Beleidsplan en jaarplan

Het beleid van de KNHS is in de Meerjarenbeleidsstrategie op hoofdlijnen geformuleerd. De ambities van de KNHS worden beschreven, onderbouwd en in doelstellingen geformuleerd. Ieder jaar wordt er een jaarplan gemaakt met daarin de focuspunten voor het komende jaar. Jaarplannen worden in oktober ter goedkeuring voorgelegd aan de Ledenraad. Na afloop van het jaar worden de belangrijkste momenten vastgelegd in een jaarverslag.

Bij de downloads staan ook de KNHS begroting 2018 en de accountantsverklaring behorende bij de Jaarrekening 2016 van de KNHS.

Categorie: Beleidsplan, jaarplan

Downloads

Ander Nieuws

  • 29 oktober: KNHS College Tour Mennen met Ad Aarts
    29 oktober: KNHS College Tour Mennen met Ad Aarts
  • Kort verslag dressuurforum 7 oktober 2019
    Kort verslag dressuurforum 7 oktober 2019
  • Jaarplan 2019 gepresenteerd aan KNHS Ledenraad
    Jaarplan 2019 gepresenteerd aan KNHS Ledenraad