KNHS Voltigevereniging

De KNHS Voltigevereniging is een nationale belangenvereniging die de deelname aan voltigesport bevordert en de belangen van de aangesloten leden richting de KNHS behartigt. Daarnaast stelt de KNHS Voltigevereniging samen met voltigeverenigingen uit Nederland een wedstrijdkalender samen en organiseert opleidingen en trainingen voor o.a. trainers en juryleden. Momenteel zijn er ongeveer 40 voltigeverenigingen aangesloten bij de KNHS Voltigevereniging.

De KNHS Voltigevereniging streeft ernaar om voldoende trainingsmogelijkheden voor voltigeurs te hebben. Zo zijn er regionale trainingslocaties waar kennis wordt overgebracht aan talentvolle voltigeurs. Tweemaal per jaar organiseert de vereniging een Voltige instuif en het Nationaal Voltigeweekend.

Website: http://knhsvv.nl/
E-mail: info@knhsvv.nl

Categorie: Nationale vereniging, KNHS Voltige Vereniging

Ander Nieuws

  • Barbara Wielders over ‘Kinderen en Paarden: Over het nest, de bril en achteroverleunen’ tijdens KNHS Instructeurscongres 2019
    Barbara Wielders over ‘Kinderen en Paarden: Over het nest, de bril en achteroverleunen’ tijdens KNHS Instructeurscongres 2019
  • Laatste kans nominatie HIP Award
    Laatste kans nominatie HIP Award
  • 11 september: KNHS College Tour Hoefbevangenenheid met Esmee Smiet
    11 september: KNHS College Tour Hoefbevangenenheid met Esmee Smiet