moeten dus voldoen aan het reglement.

Daarnaast zijn er regels die bijdragen aan paardenwelzijn, denk hierbij aan de leeftijden van paarden en het maximum aantal starts op een wedstrijddag. Je helpt ons om hierop toe te zien door de uitslagen volledig aan ons door te geven.

Tot slot
Een wedstrijdorganisatie mag van je verwachten dat je tijdig aanwezig bent, je goed hebt voorbereid en op de hoogte bent van de geldende reglementen. Mocht je vanwege omstandigheden of overmacht toch niet in de gelegenheid zijn om te komen jureren, dan zou het fijn zijn – afhankelijk van de omstandigheden – dat je medewerking verleend bij het zoeken naar vervanging.  Als er ergens in het geheel van welke partij dan ook punten van kritiek zijn, stel deze niet ter discussie op het terrein, maar bespreek dit in een besloten ruimte met elkaar. Behandel en benader elkaar met respect en realiseer je dat iedereen vrijwel altijd als vrijwilliger een bijdrage levert aan het evenement.

Ander Nieuws

  • Van Liere, Dijkstra en Rozestraten winnen finale KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie
    Van Liere, Dijkstra en Rozestraten winnen finale KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie
  • De Reu, Cevaal, De Jong en Janssen vallen op bij KNHS Para Dressuur Trophy Zuidwolde
    De Reu, Cevaal, De Jong en Janssen vallen op bij KNHS Para Dressuur Trophy Zuidwolde
  • Kees Vellenga overleden
    Kees Vellenga overleden