Bondsatletencommissie

De bondsatletencommissie is een adviescommissie en adviseert de KNHS over haar topsportbeleid. De commissie bestaat uit maximaal 9 commissieleden: één onafhankelijk voorzitter en maximaal acht kaderleden (één kaderlid per discipline). Alle senioren kaderleden uit de disciplines dressuur, endurance, eventing, mennen, para dressuur, reining, springen en voltige komen voor de bondsatletencommissie in aanmerking. De commissie – en daarmee de topsport – wordt door haar voorzitter vertegenwoordigd in de Ledenraad.

Maximaal twee keer per jaar vergadert de bondsatletencommissie over topsportoverstijgende thema’s. De commissie is er voor en door haar kaderleden. De commissieleden worden namelijk uit en door kaderleden gekozen en dat voor een periode van drie jaar. Daarna is een commissielid twee keer herkiesbaar, tenzij hij of zij tijdens de verkiezingsperiode voor een volgende termijn niet meer in een kader zit. 

Huidige samenstelling bondsatletencommissie

Voorzitter: Marlies van Baalen
Dressuur: Hans Peter Minderhoud
Endurance: Carmen Römer
Eventing: Vacant
Mennen: IJsbrand Chardon
Para Sport: Sanne Voets
Reining: Vacant
Springen: Vacant
Voltige: Claire de Ridder

Categorie: bondsatletencommissie, commissie

Ander nieuws

  • Tryon 2018: Nederlandse springteam zakt naar vijfde plek in klassement
    Tryon 2018: Nederlandse springteam zakt naar vijfde plek in klassement
  • Tryon 2018: Paradressuurruiters op medaillekoers in landenwedstrijd
    Tryon 2018: Paradressuurruiters op medaillekoers in landenwedstrijd
  • Tryon 2018 Vierspanpaarden goed door keuring
    Tryon 2018 Vierspanpaarden goed door keuring
Wij maken gebruik van cookies Ok