­ Vacature voorzitter KNHS Regio Noord-Holland - KNHS

Vacature voorzitter KNHS Regio Noord-Holland

De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters, van recreatiesport tot topsport. De KNHS hecht aan korte lijnen en deskundige inbreng vanuit de leden om samen vorm te geven aan het sportbeleid. De regio’s hebben belangrijke taken, waaronder de uitrol van landelijk overeengekomen beleid. De voorzitters van de regio’s spelen hierin een cruciale rol. Niet alleen geven zij leiding aan de verenigingen in de regio, zij zijn ook lid van de Ledenraad van de KNHS waar zij de betreffende regio vertegenwoordigen en verantwoordelijk zijn voor de goedkeuring van voorgesteld beleid van de KNHS.

In het najaar treedt de huidige voorzitter KNHS Regio Noord-Holland af. Olaf Rempe heeft de maximale zittingstermijn van 9 jaar voor bestuursleden bereikt.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 20 november 2019 wordt een nieuwe voorzitter gekozen.

Wij zoeken
Wij zijn op zoek naar een voorzitter met passie voor de paardensport in de breedste zin des woords. Iemand die zich verbonden voelt aan Noord-Holland en weet wat er in de regio speelt. Iemand die bereid is tijd te steken in deze vrijwillige functie, flexibel is in de weekend- en avonduren en samen met de andere bestuursleden de paardensport in de regio Noord-Holland verder te ontwikkelen.

Daarnaast vragen wij de onderstaande ervaring en competenties:

- ruime bestuurlijke en leidinggevende ervaring
- stelt zich als bruggenbrouwer op bij tegengestelde belangen
- uitstekende communicatieve vaardigheden
- weet mensen te verbinden en om te gaan met complexe (bestuurlijke) vraagstukken
- is van onbesproken gedrag, zich bewust van zijn/haar onpartijdige positie en stelt het sportbelang voor het eigenbelang
- heeft humor en relativeringsvermogen

Taken
De taken die bij deze functie horen zijn onder andere:
- het leiden van de bestuursvergaderingen- en Algemene Ledenvergadering
- lid zijn en aanwezig zijn bij de Ledenraadsvergaderingen van de KNHS
- zorg dragen voor de naleving van de statuten, reglementen en bepalingen van de KNHS en van de bestuursbesluiten
- aanwezig zijn bij KNHS regio Noord-Holland indoor, outdoor – en eventing Regiokampioenschappen
- vertegenwoordiger van de regio op gepaste en representatieve wijze in én buiten de regio
- aanspreekpunt voor de federatievertegenwoordiger tijdens de Regiokampioenschappen
- het onderhouden van contacten zowel binnen als buiten de Regio

Spreekt bovenstaande jou aan en sluit jouw CV aan bij het bovenstaande profiel?
Dan nodigen wij jou van harte uit te reageren. Een gesprek met de vertrouwenscommissie maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Een verklaring omtrent het gedrag wordt te zijner tijd opgevraagd.

Voor vragen kun je contact opnemen met de huidige voorzitter Olaf Rempe, voorzitter@knhsnoordholland.nl of secretaris Marianne Blakborn, secretaris@regionoordholland.nl


Jouw motivatiebrief en CV kun je voor 31 augustus 2019 sturen naar:
Marianne Blakborn, secretaris@knhsnoordholland.nl
Jouw kandidaatstelling zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

Nadere informatie
Website van KNHS regio Noord-Holland
Strategisch beleid KNHS “Van hand veranderen” 

Ander Nieuws

  • Andrew Heffernan volgt Bettina Hoy op als bondscoach Eventing TeamNL
    Andrew Heffernan volgt Bettina Hoy op als bondscoach Eventing TeamNL
  • Kalender KNHS-Felix Hippisch Cup 2020 bekend
    Kalender KNHS-Felix Hippisch Cup 2020 bekend
  • KNHS Topsport Jeugdcompetitie 2020 in januari van start
    KNHS Topsport Jeugdcompetitie 2020 in januari van start