Beleidsplan en jaarplan

Het beleid van de KNHS is in het Meerjarenbeleidskader op hoofdlijnen geformuleerd (zie downloads, het nieuwe Meerjarenbeleidsplan wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd). De ambities van de KNHS worden beschreven, onderbouwd en in doelstellingen geformuleerd. Ieder jaar wordt er een jaarplan gemaakt met daarin de focuspunten voor het komende jaar. Jaarplannen worden in oktober ter goedkeuring voorgelegd aan de Ledenraad. Na afloop van het jaar worden de belangrijkste momenten vastgelegd in een jaarverslag.

Bij de downloads staan ook de KNHS begroting 2018 en de accountantsverklaring behorende bij de Jaarrekening 2016 van de KNHS.

Categorie: Beleidsplan, jaarplan

Downloads

Ander nieuws

  • Den Dulk en Krapels aan kop bij paradressuur
    Den Dulk en Krapels aan kop bij paradressuur
  • Startlijsten KNHS Indoorkampioenschappen Subtop staan online
    Startlijsten KNHS Indoorkampioenschappen Subtop staan online
  • Nieuwe praktijklocatie voor paardensportopleidingen Aeres MBO Barneveld
    Nieuwe praktijklocatie voor paardensportopleidingen Aeres MBO Barneveld
Wij maken gebruik van cookies Ok