Vacature Voorzitter Mendistrict Zuid

De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters, van de basis tot de top. De KNHS hecht aan korte lijnen en deskundige inbreng vanuit de leden om samen vorm te geven aan het sportbeleid. De mendistricten hebben belangrijke taken, waaronder de uitrol van landelijk overeengekomen beleid. De voorzitters van de mendistricten spelen hierin een cruciale rol.

De eerste termijn van 3 jaar van de huidige voorzitter loopt op 25 november 2019 af. Op dat moment ontstaat conform de Statuten de mogelijkheid om een nieuwe voorzitter te kiezen danwel om de huidige voorzitter voor een nieuwe termijn van drie jaar te benoemen.De huidige voorzitter is beschikbaar voor een nieuwe termijn.

 

Voor de functie van voorzitter van mendistrict Zuid verwachten wij dat de kandidaat:

 • Een sportieve, enthousiasmerende uitstraling heeft, bestuurlijke en leidinggevende ervaring heeft, betrokken is bij de sport in de volle breedte, zowel de recreatieve sport als de wedstrijdsport;
 • Een heldere visie heeft, kan verbinden, nieuw beleid kan implementeren, zich wil verdiepen in het landelijke beleid dat ten behoeve van de paardensportbeoefening wordt ontwikkeld en uitgerold en vervolgens de vertaalslag maken naar het districts beleid.

 

De voorzitter heeft een actieve rol in het verbinden van partijen en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe activiteiten binnen het district. De tijdsbesteding binnen het mendistrict is afhankelijk van de wijze waarop de kandidaat in samenspraak met zijn collega bestuursleden de taken inricht.

Als je dit aanspreekt en je over de juiste kennis en kwaliteit beschikt, meld je dan nu aan als: Kandidaat voorzitter van mendistrict Zuid.

Je kunt een e-mail met je motivatie sturen naar de secretaris van het mendistrict secretariaat@districtzuidmennen.nl Een gesprek met de vertrouwenscommissie van het mendistrict maakt deel uit van de procedure. Tijdens de selectieprocedure zal je kandidaatstelling uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. 

 

Stem mee!

De verkiezing van deze bestuursfunctie staat dit najaar op de agenda. Elk KNHS-lid heeft stemrecht, jij dus ook! Dit geldt niet alleen voor verenigingsleden maar ook voor iedereen die een rechtstreeks KNHS-lidmaatschap heeft, bijvoorbeeld zoals veel KNHS Menbewijshouders hebben.  Je ontvangt uiterlijk 2 weken voor onze najaarsvergadering een e-mail met een uitnodiging tot digitaal stemmen voor de Voorzitter mendistrict Zuid Daarvoor hoef je niet naar de vergadering, maar je kunt het thuis vanaf je eigen computer doen.

 

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering en bestuursverkiezing

Graag attenderen wij je op de komende vergadering die plaats vindt op maandag 25 november a.s.  Ieder lid is hier van harte welkom. Meer informatie hierover vind je binnenkort op www.districtzuidmennen.nl.  Uiteraard kun je ook informatie krijgen of je mening kenbaar maken via het bestuur van jouw vereniging, waarvan een afvaardiging naar de ALV van het district gaat.

 

Samen zorgen we ervoor dat de mooiste sport van Nederland nog mooier wordt!

Categorie: vacature, mennen, mendistrict, mendistrict zuid

Ander Nieuws

 • 29 oktober: KNHS College Tour Mennen met Ad Aarts
  29 oktober: KNHS College Tour Mennen met Ad Aarts
 • KNHS zoekt een Medewerker Recreatiesport (fulltime)
  KNHS zoekt een Medewerker Recreatiesport (fulltime)
 • Word jij onze nieuwe collega?
  Word jij onze nieuwe collega?