­ Bondsatletencommissie - KNHS

Bondsatletencommissie

De bondsatletencommissie is een adviescommissie en adviseert de KNHS over haar topsportbeleid. De commissie bestaat uit maximaal 9 commissieleden: één onafhankelijk voorzitter en maximaal acht kaderleden (één kaderlid per discipline). Alle senioren kaderleden uit de disciplines dressuur, endurance, eventing, mennen, para dressuur, reining, springen en voltige komen voor de bondsatletencommissie in aanmerking. De commissie – en daarmee de topsport – wordt door haar voorzitter vertegenwoordigd in de Ledenraad.

Maximaal twee keer per jaar vergadert de bondsatletencommissie over discipline overstijgende thema’s. De commissie is er voor en door haar kaderleden. De commissieleden worden namelijk uit en door kaderleden gekozen en dat voor een periode van drie jaar. Daarna is een commissielid twee keer herkiesbaar, tenzij hij of zij tijdens de verkiezingsperiode voor een volgende termijn niet meer in een kader zit. 

Huidige samenstelling bondsatletencommissie

Voorzitter: Merel Blom
Dressuur: Hans Peter Minderhoud
Endurance: Carmen Römer
Eventing: Merel Blom
Mennen: IJsbrand Chardon
Para Sport: Sanne Voets
Springen: Willem Greve
Voltige: Annebeth Kubbe

 

Als kaderruiter kan je altijd bij je vertegenwoordiger in de bondsatletencommissie terecht voor vragen of aandachtspunten.
Je kan je vragen ook mailen naar bac@knhs.nl

Categorie: bondsatletencommissie, commissie

Ander Nieuws

  • Even voorstellen: team Partners in Paardrijden
    Even voorstellen: team Partners in Paardrijden
  • Bondsatleten­­­commissie: Voor en door topsporters
    Bondsatleten­­­commissie: Voor en door topsporters
  • Rob de Bruin en Paulus Beurskens in FEI-commissies
    Rob de Bruin en Paulus Beurskens in FEI-commissies