Beleidsplan en jaarplan

Het beleid van de KNHS is in het Meerjarenbeleidskader op hoofdlijnen geformuleerd (zie downloads, het nieuwe Meerjarenbeleidsplan wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd). De ambities van de KNHS worden beschreven, onderbouwd en in doelstellingen geformuleerd. Ieder jaar wordt er een jaarplan gemaakt met daarin de focuspunten voor het komende jaar. Jaarplannen worden in oktober ter goedkeuring voorgelegd aan de Ledenraad. Na afloop van het jaar worden de belangrijkste momenten vastgelegd in een jaarverslag.

Bij de downloads staan ook de KNHS begroting 2018 en de accountantsverklaring behorende bij de Jaarrekening 2016 van de KNHS.

Categorie: Beleidsplan, jaarplan

Downloads

Ander nieuws

  • Topamazone Beezie Madden geeft Equitation uitleg op Outdoor Gelderland
    Topamazone Beezie Madden geeft Equitation uitleg op Outdoor Gelderland
  • Oefendressuur met jurylid Adriaan Hamoen op 18 juli
    Oefendressuur met jurylid Adriaan Hamoen op 18 juli
  • Stop bewegingsarmoede onder kinderen, teken de petitie!
    Stop bewegingsarmoede onder kinderen, teken de petitie!
Wij maken gebruik van cookies Ok