­ Bestuurslid Recreatie - KNHS

Bestuurslid Recreatie

Algemeen

Het KNHS-bestuur bestaat momenteel uit 5 (onbezoldigde) bestuursleden, die hun functie vervullen op collegiale basis en besturen op hoofdlijnen. Het bestuur is aangevuld met 1 jeugdlid. De benoemingstermijn van bestuursleden is drie jaar met tweemaal mogelijkheid tot herbenoeming.

 

Vereiste achtergrond en ervaring bestuursleden

 • Heeft zicht op bestuurlijk functioneren van (bij voorkeur) een sportbond waarin vrijwilligers en beroepskrachten samenwerken in een complexe omgeving
 • Bestuurlijke ervaring in bestuurlijke omgevingen, gericht op beleids- en koersbepaling en de bewaking hiervan
 • Beschikt over affiniteit met de paardensport, heeft gevoel voor de combinatie van topsport, breedtesport, recreatie en sportparticipatie en de bereidheid om kennis te nemen van de specifieke achtergronden van de paardensport en de KNHS en haar cultuur/culturen
 • Is in staat financiën, organisatie, media, commercie, marketing en juridische aspecten te verbinden en af te wegen
 • Beschikt - idealiter - over een relevant netwerk en goede contacten binnen de paardensport, bedrijfsleven en (eventueel) politieke/ maatschappelijke organisaties en is in gewend om binnen deze netwerken op eindverantwoordelijk niveau te communiceren
 • Heeft een visie op sport in relatie tot de actuele maatschappelijke ontwikkelingen
 • Is in staat om bestuurlijke rolinvulling te geven aan de besturingsfilosofie van ‘besturen op hoofdlijnen’ en van daaruit te komen tot een effectief samenspel met en professionele ruimte te geven aan de algemeen directeur en de medewerkers van het kantoororganisatie
 • Onbesproken gedrag

 

Persoonlijkheid

 • Straalt vertrouwen en natuurlijk gezag uit en kan van daaruit een leidende en verbindende rol vervullen binnen en buiten de KNHS
 • Kritische, onafhankelijke denker, vernieuwend, enthousiasmerend en verbindend
 • Is in staat - waar nodig - afstand te nemen van de dagelijkse gang van zaken en een ‘helicopterview’ te kunnen hanteren
 • Zichtbaar, zelfbewust, maar ook bescheiden
 • Een teamspeler met kennis en ervaring uit zijn/haar professionele bestaan
 • Goede communicatieve eigenschappen, overtuigingskracht, transparant en consequent
 • Heeft gevoel voor complexe situaties, belangentegenstellingen en interpersoonlijke relaties en is in staat toekomstgerichte verbindingen tot stand te brengen
 • Stelt het algemeen belang van de KNHS boven persoonlijke belangen en belangen van verschillende geledingen/disciplines binnen de KNHS

 

Profiel van het bestuurslid recreatie

Het bestuurslid recreatie heeft affiniteit met de recreatieve paardensportbeoefening en beschikt over een functioneel netwerk in het kader van de hippische recreatiesport.

Ervaring met de ontwikkeling van de recreatieve sportsector is gewenst.

Interesse?

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Hester van der Bij, 0611736117.  
Stuur dan uw motivatie en cv naar directiesecretariaat@knhs.nl t.a.v. Hester van der Bij.

 

Ander Nieuws

 • TeamNL dressuur wint met overmacht de Nations Cup op CHIO Rotterdam
  TeamNL dressuur wint met overmacht de Nations Cup op CHIO Rotterdam
 • Baars, Van Doremalen, Gijsen en Kikkert winnen KNHS-Anemone Horse Trucks Cup Exloo
  Baars, Van Doremalen, Gijsen en Kikkert winnen KNHS-Anemone Horse Trucks Cup Exloo
 • Snelle leerlingen bij KNHS-Hartog Trophy in Almelo
  Snelle leerlingen bij KNHS-Hartog Trophy in Almelo