Bondsatletencommissie

De bondsatletencommissie is een adviescommissie en adviseert de KNHS over haar topsportbeleid. De commissie bestaat uit maximaal 9 commissieleden: één onafhankelijk voorzitter en maximaal acht kaderleden (één kaderlid per discipline). Alle senioren kaderleden uit de disciplines dressuur, endurance, eventing, mennen, para dressuur, reining, springen en voltige komen voor de bondsatletencommissie in aanmerking. De commissie – en daarmee de topsport – wordt door haar voorzitter vertegenwoordigd in de Ledenraad.

Maximaal twee keer per jaar vergadert de bondsatletencommissie over topsportoverstijgende thema’s. De commissie is er voor en door haar kaderleden. De commissieleden worden namelijk uit en door kaderleden gekozen en dat voor een periode van drie jaar. Daarna is een commissielid twee keer herkiesbaar, tenzij hij of zij tijdens de verkiezingsperiode voor een volgende termijn niet meer in een kader zit. 

Huidige samenstelling bondsatletencommissie

Voorzitter: Marlies van Baalen
Dressuur: Hans Peter Minderhoud
Endurance: Carmen Römer
Eventing: Merel Blom
Mennen: IJsbrand Chardon
Para Sport: Sanne Voets
Reining: Lia Freriks
Springen: Vacant
Voltige: Claire de Ridder

Categorie: bondsatletencommissie, commissie

Ander Nieuws

  • Dressuurruiter Edward Gal als menner in Studio Sport
    Dressuurruiter Edward Gal als menner in Studio Sport
  • Rob de Bruin en Paulus Beurskens in FEI-commissies
    Rob de Bruin en Paulus Beurskens in FEI-commissies
  • Actuele samenstelling Technische Commissies
    Actuele samenstelling Technische Commissies