Project 'Van hand veranderen'

Samen bouwen aan de toekomst van de paardensport.

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo, zo ook de wereld van de paardensport. Hoe kunnen we in de toekomst relevant en waardevol blijven voor de paarden(sport)? Hoe gaan we om met actuele ontwikkelingen zoals de veranderde kijk op paardenwelzijn en de verregaande digitalisering? Om antwoord te krijgen op deze vragen gaan wij als KNHS een verandertraject in. Dat traject heet 'Van hand veranderen'. Daar ligt al een heel plan voor, onze Meerjarenstrategie 2018+. Nu is het tijd om daad bij het woord te voegen!

Om dit traject te laten slagen gaan we de dialoog aan met paarden(sport)liefhebbers, want wij zijn oprecht geïnteresseerd naar wat er leeft bij iedereen die de paarden(sport) een warm hart toedraagt. Jong en oud van Groningen tot Zeeland en van Den Helder tot Maastricht. Van bloedfanatieke wedstrijdrijders tot überrelaxte recreatierijders, iedereen mag meedenken.

We gaan niet het traject voor het opstellen van de Meerjarenstrategie over doen. Wel gaan we de Meerjarenstrategie vertalen naar de belevingswereld van de klant (KNHS-leden). Hoe we dit gaan doen? Dit doen we door het organiseren van verschillende inspiratiesessies en klantpanels. Voor de verschillende klantpanels hebben we oproepen geplaatst via de KNHS media en kon iedereen die geïnteresseerd was om mee te denken zich opgeven. Inmiddels hebben de meeste klantpanels ook al plaatsgevonden. Uit deze verschillende sessies en panels hebben we heel veel informatie verzameld. Met deze informatie gaan we de komende periode aan de slag om vorm te geven aan de veranderingen. 

Van hand veranderen

Aan de basis van ons verandertraject Van hand veranderen staat de Meerjarenstrategie 2018+. Om concrete invulling te geven aan de Meerjarenstrategie hebben we de periode tot en met juli 2018 benut om zo veel mogelijk informatie, wensen en behoeftes onder leden en andere belanghebbenden te inventariseren. Van bloedfanatieke wedstrijdrijders tot relaxte recreatierijders; iedereen mocht meedenken. Dit deden we vanuit de vier speerpunten uit de Meerjarenstrategie. Dit zijn ze:

 1. Meegaan met de tijd voor jong en oud; de wedstrijdsport wordt leuker en simpeler;
 2. Paardenwelzijn en de rol van het paard in de maatschappij; paardenwelzijn staat voorop bij alles wat we doen en wordt maximaal gewaarborgd;
 3. Naar een servicegerichte organisatie; de KNHS-organisatie wordt klantvriendelijker en doelgroepgerichter;
 4. Financiële onafhankelijkheid; de financiën van de KNHS zijn op orde met een evenwichtige financiering en kerntaken staan centraal.  

Meer lezen over het traject ‘Van hand veranderen’

In een regelmatige terugkerende column vertelt directeur Theo Fledderus over belangrijke zaken die spelen bij de KNHS.
“Veel leden vragen terecht om meer transparantie. Daar doen we ons uiterste best voor en een klein onderdeel daarvan is dat ik regelmatig vertel over zaken die ons bezig houden.”

Hierbij een overzicht van de columns tot nu toe: 
1. Bundeling van krachten.
2. Samen sterk voor ruiterroutes.
3. Unieke betrokkenheid.
4. Geen woorden maar daden.
5. Eenheid
6. Uitgelezen kans
7. Young Leaders gaan de sport besturen

Regelmatig stellen we een aantal vragen aan iemand uit de werkorganisatie van de KNHS. Esther Hendriksen maakt deel uit van het projectteam 'Van hand veranderen' en is verantwoordelijk voor de afdeling Communicatie, Marketing en Sponsoring en sinds 2018 op interim basis verantwoordelijk voor Recreatie, Accountmanagement en de Sportaanbiedersdesk. In het interview met Esther vertelt ze ook over het traject 'Van hand veranderen'. 
Zeven vragen aan hoofd communicatie, marketing en sponsoring, Esther Hendriksen.

Tijdens de Ledenraadsvergadering op donderdag 8 november is het Jaarplan 2019 goedgekeurd. Hierin staan de focuspunten voor het komende jaar geformuleerd. Algemeen directeur Theo Fledderus vertelt in deze video over de ambities en doelen van de KNHS in 2019:
Klik hier voor de video en het nieuwsbericht.

Het beleid van de KNHS is in de Meerjarenbeleidsstrategie op hoofdlijnen geformuleerd. De ambities van de KNHS worden beschreven, onderbouwd en in doelstellingen geformuleerd. Ieder jaar wordt er een jaarplan gemaakt met daarin de focuspunten voor het komende jaar. Jaarplannen worden in oktober ter goedkeuring voorgelegd aan de Ledenraad. Na afloop van het jaar worden de belangrijkste momenten vastgelegd in een jaarverslag.

Klik hier voor het jaarplan 2019 en overige documentatie.

 

Categorie: van hand veranderen, verandertraject, klantverlangens, klantpanel, meerjarenstrategie

Ander Nieuws

 • #WoensdagWelzijnsWeetje Week van de Teek
  #WoensdagWelzijnsWeetje Week van de Teek
 • Kevin Jochems uitgeroepen tot KNHS Talent van het Jaar 2018
  Kevin Jochems uitgeroepen tot KNHS Talent van het Jaar 2018
 • 20 jaar KNHS Talentenplan met ambassadrice Anky
  20 jaar KNHS Talentenplan met ambassadrice Anky