­ Koop ontbinden - KNHS

Koop ontbinden

Het is de nachtmerrie van iedere eigenaar. Je paard raakt kreupel, wordt ziek, of voldoet niet aan je verwachtingen. Wat nu?

Nadat je de dierenarts hebt ingeschakeld, vraag je jezelf af hoe dit nu heeft kunnen gebeuren. Misschien vraag je je zelfs wel af of je dit paard wel moet houden. Op het moment dat het paard een gebrek blijkt te hebben, of er een probleem met de verkoper blijkt te zijn, kun je het beste advies winnen bij een juridisch adviseur. Via het internet zijn verschillende advocaten te vinden die zich specialiseren in paardenzaken. Om een beetje inzage te krijgen in de verschillende situaties die zich voordoen, is het handig om de volgende dingen te weten:

1. Rechten en plichten van de koper

Artikel 7:17 Burgerlijk wetboek zegt het volgende:
"Een zaak (het paard) beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik (buitenrijden, endurance, dressuur etc.) dat bij de overeenkomst is voorzien. De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoord wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn.''

Kort gezegd betekent dit dat het paard moet voldoen aan jouw verwachtingen, maar deze moet je duidelijk kenbaar hebben gemaakt aan de verkoper en je hebt de plicht om te onderzoeken of het paard ook aan jouw verwachtingen voldoet.

2. Consumentenkoop of particuliere koop

Een consumentenkoop betekent dat jij, de consument, het paard hebt gekocht van een bedrijf, een handelsstal of manege. Bij een consumentenkoop wordt de consument beschermd door het consumentenkooprecht. Zo is in artikel 7:18 lid 2 van het Burgerlijk wetboek bepaald dat als bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak – het paard – bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft voldaan, de zaak - het paard – moet worden teruggenomen door de verkoper.

Het tegenovergestelde van een consumentenkoop is de particuliere koop. In dit geval heb je het paard van een particulier gekocht. Bij een overeenkomst tussen twee particulieren is er geen sprake van consumentenkooprecht.

De koop ontbinden

Er zijn drie situaties waarin de koop mogelijk kan worden ontbonden

 1. Verborgen gebrek
  De koper ontdekt binnen 6 maanden na de koop dat het paard een gebrek heeft, dat logischerwijs ook voor de koop aanwezig was. Dit moet echter wel aangetoond worden (antedateren) door een bevoegde dierenarts. Wacht niet af, laat het paard zo snel mogelijk onderzoeken en licht de verkoper in over de situatie. Is er sprake van consumentenkoop, dan ligt de bewijslast bij de verkopende partij: de verkoper moet bewijzen dat de blessure bij verkoop niet aanwezig was. 

  Heb je het paard van een particulier gekocht, dan ligt de bewijslast bij jou: je moet zelf met bewijzen komen waaruit blijkt dat het gebrek al voor de koop aanwezig was. Dat kun je alleen doen als je bewijs hebt van een expert. Deze expert, liefst een gespecialiseerde dierenarts, moet vaststellen dat de blessure inderdaad al aanwezig was vóór het moment van aankoop. De koop wordt echter alleen ontbonden als het paard een aandoening heeft van blijvende aard, dat het paard ongeschikt maakt voor het doel waarvoor het is aangeschaft.
   
 2. Non-conformiteit
  Ofwel ‘wanprestatie voor koopovereenkomsten’. Van wanprestatie is sprake wanneer één van beide partijen toerekenbaar tekort schiet in de verplichting tot nakoming van een verbintenis of (koop)overeenkomst. Ofwel, je hebt niet gekregen wat je met de verkoper hebt afgesproken.
   
 3. Dwaling
  De verkoper heeft jou zaken voorgespiegeld die niet juist blijken te zijn. Jij moet duidelijk maken aan de verkoper wat jij van het paard verwacht, de verkoper heeft de plicht om te vertellen of het paard hieraan voldoet of niet. De verkoper mag geen gebrek aan eigenschappen of kwaliteiten verzwijgen waarvan hij kon weten dat deze voor jou essentieel zijn.

Mocht je het vermoeden hebben dat er sprake is van een verborgen gebrek, non-conformiteit of dwaling, laat het de verkoper (telefonisch én schriftelijk) weten. Vertel dan ook wat je van de verkoper verwacht. Wacht je hiermee te lang, dan loop je het risico dat de koop niet meer ontbonden kan worden.

Wil je de koop ontbinden omdat het paard een probleem heeft met zijn gezondheid, bijvoorbeeld een beenblessure, waarvan je niet wist, laat dan zo snel mogelijk de dierenarts langskomen. De dierenarts moet het gebrek officieel "antedateren". Dit betekent dat hij met behulp van klinisch en/of röntgenologisch onderzoek het moment van ontstaan van de beenblessure probeert te bepalen. Hoe langer je wacht met het antedateren, hoe moeilijker het voor de dierenarts is om een goede inschatting te maken.

Aansprakelijkheid

Als laatste is het belangrijk te weten dat jij als eigenaar altijd verantwoordelijk bent voor jouw paard, ook als een ander hem hanteert. Dat betekent dat je aansprakelijk bent voor de schade die jouw paard aanricht aan goederen en personen. Dit geldt niet als er sprake is van een onrechtmatige daad. Een onrechtmatige daad is een handeling waarmee iemand op onwettige of onbehoorlijke wijze een ander benadeelt of schade toebrengt. Ook het nalaten van wat met had behoren te doen kan als onrechtmatige daad worden gezien door de rechter. Ieder geval is anders. Mocht jouw paard schade veroorzaken en je denkt dat je niet aansprakelijk bent, raadpleeg dan een goede juridisch adviseur of advocaat.

Categorie: paard kopen, koop ontbinden, geschillen, blessure

Ander Nieuws

 • Creëer een digitaal paardenpaspoort met DigiPaard
  Creëer een digitaal paardenpaspoort met DigiPaard
 • #Welzijnsweetje: Hoe herken je een gezond paard?
  #Welzijnsweetje: Hoe herken je een gezond paard?
 • Cursus EHBO Paard (VOL)
  Cursus EHBO Paard (VOL)