­ Financieel Toezichthouder - KNHS

Financieel Toezichthouder

Voor het KNHS-bestuur is de KNHS op zoek naar een ervaren, enthousiaste:

Financieel toezichthouder

De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) is één van de grootste en sportief succesvolste sportbonden van Nederland. We behartigen de belangen van de bij ons aangesloten verenigingen en leden, zodat zij de paardensport zo goed mogelijk kunnen beoefenen. De KNHS is gevestigd op het KNHS-centrum in Ermelo en heeft momenteel 74 (fte) medewerkers in dienst en is een jonge, dynamische en groeiende organisatie. Onze kernwaarden zijn respectvol, betrokken, open en deskundig. 

Het KNHS-bestuur
Het KNHS-bestuur bestaat momenteel uit 5 bestuursleden, die hun functie vervullen op collegiale basis en besturen op hoofdlijnen. Het bestuur is aangevuld met 2 jeugdleden. De benoemingstermijn van bestuursleden is drie jaar met tweemaal mogelijkheid tot herbenoeming. De functie is onbezoldigd, maar er is wel een onkostenvergoeding.

Vereiste achtergrond en ervaring bestuursleden

 • Heeft zicht op bestuurlijk functioneren van (bij voorkeur) een sportbond waarin vrijwilligers en beroepskrachten samenwerken in een complexe omgeving
 • bestuurlijke ervaring in bestuurlijke omgevingen, gericht op beleids- en koersbepaling en de bewaking hiervan
 • Beschikt over affiniteit met de paardensport, heeft gevoel voor de combinatie van topsport, breedtesport, recreatie en sportparticipatie en de bereidheid om kennis te nemen van de specifieke achtergronden van de paardensport en de KNHS en haar cultuur/culturen
 • Is in staat financiën, organisatie, media, commercie, marketing en juridische aspecten te verbinden en af te wegen
 • Beschikt - idealiter - over een relevant netwerk en goede contacten binnen de paardensport, bedrijfsleven en (eventueel) politieke/ maatschappelijke organisaties en is in gewend om binnen deze netwerken op eindverantwoordelijk niveau te communiceren
 • Heeft een visie op sport in relatie tot de actuele maatschappelijke ontwikkelingen
 • Is in staat om bestuurlijke rolinvulling te geven aan de besturingsfilosofie van ‘besturen op hoofdlijnen’ en van daaruit te komen tot een effectief samenspel met en professionele ruimte te geven aan de algemeen directeur en de medewerkers van het kantoororganisatie
 • Onbesproken gedrag

Persoonlijkheid

 • Straalt vertrouwen en natuurlijk gezag uit en kan van daaruit een leidende en verbindende rol vervullen binnen en buiten de KNHS
 • Kritische, onafhankelijke denker, vernieuwend, enthousiasmerend en verbindend
 • Is in staat - waar nodig - afstand te nemen van de dagelijkse gang van zaken en een ‘helicopterview’ te kunnen hanteren
 • Zichtbaar, zelfbewust, maar ook bescheiden
 • Een teamspeler met kennis en ervaring uit zijn/haar professionele bestaan
 • Goede communicatieve eigenschappen, overtuigingskracht, transparant en consequent
 • Heeft gevoel voor complexe situaties, belangentegenstellingen en interpersoonlijke relaties en is in staat toekomstgerichte verbindingen tot stand te brengen
 • Stelt het algemeen belang van de KNHS boven persoonlijke belangen en belangen van verschillende geledingen/disciplines binnen de KNHS

Profiel van de financieel toezichthouder (penningmeester van het bestuur)
De financieel toezichthouder (penningmeester van het bestuur) heeft op bij de KNHS passend bestuurlijk en/of toezichthoudend niveau kennis van en ervaring met de aansturing van financiële processen.

Interesse?
Stuur dan uw motivatie en cv naar directiesecretariaat@knhs.nl t.a.v. Hester van der Bij.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Categorie: vacature

Ander Nieuws

 • Tips van de Top: Ondertreden van het achterbeen
  Tips van de Top: Ondertreden van het achterbeen
 • Springjeugd succesvol in Kronenberg
  Springjeugd succesvol in Kronenberg
 • Word jij onze nieuwe collega?
  Word jij onze nieuwe collega?