­ Jaarverslagen KNHS - KNHS

Jaarverslagen KNHS

Het beleid van de KNHS is in het Meerjarenbeleidskader 18+ 'Van hand veranderen' op hoofdlijnen geformuleerd. De ambities van de KNHS worden beschreven, onderbouwd en in doelstellingen geformuleerd. Ieder jaar wordt er een jaarplan gemaakt met daarin de focuspunten voor het komende jaar. Jaarplannen worden in oktober ter goedkeuring voorgelegd aan de Ledenraad.

Na afloop van het jaar worden de belangrijkste momenten vastgelegd in een jaarverslag, inclusief de financiële paragraaf. Het jaarverslag wordt in de maand juni daaropvolgend aan de Ledenraad ter goedkeuring voorgelegd.

Download de jaarverslagen:

Ander Nieuws

  • Deelnemers internationale wedstrijden 28 september 2020 t/m 4 oktober 2020
    Deelnemers internationale wedstrijden 28 september 2020 t/m 4 oktober 2020
  • Nederlandse afvaardiging WK enkelspannen Pau bekend
    Nederlandse afvaardiging WK enkelspannen Pau bekend
  • Corona update: extra maatregelen van 29 september t/m 20 oktober
    Corona update: extra maatregelen van 29 september t/m 20 oktober