­ De KNHS Ledenraad - KNHS

De KNHS Ledenraad

De Ledenraad is de vertegenwoordiger van onze achterban binnen de KNHS en heeft een beleidsmatige rol in het ontwikkelen en vaststellen van bijvoorbeeld meerjarenbeleidsplannen, jaarplannen, begrotingen, jaarrekeningen. Sportspecifieke zaken worden afgehandeld in de disciplinefora.

Agenda Ledenraad

Van eerdere Ledenraadsvergaderingen zijn verslagen in de vorm van nieuwsberichten beschikbaar. In 2019 staan de volgende Ledenraadsvergaderingen gepland:

De vergaderingen in 2018 zijn geweest op

Ontmoet de Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit 17 personen:

De regiovoorzitters hebben een gewogen stem op basis van het aantal leden dat ze vertegenwoordigen, met een minimum van één stem. De voorzitter van de bondsatletencommissie heeft drie stemmen. 

De volgende personen maken deel uit van de KNHS Ledenraad: 

 • KNHS Regio Groningen: De heer B.P. Bontjer
 • KNHS Regio Friesland: De heer J.G.H. De Boer 
 • KNHS Regio Drenthe: De heer K. Brouwer
 • KNHS Regio Overijssel: Mevrouw M. Eenkhoorn-Breman
 • KNHS Regio Gelderland: De heer W.H. Ubbink
 • KNHS Regio Utrecht: Mevrouw M.I.F. de Wolf
 • KNHS Regio Noord-Holland: De heer M. Broertjes
 • KNHS Regio Zuid-Holland: De heer A. Hoekstra
 • KNHS Regio Zeeland:Mw. P. Broeksema-Minderhoud
 • KNHS Regio Noord-Brabant: De heer J. van der Harst
 • KNHS Regio Limburg: De heer G.H.G. van Wijlick
 • Reining: Mevrouw F. Elzinga
 • Voltige: Mevrouw N.S. de Wolff
 • Endurance: mevrouw C.Y. van Ravenstein
 • Aangespannen sport: De heer J.J. van der Meulen
 • Mennen: De heer W. Veldboom
 • Bondsatletencommissie: Mevrouw M. van Baalen

Categorie: Ledenraad

Downloads m.b.t. de Ledenraad

Ander Nieuws

 • In eendracht van fusiefederatie naar één KNHS
  In eendracht van fusiefederatie naar één KNHS
 • In the spotlight: KNHS-ledenraadslid Irene de Wolf
  In the spotlight: KNHS-ledenraadslid Irene de Wolf
 • Penningmeester Hidde Frankena herbenoemd tijdens 72e KNHS-ledenraad
  Penningmeester Hidde Frankena herbenoemd tijdens 72e KNHS-ledenraad