KNHS en paardenwelzijn

Paardenwelzijn is een belangrijk speerpunt voor de paardensport in het algemeen en voor ons als KNHS in het bijzonder. De belangrijkste invloeden op het welzijn en de gezondheid van het paard zijn de zorg en het management door de paardenhouder zelf. Alle paardenhouders en -eigenaren moeten zich bewust zijn van deze welzijnsbehoeften en de gezondheidseisen. We spannen ons daarom in om paardenliefhebbers hierover te informeren.

Gids voor Goede Praktijken en 12 richtlijnen voor paardenwelzijn

Samen met de Sectorraad Paarden zorgen wij als KNHS voor publieksvoorlichting en praktische informatie over paardenwelzijn richting paardensporters, paardeneigenaren en paardenliefhebbers. Leidraad daarbij is de Gids voor Goede Praktijken van de Sectorraad Paarden. Ook zijn de '12 richtlijnen voor paardenwelzijn' als bijlage opgenomen in het Algemeen Wedstrijdreglement

Voorlichting en cursus Paard&Welzijn

Op onze website staat veel informatie over verzorging en omgang. Daarnaast hebben we de cursus Paard&Welzijn ontwikkeld.
» Ga naar de cursus Paard&Welzijn
» Lees meer over verzorging en omgang

Paardenwelzijnscheck

De paardenwelzijnscheck is een checklist waarmee een inschatting gemaakt wordt van het welzijnsniveau van uw paard. De uitkomst van deze check kan vragen oproepen, zoals: Is het gemeten niveau voldoende? Wat kan ik doen om het welzijn van mijn paard verder te verbeteren? En wat is eigenlijk een ideaal welzijnsniveau? De paardenwelzijnscheck geeft meer informatie. Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.
» Doe de online Paardenwelzijnscheck

Sectorraad Paarden (SRP)

De Sectorraad Paarden (SRP) is een zelfstandige stichting en hét aanspreekpunt voor de paardensector richting overheid. De SRP bestaat uit samenwerkende partijen in de Nederlandse paardensector en behartigt de collectieve en gemeenschappelijke belangen van de paardensector vanuit een samenwerking tussen sport, fokkerij en ondernemers.
» Naar de website van de Sectorraad Paarden

Categorie: Paardenwelzijn, Welzijn, Gids voor Goede Praktijken, Paardenwelzijnscheck

Downloads:

Ander nieuws

  • Succesvol innovatiecongres voor ondernemers
    Succesvol innovatiecongres voor ondernemers
  • Wat je moet weten over Equine Infectieuze Anemie (EIA)
    Wat je moet weten over Equine Infectieuze Anemie (EIA)
  • FNRS introduceert quickscan voor meer paardenwelzijn
    FNRS introduceert quickscan voor meer paardenwelzijn
Wij maken gebruik van cookies Ok